Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 5
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0037
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Περσίας της Ροδίων επιγραφαί' υπό Ν. και Μ. Χαβιαρά. 5

ΆριΦ. 96. Βάσις λίθινη εν σχήματι θώκου
κυματίοις άνω και κάτω κεκοσμημένη. Επί της άνω
επιφανείας φέρει δύο λαξεύματα σχήματος ακρι-
βώς ποοος χρησιμεύσαντα προς στήριΗιν αγάλμα-
τος. "Γψ. 0'98, πλ. 0*96, πάχ. 0 "7ο. Γράμματα
τοΰ Γ' π. Χρ. αιώνος· ύψ. 0 016-0 025. '

Ρ Ο Δ I Π Π ΟΞΟΠΡΟΔΩ Μο*
ΡΡΥΤΑΝΕΥ*Α£ΘΕ Ι£ΡΑ£Ι

Ρόδιππος □ □ Ρόδω[ν]ος

πρυτανεΰσας Οε[ο]ϊς πασι.

Στίχ.1 . Μετά το Ρόδιππος κενόν δύο γραμμάτων.

Άριΰ*. 97. Βάθρον λίθινον ύψους 0 43, πλ.
1 00, πάχ. 0·6ο· ύ'ψ. γραμμ. 0 016-0 021.

Α Ν ΑΞ I Κ Ρ ΑΤΗΣ I ΜΟΥ ΛΛΜοΣ ΝιΙΣ
ΓΥΝΑ ΕΙΕΡΟΦΑΝΕΥΣ

Άναξικοάτη Σίμου Δα]μοσ[θέ]ν[η]ς
γυνά [δ]έ Ίεροφάνευς. 2 [Ίεροφάνευς;].

ΑρίΌ1. 98. Παρά την ύπ' αριθ. 44 έπιγρα-
φήν άνευρέθη βάθρον λίθινον ύψους Ο'θ2, πλάτ.
1 · 00, πάχ. 0-60- ύψ. γραμμ. 0"016-0-025.

ΡθΔθΚΛΗ^ΡΥ£ΘΕΝΕΥ£ Ροδοκλή[ς Ε]ύσ9ένευς.

Άριϋ>. 99. Βάσις λιθίνη έκτισμένη εν τοί-
χω της εκκλησίας, έ'νθ άνηυρέθη και ή επομένη
επιγραφή και αί ύπ'άρ. 89, 90 και 91. Γψ.0"24,
πλ. 0-77, πάχ. 0 71· ύψ. γραμμ. Ο03-0-033.

ΙΛΝΘΑΤΛ Ε®//,}//; Εύά]νθα; Τ. .ε - - -

Άριϋ·. ΙΟΟ (είκ.7). Βάθρον λίθινον ύψους
0-39, πλ. 0-80, πάχ. Ο4ο- ύψ. γραμμ. 0Ό22-

0 037.

Είκών 7 (επιγρ. άρι&. 100). Επιτύμβιος.

"Α]γραισ[τ]ις; Δωσιθέου.

Ε'). Βοσπόρου. πάχ. 0'74· ύψ. γραμμ. 0Ό12-0Ό17.

Άρΐϋ>. ΙΟΙ. Βάσις λευκού μαρμάρου εντετει- <ΙΜΙΣΑΡΧΙΗθΜθΥ '//]/, οΥ . . I I.{ψ//.

χισμένη έν τή οικία τοΰ Χαζή Χασάν.Τψ. 0'50, ΔΕΠΧΣΙΚΛΕΥΣ

πλ. 0'60, πάχ. 0-42. Τά γράμματα κοσμοΟνται ----ιμις Άρχινόμου----------

κεραίαις και άνήκουσιν εις τον Α'π. Χρ. αιώνα" Υυνά] δέ Π[α]σικλεϋς.

ύψ. 0-027-0 042. '.4ρ«#.103.Βορροδυσμάθεν τοΰ « Καταρράκτου »

έν τή θέσει «Νεμιστέ», όλίγον άπεχούση τοΰ
Βοσπόρου, έπι τοΰ χείλους φρέατος ηύρηται λίθου
απόκομμα έπιγεγραμμένον, ύψ. μεγ. 0'46, πλάτ.
μέγ. 0-42, πάχ. 013" ύψ. γραμμ. (Η)3.

ΚΑΙΕ
ΤΟΥ

Είκών 8 (ΐπιγρ. άρι&. 101). "-Τ

Διός 'Αριϋ'. 104. Βάσις λιθίνη κυλινδρική σχεδόν

Καταιβάτα. βυθισμένη νΰν έν τή θαλάσση.

Άριΰ. 102. Βάσις λιθίνη τεθραυμενη προς τά ΑΥΤΟΚΡΑΤο Αύτοκράιο-

άριστερά και φέρουσα έπι της άνω έπιφανείας δύο ΡοΣΚΑΙΣΑ ρος Καίσα-

τροχίλους, έφ'ών Γσταντο βωμοί" εις έκάτερον των ΡοΣΤΡΑΐΑ ρος Τραϊα-

τροχίλων αναλογεί /α'ι μία επιγραφή, ών ή προς ΝοΥΑΔΡΙΑ νοϋ Άδρια-

τά δεςιά έφθάρη δεινώς, ώστε μηδόλως νά άναγι- 5 '!//■'://:,ΑΣΕΒΑ ό νοΰ] Σεβα-

νώσκηται.Ύψος της Βάσεως 0'27, πλ. μέγ. 1 ·40, 9ΜΙ 6 [στοϋ].
loading ...