Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 8
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8 Νισύρου επιγραφαί' υπό Μ. Χ,αβιαρά.

Στίχ. 11. «Έν ίερώι ή έν άγοράι, όποτέρει

.....». Καίτοι οέν αναφέρεται το όνομα του

θεου, έφ ώ έσεμνύνετο το ιερόν, δυνάμεθα ό'μως
νά είπωμεν οτι πιθανώτατα πρόκειται περί τοΟ
ίεροΟ του Ποσειδώνος, οδ μνείαν ώς του επισημό-
τατου των έν τή πόλε; ποιείται ό Στράβων (Γ
488): «Έχει δε (ή Νίσυρος] και πόλιν όμώνυμον
και λιμένα και θερμά καϊ Ποσειδώνος ιερόν», ϊήν
έςαιρετικήν έν Νισύρω λατρείαν του Ποσειδώνος
έπιβεβαιουσι κα'ι τά· νομίσματα αύτής του Γ π.
Χρ. αιώνος, ών άλλα μεν ^έρουσιν έπι της μιας
μόνον όψεως Ποσειδώνα μετά τριαίνης, άλλα δέ
επί μεν της μιας όψεως Ποσειδώνα, έπι δέ της
ετέρας δέλφινα κα'ι τρίαιναν (Ηβαά- Σβορώνου
Ίστοο. νου.ισυ.. Β' 177).

Ο δέ έν τω αύτώ στίχω τύπος ΟΡΟΤΕΡΕΙ έρ-
μηνευτέος ώς αντιστοιχών τω άττικώ «όποτέρωσε» .

Άρΐϋ'. 2. θραυμα ψηφίσματος μαρμάρου λευ-
κού άνακαλυφθέν έν άγρώ παρά την μεσημβρινήν
άκραν της σημερινής πόλεως. Ύψ. μέγ. ΟΊΊ,
πλ. μέγ. 0Ί13, πάχ. 0Ό6θ. Γράμματα μετ' ε-
πιμελείας κεναραγμένα τοΟ Γ' π. Χρ. αιώνος" ΰψ.

υ·οο9-υ·οΐδ.

Είκών 2 (επιγρ. άριϋ. 2). Ψήφισμα.

Επι δαμιεργοϋ Άγλ[------· μανός

Σμινθίου' προστα[τάν των συν
Χαιροξένωι Έχελ[αΐδα. "Εδοξε τώι
δάμωι- βούλας γνώμα. Επειδή
5 Κα]λλίθεμις Σάτυρου----

Η περί τους τύπους τάςις έν τώ άγαν κεκολο-
6'ωμένω τούτω ψηφίσματι διεταράχθη' τούτο δέν
συμβαίνει έν άλλοις της αυτής πόλεως ψηφίσμασι,
καθ'ά έδει νά γραφή και ένταυθα: «Έπι δαμιερ-

γοΟ Άγλ---και προστατάν τών συν Χαιροξένω

Έχελαίδα' μανός Σαινθίου. Εδοξε κτλ.».

Ο Χαιρόξενος Έχελαΐδας έχει βεβαίως σχέσιν
υίοΟ ή πατρός προς τόν Έχελαίδαν Χαιροξένου,
ό'στις μνημονεύεται έν έπιγραφη τής Νισύρου (ΙΟ
XII8 93).

Άριϋ*. 3. Βάσις μαρμάρινη ευρεθείσα έντος
τής άκροπόλεως, μετά τροχίλου άνω κυλινδρι-
κού. Ύψ. 0 23, πλ. 0'70, πάχ. 0'64- ύψ. γραμυ..

0-02-0-025·

Δ Α Μ Ω Ν Δάμων
Δ Α Μ ΑΤΡ I οΥ Δαματρίου
ΑΣΤΥΡΑΛΑΙΕΥΞ Άστυπαλαιεΰς.

ΆριΌ1. 4. Βάσις μαρμάρου ύπομέλανος τε-
θραυμένη ολίγον άνω και προς τά δεξιά. Ύψ.
0'50, πλάτ. μέγ. 0'73, πάχ. 0'7ο- ύψ. γραμμ.

0-014-0-022.

Ο ΟΙΝΟ ΙΛΟΥΘ
ΝΑΔΕΛ ΝΣΙΜΥΛΙΝοΙΝ οφ
Θ Ε Ο I Σ ΓΑΣΙ

. .---. -0[ς] Οίνο[φ]ίλου Θ----

τό]ν άδελ[φό]ν Σίμυλιν Οίνοφ[ίλου
θεοϊς πάσι.

ΆρίΦ. 5. Άπότμημα μαρμάρινον άνευρεθέν
έν τη άκροπάλει' ύψ. γραμμ. 0Ό08-0Ό23.

ΣφΑΙΝΙΟ ----ς Φαίνιο[ς

>ώΑΙΝΙ -----ς] Φαίνι[ος.

Άριϋ·. 6 (είκ. 3- δρα σελ. 9). Βάσις λίθου
λευκοΟ τεθραυμένη άνω. Ηύρέθη έντος τής άκρο-
πόλεως κα'ι έχει ύψ. μέγ. 0'485, πλ. 0'82, πάχ.
0'78. Γοάμματα του Γ π. Χρ. αιώνας. Ύψ.

0-018-0-025.

Φυλόκριτος Άνάξιδος

ί]ερατεΰσας
Άπ]όλλωνι Δε?^φινί[ωι.

Έν Κρήτη έλατρεύετο ωσαύτως ό Απόλλων
Δελφίνιος, όστις ταυτίζεται τώ Άπάλλωνι Δελφι-
δίω, ΌίΗβηύβ^βν 8γ11. 463, 20.

Εινπ. 29-4-1Η.
loading ...