Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 12
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12 Νισύρου επιγραφαί' υπό Μ. Χαβιαρά.

επιγραφής στέφανος έλαίας (;). Αριστερά του στε- Κωνσταντίνου. Ύψ. 0*62, πλάτ. 0*65, πά/. 0*3ϋ
φάνου δίστιχος επιγραφή ολως άτέχνως γεγραμ- Γά γράμματα κοσμούνται κεραίαις' υψ. 0Ό17
μένη. Άνηυρέθη πλησίον του έκκλησίδίου αγίου 0Ό23.

Ε'ικών 6 (επιγρ. άριύΚ 22). Επιτύμβιος.

"Ηο(ω)ς; ματα, είναι δεινώς έφθαρμένη' υψ. γραμμ. 0*018-

Άφροδίσειος. 0Ό23.

Μένανδρε χρηστέ χαίρε. ΛΛΕΕ«'««· ΆΜ......

'-Αρί^1. 23. Βάσις λεύκοΟ μαρμάρου χρησιμεύ- οΓΕΡΤ Σ Υγ*-----------

ουσα νυν ώς κίων της άγιας τραπέζης μικροΟ έκ- ΕΖΤΙΑΣΔΙοΦΑΝΤΟ Θ]ε[σ]τίαςΔιοφάντο[υ.

κλησιδίου παοά την άγίαν Παοασκευήν, ήαικενω- ,Λ ο 0ίτ π ν <

1 ι ι ι ι ιι /- Αοι-σ. %ο. Ιίαραπλευρως τω ποοειοηαενω

σμενου εκ προσχώσεων. Ιψ. υ Οο. Ια γράμματα

κοσαουνται κεοαίαις* υΆ».

0-018-0-03.

εκκλησίό'.ω κείται αλλο και τοϋτο ήμικενωσμε-
νον, ούτινος εις τον Οόλον είσϊν έκτισμένοι κατά
ΣΙοΝΔΙοΚΡΑΤΕΥΣ Διονυσ;]ιον Διοκράτευς μήκος τρεΤ; λίθοι πώρινοι ισοϋψείς, φέροντε: την

ΣΤοΝΥΙοΝΚΑΙ Διοκράτη]ς τον υίόν και κάτωθι έπιγραφήν γεγραμμένην γράμμάσι του Δ'

^ΤΗΣΤΟΗΑ^ΙΦΟΗ — -άτης τον ά[οελ]ςρόν __Χρ_ αίώνο'ς ^Οέως εγκ-χαραγμένοις, ών το υψ.

Ο^ΟΙΣ θεοϊς. 0Ό65. Οί τρεις ούτοι λίθοι έ/ρησίμευσαν προφα-

Άριϋ'. 24. Ώς αγία τράπεζα του αύτοϋ εκ- νώς δια αίαν και την αυτήν έπιγραφήν, ής τ'ο έλ-
κλησιδίου χρησιμεύει βάσις μαρμάρου ύπομέλανος λεΐπον μέρος έπεγέγραπτο έπ'ι άλλου ομοίου λίθου,
τρο/ίλω άνωθεν κε/.οσμημένη. Ύψ. 0*33, πλάτ- Ύψος και των τριών Ο-12, πλ. του μεν πρώτου
0*065, πά/. 0*066.Ή επιφάνεια, έφ' ής τά γράμ· 0*52, του δέ δευτέρου 0*51 , του δέ τρίτου 0*44.

β ν

Είκών 7 (επιγρ. άριϋ'. 25). Επιτύμβιος.

Άλεξιδίκα Εύα[ράτου η -νορος.

Άριϋ>. 26. Έν τω προς τά δεξιά τω εϊσιόντι
τοί/ω της εκκλησίας, ένθα ηύρηται ή επιγραφή 33,
είναι έκτισμένος λίθος εγνώριος ύψους 0*115,πλ.
0*53* βψ. γραμμ. 0*045-0Ό75.

ΕΙκών 8 (επιγρ. άρι&. 26). Επιτύμβιος.
loading ...