Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 15
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Νισύρου επιγραφαί- υπό Μ. Χαβιαρά. 13

[Άρτ]ΰμ[α] καΐ
Λιονΰσιε
χρηστοί
χαίρετε.

Άριϋ'. 43. Στήλη εκ λευκού" ωραίου μαρμά-
ρου κεκοσμημένη κυματίοις κατά τάς τρεις πλευ-
ράς, ύποβαστάζουσα νυν άψΐοα του προμνημονευ-
θέντος έκκλησιδίου. Ύψ. 1*71, πλάτ. άνω 0'46,
κάτω (·'3(), πάν. άνω 0 "16, κάτω 0 * 18. Έ έπι-
γραφή κενάρακται γράμμασι του I π. Χρ. αιώ-
νος έν αποστάσει ύπερβαινούση το μέτρον άπο
του άνω κυματίου' εκ τούτου εικάζω ότι έπ'ι της
στήλης ύπηρνε ζωγραφιά, ής όμως ούδέν ίχνος
διασώζεται" ύψ. γραμμ. 0Ό24-ΟΌ33.

( Τ Α ί I Ω Ν Στασίων
ΚΛΕΙΤθφΩΝΤθ€ Κλείτοφώντος.

Άριϋ. 44. Βάσις μαρμαρίνη. Άνεκοινώθη
αοι μετ' έκτοπου' ΰψ. γρααα. 0*013-0*019.

■ι Τ I ι Γ ι

ΝΙΚΟΔΑΜΟΣ Νικόδαμος
ΝΙΚΑΣΑΓΟΡΑ Χικασαγόρα.

Άριϋ. 45. Βάσις μαρμάρινη μετά τρονίλου.
Ανεκοινώθη υ.οι μετ'έκτύπου* δψ. γραμμ. 0*017

Ιιι 7 ί ι ι ι

-0*024.

"/{Ά Ν®11© Α Λ IΑ Ρ Χ ο Υ - - αν - - - Θαλιάρχου

ΓΥΝΑΔΕ γυνά δέ

ΧΑΡΜοφΑΝΤοΥ Χαρμοφάντου.

'4ρί#. 46 ^=/£ XIIΒ 111). Βάσις μαρμά-
ρου ΰπομέλανος τρο/ίλω κεκοσμημένη προς νότον
και πλησίον της αρχαίας ακροπόλεως ανευρεθείσα.
Ύψ. 0*22, πλάτ. 0*54, πάν. 0-36- ΰψ. γραμμ.

ι Λ- Τ I Γ Γ 1

0*017. Η επιγραφή αΰτη αναμφιβόλως είναι ή
εκδοθείσα εσφαλμένως έν ΙΟ XII3 1 1 I ούτω:
« Ανδοοτίυ,ου---νια ΝισυΓρίου ».

ΒΟΥΛΑΓΑΘ
ΑΝΔΡΟΤΙΜΟΥ
Υί! ΑΔΕΣΙΜΙΑΝΙΣΥΡΙ

Βουλαγάθ[η
Ανδροτίμου
γ]υ[ν]ά δέ Σιμία Νισυρί[ου.

Άριϋ'. 47. Βάσις τρογιλοφόρος έκ μαρμάρου
εκτισμένη εις τήν άριστεράν παραστάδα της θύρας
να'ισκου προς νότον της πόλεως κειμένου. Γψ.0"25,
πλ. 0*70" ύψ. γραμμ. 0*02.

ΚΑΛΑ I ΣΤΑ I ΝΕΤοΥ
ΤοΥΔΙΔΥΜ ΑΡΧΟΥ
ΚΑΘΥΟΘΕΣΙΑΝΔΕΣΩΣίφίΛοΥ

Καλλισταινέτου
τοΰ Διδυμάρχου
καθ' ύοΟέσίαν δέ Σωσιφίλου.

Άριϋ. 48. Βάθρον μαομάρινον τεΟραυσμενον
προς τάριστερά. Ανεκαλύφθη εντός της μεσαιω-
νικής ακροπόλεως. "Υψ. 0*28, πλάτ. μέγ. 0*37,
πάν. 0'32. Γράμματα κοσμούμενα κεραίαις λε-
πταϊς του Β' π. Χρ. αιώνος' ΰψ. 0*017.

ΚΑΛΑ I ΚΛΕ IΑ Καλλίκλεια
ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ Ήρακλεώτις.

Άριϋ'. 49. Ί1 κατωτέρω αναθηματική επι-
γραφή άναγινώσκεται έπϊ μικροΟ ΐΑαοααοίνου δρ-

1 ι ι ' 1 111111 1

θογωνίου παραλληλογράμμου ΰψ. 0085, πλάτ.
0*143, πάχ. 0*033, άνευρεΟέντος έντός της πό-
λεως. Γα γράμματα άνήκουσιν εις τά τέλη τοΟ Γ'
ή τάς αρχάς τοΟ Β π. Χρ. αιώνος* εϊσϊ δέ υ,ετά
μεγίστης επιμελείας κεχαραγμένα και ενουσιν
υψος 0-008-0*01. Ό άποςεσθείς τέταρτος στίχος
της έπιγραφής ταύτης ανέφερε πιθανώς το όνομα
του θεοΟ, ώ άφιέρωτο το εις 6 ή έπιγραφή άνεφέ-
ρετο ανάθημα.

Είκών 12 (επιγρ. αριθ. 4!)). Αναθηματική.
loading ...