Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 16
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16 Νισύρου επιγράψω - ΰπδ Μ Χαβιαρά.

Τελέσων Στί/. 6. κου έπι του λίθου άντι κον, δηλ. στ.

Φιλ[ο]ξένου 5-7 δρκον δόντος.

τρι[ηρ]αρχήσα[ς Δεξιά του Ο του τελευταίου στίχου διακρίνον-
ται ίχνη γραμμάτων και περαιτέρω έν τω αϋτώ

'ΛρΜ». 50. Έπι λίθου ογκώδους άκατεργά- στί> κα1 κάτωθεν του Ν τοΟ έκτου στίχου, όπερ

στου έγχωοίου, κειμένου εν τη θέσει «ΙΙλαγιάν», ά-εχωρίσΟη τών άλλων γραυ.μάτων έπείοη ό βρά-

ήτίς είναι κλιτύ; βόυνοΟ προ; νότον του χωρίου τη; *ος άνώμαλος. Έν στιχω 8 έδύνατό τι; να

νήσου «Νικιά», είσιν έγκε/αοαγμένα τά γράμματα: συμπλήρωση ί^Η' υποτιθεμένου ότι ό χα-

ιν εγκεναοαναενα τα γοαυ.υ.ατα:
ΟΡ δρ (=δρος).

ρακτης Λησμόνησα; να χάραξη το γράμμα Χ έν

.ε.

τω οικειω τοπω εχαραςεν αυτο έπειτα εν αρνη και
ΆρίΦ. 51. Έν τη θέσει «Τσιλιστη» ή «Φρα- ολίγον άνω τών άλλων γραμμάτων του αύτοΟ
/τη» κειμένη νοτανατολόθεν του μνημονευθέντο; στίχου.

χωρίου τη; νήσου, έπί βράχου εγχωρίου άκατερ- Έν τω τόπω, ενώ ή επιγραφή, ούδέν ίχνο; οϊκή-

γάστου κεχάρακται ή έξη; έπιγραφή γράμμασι με- «ως διακρίνεται, ει μή μόνον αγροί παρημελη-
γάλοις λίαν παρηκμακυία; έπο/ή; και πιθανώς βυ- μενοι νυν.

ζαντιακής. Άνέγνων άπ' ευθεία; άπο του βράχου: Ή έπιγραφή οΰδεμίαν παρέχουσα διασάΐησιν

τών αναγραφομένων καθίσταται ουσνόητο;- πιΟα-
νώ; δέ αναγράφει την υπό δύο διαδίκων, ών ό έτε-
ρο; έλέγετο Μεγάλιος, παραδοχήν τών ορών άπο-
| ^ φάσεω; διαιτητικού δικαστηρίου, καταστα.Οέντο;

ΰπ αυτών, οπω; άποιανΟη έπί τη; ύπ αυτών δια-
φιλονικουμένης γης" οιο κα'ι έχαράχθη ή επιγραφή
αύτη κατ' άπόφασιν τών διαιτητών έπί τοΟ βρά-
χου τούτου, καίτοι ϋπάρχουσιν έκεϊ άλλοι βράχοι
- £~ 1^* ^1 Ι Ο Ρ καταλληλότεροι δι έπιγραφήν, ίνα χρησιμεύση

^/ ουτο; ω; ορος. Ιοιαυτη ουνατον να είναι και αλλη

Ο >Υ' £\ Ο επιγραφή, ήν δεν έδυνήΟην νά αναγνώσω ώ; κει-

μένην έν θέσει δυσπροσίτω, κεχαραγμένη ώσαύ-
τως έπί βράχου, κειμένου έν αποστάσει ήμισεία;

4 Λ

Υ Π

4

ρο

Λ/ "Γ Ο

Χ

^ ^ φ /////// ^///Ζ περίπου ώρα; προ; ουσμά; άπό τή; δημοσιευομέ-

νη; ένΟάοε έπιγραοή;, ήν ώ; καί την προηγουμέ-

Είκών 13 (επιγρ. άρι&. 51). Αποδοχή αποφάσεως;

Μεγ- Άλεξιάδη;.
αλίο-
ν πα-

νην έδειξέ μοι λίαν φιλοφρονώ; ό ιατρό; κ. Έμμ.

Εν ^Ιύαη, μην'. ίυυλίω 1912.

ροντο-
δ ς και όρ-
κου δό □ □ ν-
τος

δεο - - -

Μιχαήλ Δ. Χαβιαράς.

Έτνπ. 2-513.
loading ...