Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 35
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0067
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί επιγραψαί: Γ) Γόννων υπό Α Αρβανιτοπονλον. 35

τοΟ δευτέρου τούτου" θά έλογίζοντο άρα ή τε Αζω- δλως παρελείφθη, ή έγράφη ύπεράνω επί τοΟ δ.ια·

ρος καϊ το Άζώριον ώς εν τ; όλον, ήτοι μία πόλις. στίχου κατά τΌ σύνηθες και άπετρίβη.

Ότι ομως και το Άζώριον ήτο σημαντικον άπο- Νέα ονόματα έν ταϊς θεσσαλικαϊς έπιγραα<αΐς

δεικνύει ή επιγραφή ΙΟ XII8 178 περϊ ής βλ. ΑΕ εμφανίζονται τό Αζώριον, Έρκεια, (Ενρννομος),

1911 125 σημ. 1. (Θρινναεύς), Κορνέστης, Κόρραγος, Αίμνα,'' Ολο-

Ό δέ Αλέξανδρο; μαρτυρεί ότι τά ασφαλώς οσσών, Ποϋναιεύς, Προιτάδης, Τριπολείτης, Χάος.
συμπληρούμενα σημοφόρια ήσαν παρά τινι Γοννεΐ

Κορράγω υίώ τοΟ 'Ασάνδρου. Και περί μέν των 1ης δέ οπίσθιας επιφάνειας ή επιγραφή (εΪΗ.2)

σημοφορίων εϊπομεν τά δέοντα άνω σελ. 33. Ό δέ έχαράχθη άβαθώς και καλώς, ομοίως εκάστου στί-

Κόρραγος άπαντα έν ταϊς άνω έπιγραφαϊς άριΟ. χου κειμένου μεταξύ δύο οριζοντίων χαραγών ήγμέ-

$7 ταγός και γραμματεύς, £ν αριθ. 149 ώς πατήρ νων δια του κανόνος και ένιαχοΟ διατηρηθεισών'

ταγοΟ και έν άριΟ. 10ο ίσως "Ασανδρος Κορρ ά- έκ του συστήματος τούτου της γραφής καϊ του

γον ταγός. Ενταύθα δέ νοείται άρ/ων τις έπίσης σχήματος των γραμμάτων φαίνεται ού μόνον σύγ-

ή φύλας" τών σημοφορίων, είδος σημερινού παρ' ή- χρόνος τή προηγουμένη άλλα κα'ι ύτϊό της αυτής

μΐν σταθμάρ/ου μεθοριακού σταθμού" έν τω νόμω πιθανώς /ειρός γραφεΐσα ένεκα του πάντως σχε-

16ο Β στίχ. 18-22 έκαλουντο οί τοιούτοι άρ/ον- τικου προς τήν Α θέματος (βλ. κάτω). Άλλ' ή

τες έπιστάται (βλ. καϊ στί/· 4 τοΟ αύτου Β). επιφάνεια αυτη άπετρίβη ίκανώς καϊ έπωρώθη, ώς

Ν προς τά άνω κειμένη, τά δέ πλείστα τών γραμ-

Έν στίχ. 29 ό χαράκτης έγραψε ΓοΝΕΩΝ" έν μάτων έξηφανίσθησαν' ΰψ. αύτών 0Ό06-0Ό12,

δέ στί/. 30 φαίνεται οτι τό ΑΝ του Ασάνδρου ή διάστι/. 0*009.

Είκών 2 (επιγρ. άριϋ.165 τό Β). Νόμος περί διοικήσεως τών ορίων τών Γοννέων κα'ι Ήραχλειωτών,
loading ...