Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 42
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
42 Θεσσαλικά! επιγραφαί: Γ) Γόννων υπό Λ. Αρβανιτοποΰλον.

Η επιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως και κα- γράμματα εϊ'δομεν, παραθέτοντες και μεταγραφήν

λώς, άλλ' έκ της πάλα", έν ύπαίθρω εκθέσεως και και εικόνα τοΟ δλου, ώς ούσαν εν τισί /ρήσιμον

των εκφυεισών λειχήνων, άς δυσχερώς άπεκολλή- προς έπικουρίαν κατά τήν διάγνωσιν των στίχων

σαμεν, τά γράμματα έγένοντο όλως εξίτηλα και καϊ των γραμμάτων ΰψ. γραμμ. 0-006-0-012,.

μόλις ένιαχοϋ διακρίνονται τινα' άποδίδομεν όσα διάστιχ. 0 009.

ΡΑ

Είκών 8 (επιγρ. άριϋ. 171). διαιτησία περί ιών ορων των Γοννέων και ' Ηρακλειωτών.

--------- - οί μεν Γοννεΐς άνα]καλ[οϋντες τό

ψήφισμα, καθ' ο ή ν τ]ών κτημάτ[ω]ν δρος τ[ό] πριν ά[πό
θέσις - - - έξην δέ τήν γ]ήν τή[ν α]λλ[ην κ]α[ί β]όσκειν, πλην [- -
κατά τό υπό των Γο]ν[νέ]ων [προγε]γ[ρ]α[μμένον] ψήφισμ[α - -
5 - - οί δέ Ήρακλει]ώ[ται] άν[ακαλοϋντες τό] γεγραμ[μένον - -
----- κατά τον νόμον τ]όν [- - - - Γο]νν[έων ------

---------- - εξή]ν [τό πίριν [και βόσκειν ------

------- κατά τό ψήφισμα τό πρ]ογεγραμ[μένον - - - -

------------------- - ά]πό [θέσις; - - - - -

10 ------ - κατά τό προγεγραμμ]ένο[ν ψήφισμα ------

------......- πα]ρα[καλόϋντες; -------

δέ δρος κτημάτων, είδός τι λεγομένου σήμερον
«κτηματολογίου», καθ' 6ν διεκρίνοντο τά ανή-
κοντα έκάστοις των Γοννέων και Ηρακλειωτών και
ή έκτασις των βοσκών. Περί τούτου θά διελάμβα-
νεν ίσως και το άνω άριθ. 1 65 Β στί/. 21 διά-
γραμμα .

Άριϋ: 172 (είκ. 9' καταλ. άριϋ·. 56). Στήλη
της αύτής ύλης τη 165 δεξιά μόνον άκέραιος, όπι-
σθεν ο άπεσγισμένη' επειδή όμοιας ύλης είναι και
ή 171, τό δέ θέμα της περί ής ό λόγος εύαρμοστεϊ
αύτη, δύναται τις νά εικάση ό'τι ανήκει που ταύ-
της μάλλον ή εκείνης. "Υψ. 0 117, πλ. (Υ 105,
πάχ. 011.

Ή επιγραφή έ'/αράχθη καθ' ά ή της 165 Α καϊ
171 και τά γράμματα έ'χουσι τάς αύτάς έκείναις
διαστάσεις και οιάστιχον.

Γών στί/. 1-4 λογιστέον τάς μεν άναγνώσεις
ασφαλεστέρας, τάς δέ συμπληρώσεις πιθανιοτέρας,
τών δέ λοιπών τάς μέν πρώτας λίαν πιθανάς, τάς
δέ δευτέρας τά πολλά ύποθετικάς προς προσαρμο-
μογήν τών σωθέντων εις τινα νουν.

Έν γένει φαίνεται ό'τι αναγράφεται αυτή ή διαι-
τησία περί τών αμφισβητουμένων ό'ρων ενταύθα'
διότι αί συναγόμεναι ένθεν κάκεΐθεν φράσεις δη-
λοΰσιν ότι τρίτον πρόσωπον, οί διαιτηται ή δικα-
σταί, ή αύτος ό βασιλεύς (βλ. κάτω άριθ. 173),
όμιλοΰσιν άναφέροντες νόμους, ψηφίσματα, απο-
δείξεις κττ. τών δια^ερομένων Γοννέων καϊ 'Ηοα-
κλειωτών, καθ άς οί δικάζοντες σχηματί'ζουσι γνώ
μην καϊ έκφράζουσι τήν τελειωτικήν αύτών κρίσιν.

Αίαν σημαντικον νέον εισάγει ό στίν. 2 άναφέ-
ρων τήν λέςΊν κτήμα, ΰφ' ήν έ'ννοιαν μεταχειριζό-
μεθα σήμερον (πρβ. ΑΕ 1910 359) αυτήν. Ύπήρ/ε
loading ...