Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 48
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48 Θεασαλικάί επιγραφαί: Γ) Γόννων νπό Α. Αρβανιτοπούλον.

μόνον ακέραιος.Τψ. 0-365, πλ. 0*496, τ.άγ. 0*08.

Ή επιγραφή έχαράχθη βαθέως και ούχί επιμε-
λώς, εκάστου στίχου κειμένου μεταξύ δυο οριζον-
τίων χαραγών ήγμενων άδρώς καΐ άμελώς δια του

Είκών IX (έπιγρ. άρι-β. 177).

-----------------" - - ]δ[ - -

-.·._-.-_------δείνα Φιλο]λάου

--·.._.----. δείνα - -ς] Άσ[άν]δ[ρου

--■ δείνα δεινός-----■ Ά]π[ο]λ[λω]νίδης Εΰπ-

δ ολέμου--· Λυκόφρων Δαφ]να[ίου - -] Μάνι[γ]χος
δεϊνος --· Εύ]ρΰλαος Άν[ιιγ]όνο[υ --' Ώρ]αϊ-
ος δεινός . . . .]τ[ου --' Δη]μαίνετ[ο]ς Δικαι-
_.-_.--· δείνα Παρμ]ε[ν]ίωνος Τ" Δημο[κ-
ρ]ά[της Δημάρχου - - ' Δη]μ[οκρά]της Εύνόστου [Σ.

10 Άρ[ι----δεινός ------ - κ]αί ό αδελφός (Σ).

Δ]η[μ----Σ-' δείνα δεινός----]ου -Σ- Σωκράτης

Ί]σα[γόρου; - -' Πυρρίας] Πυρρίχου-Σ-· Εΰφη(μ)-
μος Ε]ύ[δήμου --' Δ(Ν)ικα]ϊ[ο]ς Σωκράτους Σ-
δείνα δεϊνος - - -]όνο[υ]:Σ:- Εύβίοτος Δι-

15 κ.....:-:· Άντίγο]νο[ς Εύ]β[ιό]του [:-:]* Μενε-

κράτηςΔικαιάρχου :-:·'Απολλ]ω[νί]δης [Φ]ιλ[ολάο]υ
:·:■- - - ]ος [- - ]ου [■ -]λ-

.............-........Η----

- -..................Μ

20 · -.....................]α[· · - -

Έν τέλει του στίχ. 10 άπέξεσεν Ό χαράκτης
το Σ, πιθανώς ώς άτόπω: τεθέν' έπίσης το Μ εν
τέλει του στίχ. 12 δια τον αυτόν λόγον. Σημειω-

κανόνος ίσως, άπετρίβη δέ τά πολλά, μάλιστα το
άριστερον ήμισυ και τά κατωτάτω αύτής ούτως,
ώστε τά γράμματα κατέστησαν λι'αν ασαφή, ών
υψ. 0-005-0-016, διάστιχ. 0-003.

' Αναγραφή εΐαενεγχόντων.

τέον προς τούτοις ότι οί στίχ. 1-3 και 17-20 είναι
τοσούτον άπελπιστικώς έφθαρμένοι, ώστε άμφι-
βάλλομεν, άν καλώς διεκρίναμεν τά σημειωθέντα
γράμματα.

Ο νοΟς της επιγραφής είναι φανερός' έκ τής
αναγραφής τών ονομάτων και τών αριθμητικών
σημείων Σ και Τ βεβαιοΟται οτι πρόκειται περί
καταλόγου τινός εισφορών επειδή δε τά ονόματα
ταύτα φέρονται ή λανθάνουσιν έν τοις ψηφίσμασι
τών Γοννέων ώς ταγών και άλλων αρχόντων, δυ-
νάμεθα νά είκάσωμεν οτι οίτε άρχοντες εκείνοι καϊ
οί ένταΟθα δνομιαζόμενοι είναι τά αυτά πεοίπου
ονόματα τών τά πρώτα έν Γάννοις φερουσών οικο-
γενειών διότι βεβαίως μόνον οί πλούσιοι τών κα-
τοίκων ήδύναντο νά εΐσφέρωσιν' οί αυτοί δε θά έξε-
λέγοντο καϊ άρχοντες, καίτοι αί άρχαί δεν ώρί-
ζοντο πλουτίνδην' άλλ' οί πενέστεροι δυσχερώς θά
έδέχοντο τοιαύτα αξιώματα.

Αλλά δεν δηλουται το είδος τής εισφοράς" τά
σημεία είναι δύο μόνον, τό Σ καϊ Τ, ών το μεν
πρώτον άπαντα δϊς μεταξύ δύο κεραιών -Σ-, άπαξ
μεταξύ τεσσάρων στιγμών καϊ άπαξ γυμνόν

Ετυπ. 5-7ΊΆ.
loading ...