Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 58
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0090
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Τον Αϋήνησιν Ασκληπιείου οικήματα νπό Φρ. Βερσάκη.

ΕΙκών 6. Ανατολικής στοάς οψόνδυλος.

Είκών 7. Ανατολικής οτοάς τρίγλνφον.

'ΕπΙ της έσωτερικής επιφανείας του τρίγλύφου
είναι έςειργασμέναι δύο έντομα; βάθους 0'21 και
πλάτους 0'3ο, εις άς εΐσήρχοντο αί δοκοί.

Έκ της διευθετήσεως των έν τω ίερώ ερειπίων
άνηυρέθη και ο απεικονιζόμενος δόμος είκ. 5 φέ-
ρων κατά τήν μίαν πλευράν έντομήν ίσου μεγέ-
θους προς τάς τοΰ τρίγλύφου. Έκ της εντομής
ταύτης οδηγούμενοι δυνάμεθα να όρίσωμεν ακρι-
βώς τήν θέσιν τοΰ δόμου τούτου έν τω οίκοδομή-
ματι. Έπέστεφε δηλαδή ό δόμος τήν τελευταίαν
στρώσιν τοΰ οπισθίου τοίχου έν τω πρώτω ορόφω,
ώστε αί επί τοΰ τρίγλύφου έδραζόμεναι δοκοί νά
είσέρχωνται εις τάς έντομάς (είκ. 5). Αί δοκοί
αύται κατεσκευάσθησαν τόσον παχεΐαι, διότι έοά-
σταζον το οάπεδον τοΰ οευτέρου ορόφου.

Είκών 8. Ανατολικής οτοάς δόμος δπισ&ίον τοίχου
τοΰ πρώτου ορόφου.

Το πάχος των δοκών ύπελογίσθη και τοΟτο έσφαλ-
μένως εν τη προηγουμένη δημοσιεύσει, δια τους
αύτούς λόγους. Τάς πραγματικάς διαστάσεις βλέ-
πει ο άναγνώστης έν τη παρούση άναπαραστάσει
τοΟ θριγκου (είκ. 9).

Το τρίγλυφον έ'χει υψος 0θ45, τό δε έπιστύ-
λιον 0'485. Ή μετόπη είναι σχεδόν τετράγωνος
(0δδ5χο45). Ταύτης το πλάτος έλήφθη έκ τοΰ
μέσου ό'ρου τών ύπαρχουσών μεταγενεστέρων με-
τοπών, αί'τινες έξειργάσθησαν λίαν άνωμάλως. Τό
πλάτος της τρίγλύφου είναι 0'367.

Έκαστον τεμάχιον τοΰ τρίγλύφου σύγκειται έκ
δύο μετοπών και μιας τρίγλύφου ή αντιστρόφως.
Εκ τών παλαιών τεμα'/ίων μόνον το γωνιαιον
(ΑΕ 1908 259 είκ. 5) σώζεται, πάντα δε τά λοι-
πά ύπάρχοντα, περί τά 6, είναι μεταγενέστερα.

Γό σχήμα τών αρχαιοτέρων συνδέσμων, δι' ών
το τρίγλυφον συνηρμάζετο, ήτο τό από τοΰ τέλους
τοΰ Ρ' μέχρι τοΰ Δ' π. Χρ. αιώνος έν χρήσει I.
Τό τεμάχιον ομως ΑΕ 2ο9 είκ. 5 φέρει πλήν τών
αρχαίων και τόρμους μεταγενεστέρας μορφής .
Ούτοι προέρχονται έκ τοΰ λόγου ό'τι κατά διαφό-
ρους χρόνους άντικατεστάθησαν τεμάχιάτινα οι'άλ-
λων, άτινα συνεδέθησαν προς τά αρχαιότερα διά
τών τότε έν χρήσει συνδέσμων.

Τό γεΐσον, έχον υψος 0" 19 (είκ. 10), κατε-
σκευάσθη έκ πεντελησίου μαρμάρου. Τό δε μήκος
τών τεμαχίων, έξ ών αποτελείται, είναι 0*92 πε-
ρίπου" άντιστοιχοΰσι λοιπόν τρία τεμάχια προς
εκαστον μεταξόνιον οιάστημα, όπως και έν τω στυ-
λοβάτη.
loading ...