Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 59
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0091
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τον Αϋηνησιν Ασκληπιείου οικήματα" υπό Φρ. Βεροάκη. 59

Ίο πλάτος της έπι του
τριγλύφου έρειοομένης ε-
πιφανείας του γείσου εί-
ναι 0'63' ϋπάρ/ει δηλα-
δή διαφορά έπι έ'λαττον
του πλάτους το0 τριγλύ-
φοϋ κατά 0Ό8-0Ό9.
Επειδή δέ ή άνω επιφά-
νεια των έπι του τριγλύ-
φου δοκών καϊ του τρι-

ι ι

γλ ύ ο ο υ συ μ π ίπ τ ε ι, π ρ έ π ε ι
να Οέσωμεν έπι των πρώ-
των καιέτέόάς κάθετους

ι

προς αύτάς, σχηματίζου-
σας μετά τών έπ' αύτών
σανίδων ίσον ΰψος προς το
γεΐσον. Έπι τών παχειών
σανίοων ετέθη ίσως και
έπίστρωσις χώματος πε-
πατημένου, σχηματίζον-
τος το δάπεδον του δευ-
τέρου ορόφου (είκ. 5, 9).

Έκ τοϋ' γείσου σώζον-
ται περι τά 6-7 τεμά-
χια, ών δύο μόνον είναι
τά άρχαιότερα (είκ. 10),
τά δέ άλλα μεταγενέστε-
ρα, παρουσιάζοντα τάς
αΰτάς ανωμαλίας έν τη
κατασκευή, άς και το τρί-
γλυφον. ΠρΌς τοΟτο δέ
'" ^} εχει ομοίους και τους τόρ-

Ι1_Ι_ϋ)ΙΓ 1ΙΗ1 ΙΒΒίΐΙΙιΙΜΙ Έπϊ της άνω έπιφα-

Είκών 9. Ανατολικής στοάς ύριγκοί: α ανω ορόφου, β κάτω ορόφου. νείας τθ0 γείσου είναί έγ-

κεχαραγμένη ή θέσις τών
κιόνων τοΟ δευτέοου όοόοου και ή τών θωοα-
κείων τών φραττόντων το μετα/.ιόνιον. Ή διά-
μετρος τών έπι τοΟ γείσου κύκλων είναι 0'49,
άντιστοιχοΟσα ίσως τη άνω διαμέτρα» τοΟ κίο-
νος. Διότι ύπάρχουσι και τεμάχιά τινα, έν οίς
ο κύκλος είναι μείζων, συμφωνών προς τήν
κάτω διάμετρον του κίονος, ούσαν περίπου ίσην
-θ£Ζ -*■ προς τήν άνω διάμετρον του κίονος του πρώ-

ΕΙκών 10. Ανατολικής στοάς γεΐσον τοΰ πρώτου ορόφου. 101) Οθάνθυ (είκ. 11,12).
loading ...