Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 70
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
70 Τον Αϋ"ήνησιν Ασκληπιείου οικήματα· νπο Φ. Βερσάκη.

άφιερώθησαν τώ 'Ασκληπιώ άθλα, τρίποδες, συμπε-
ραίνομεν δτι ή στέγη της στοάς ήτο οριζόντια, Γνα
τοποθετηθώσιν έπ αύτης τά αναθήματα. Κα! επειδή
τά οριζόντια γείσα κείνται όμοΟ, είναι πολύ πιθα-
νόν νά προέρχωνται μετά των έπικράνων "εκ του
αυτοΰ οικοδομήματος. Άρα πρόκειται περι στοάς
κειμένης εν τω 'Ασκληπιείω κα'ι οίκοδομηθείσης
έπϊ των πρώτων 1 ωμαίο.>ν Αυτοκρατόρων.

Ο τόπος της ευρέσεως συνηγορεί υπέρ της έν
τω άνατολικώ τμήματι τοΰ ίερου τοποθετήσεως
της στοάς. Ένταΰθα δε ύπάρχουσιν απέναντι της
μεγάλης στοάς λείψανα τροχμαλοπαγών λίθων
(ΑΕ 1912 πίν. 4 28) απέχοντα του τοίχου 17
τοΟ παλαιού περιβόλου περι τά 5 μέτρα. Ενδέ-
χεται λοιπόν νά προέρχωνται τά λείψανα ταΰτα
εκ τών θεμελίων του προσώπου της στοάς, ής οί
λοιποί τοίχοι θά κατεσκευάσθησαν έπ'ι του τοίχου
17 και κατά την δυσμικήν πλευράν έπϊ τοΰ άνα-
λήμματος 18.

Επειδή ικανά στοιχεία δεν ΰπάρχουσι προς άνα-
παράστασιν, έ σχεδίασα διά στιγμών τήν θέσιν α-
πλώς της στοάς έν τώ πίνακι ο 28 της ΑΕ 191:2.

Δ'). Περιφερούς οικήματος λείψανα.

Έν τω αύτώ μέρει του ίερου παρατηρούνται
απέναντι της μεγάλης στοάς πρός το άνατολικόν
αυτής ήμισυ ίχνη περιφερούς τάφρου, οΓ ής τυμ-
πληρουται άκριβώς κύκλος (ΑΕ 1912 πίν. 4 Ζ).
Έν τή τάφρω ταύτη έ'κειντο προφανώς θεμέλια
κάταστραφέντος οίκήυιατο;. Ταύτην άνέσκαψα αέ-
χρι τινός και έξήγαγον εξ αύτής πολλά αρχιτε-
κτονικά μέλη τών έν τώ ίερώ διαφόρων κτισμάτων.

Παρά τήν τάφρον ταύτην και εις άλλα πλησίον
μέρη τοΰ ίεροΰ ευρίσκονται διάφορα αρχιτεκτονικά
μέλη περιφερικοί) διαγράμματος προερχόμενα άλλα
μέν εκ τοΰ στερεοβάτου, άλλα οέ εκ τοΰ θριγκοΰ,
τά πλείστα 6'μως εύτελοΰς μεταγενεστέρας εργα-
σίας. Έκ τών μελών τούτων τινά άπεικονίσθησαν
έν ΑΕ 1908 280 είκ. 27· 28, νυν δέ έσχεδιογρα-
φήσαμεν δύο έν κατόψει (είκ. 25, 26) καϊ φω-
τογραφήσαντες τά παρά τήν τάφρον συναχθέντα
δημοσιεύομεν αυτά δια της είκ. 27. Εκ τών στοι-
χείων τούτων είκάζομεν ότι ένταΰθα ώκοδομήθη
περιφερές τι οίκημα κατ' άναλογίαν τοΰ έν Έπι-

Είκων 25. Περιφερούς οικήματος λείψανα.

Είκιον 26. Περιφερούς οικήματος λείψανα.

Εικόιν 27. Περιφερούς οικήματος λείψανα.

οαύρω, αλλά βεβαίως άπλουστέρας μορφής.

Πλην τών ανωτέρω μελών ΰπάρχουσι και σπεΐ-
ραι (ΑΕ 1908 28ΐ'είκ'. 29) φέρουσα-, λοξάς έντο-
μάς προς έφαομογήν διαφραγμάτων ή θωρακείων
μεταξύ τών κιόνων. Ενδέχεται λοιπόν νά προέρ-
χωνται και αύται εκ τοΰ αύτοΰ οικοδομήματος,
όπερ θά είχε πεφραγμένα τά μετακιόνια μέχρι
ύψους τινός ή εντελώς.

Περι τοΰ μεγέθους τοΰ οικήματος δυνάμεθα νά
είπωμεν ότι είχε κατά προσέγγισιν διάμετρον 9-10
μέτρων έν τω θριγκώ, περί δέ τοΰ σχήματος ούδέν
είναι δυνατόν νά λεχθή, καθ' ότι μέχρι τοΰδε δέν
loading ...