Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 72
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
72 Τον Αϋήνησιν Ασκληπιείου οικήματα" ύπο Φ. Βερσάκη.

τήν κατάστασιν της στοάς, το δέ όιά στιγαών σνε-
διασθέν [Λέρος είναι το ύπο τοΟ έν τω ίερώ φυλα-
κείόυ καταλαμβανόμενον, διότι έκτίσθη άκριοώς
επί της στοάς. ΝΟν όμως κατεδαοίσθη το ουλα-
κεΐον, άλλα το σχεοιογράφημα μετά του άπεικά-
σματος είχον ήδη κατασκευασθή.

Δυστυχώς ελάχιστα είναι τά στοιχεία της στοάς
ταύτης, ίνα προβώμεν εις άναπαράστασιν αυτής.
Δια τούτο περιωρίσθην μόνον εις τήν κατ' είκασίαν
συμπλήρωσιν του άριθμοΰ τών κιόνων έν ΑΕ1912
πίν. ο. Κατ' είκασίαν ωσαύτως συνεπληρώθη και
ή μία πλευρά έν ΑΕ 1908 πίν. 9 16 (πρβ. ΑΕ

1908 271 κέ.).

Ε'). Ναον λείψανα.

Προς δυσμάς της μικράς στοάς εύοίσκονται λεί-
ψανα ναοΟ σχηματίζοντα όρθογώνιον τετράπλευρον
Γ)·10χ4'28 τεμνάμενον ύπό εγκαρσίου σκέλους
(ΑΕ 1912 πίν. 4 και ο και ένθάδε είκ. 30,31).

Είκων 30. Ναον Β κάτοψης.

Σύγκειταί δέ έκ δόμων διαφόρου ΰλικοΟ ληφθέν-
των ές αρχαιοτέρων καταστραοέντων οικοδομήμα-
τος . Και τά μεν θεμέλια κατεσκευάσθησαν έκ

ΕΙκών 31. Ναον Β λείψανα.

τρο/μαλοπαγών λίθων, ή δέ δευτέρα έκ τών άνω
βαθμ'ις του κρηπιδώματος έν μεν τω μετώπω και
έν αέοει έν τάΐς πλαγίαι; πλευοαΐ: έκ δόυ,ων τοΟ
λατοαείου Καοά, έν δέ τώ λοιπώ μέοει έκ τοοναα-
λοπαγών λίθων. Μετά τήν βαθμίοα ταύτην άκο-
λουθοΟσι καθ ό'λην τήν βορρανατολικήν και έπ'ι
μικρόν τμήμα της νοτοδυσμικής πώρινοι δόμοι απο-
τελούντες τήν βάσιν τών τοίχων, τοΟ δέ στυλοβά-
του διακρίνονται μόνον τά ίχνη έπί της άλλοτε κά-
τωθι αύτοΰ' βαθμίδος.

Όπισθεν της πρώτης βαθμίδος του μετώπου
προσετέθησαν πώρινοι δόμοι, ΐνα σχηματισθη εύ-
ρυτέρα βάσις προς τοποθέτησιν του στυλοβάτου.

Το έγκάρσιον σκέλος, δι'ού έσχηματίζετο μικρός
πρόναος, σύγκειται και αύτο έκ τρο/μαλοπαγών
δόμων άπενόντων τοΟ μετώπου 1' 80.

Έντος του σηκοϋ κείνται και άλλοι δόμοι έκ
πώρου σ/ηματίσαντες ίσως το δάπεδον του ναοΟ.

"Ενεκα τών έκ του Καρά λίθων έςελήφθη ό ναός
ούτος ώς ο αρχαιότερος τών έν τώ Ασκληπιεία;,
άλλ1 ούτοι έλήοθησαν έκ του άρχαϊκοΰ ναοΰ του
Διονύσου, ώς ήδη είπομεν (ΑΕ 1908 277-8).

Φαίνεται ό'τι ο ναός ούτος είχεν άνάλογον μορ-
οήν προς τον δυσμικά>τερον κείμενον ναον έν πα-
ραστάσιν, άλλα δυστυχώς ουδέν στοιχεΐον βοηθεΐ
ήμα.ς προς συμπλήρωσιν αύτου.

Έν τή είκ. 30 έσχεδιάσθησαν οί πώρινοι δόμοι
δια παραλλήλων γραμμών, οί τροχμαλοπαγεΐς λί-
θοι δια πυκνών στιγμών και οί τοϋ' Καρά δι' ά-
ραιών γραμμών.

£Ίυπ. 25-7-13.
loading ...