Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 73
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0105
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τον Αϋ'ήνησιν Ασκληπιείον οικήματα· νπο Φ. Βερσάκη. 73

Ζ'). Ναός ιωνικός έν παραατάΰι. τεμαχίου προερχομένου εκ τίνος επιγραφής ή βά-

θρου. Κα; επειδή τοϋτο ήτο ταπεινότερον, έθεσαν
Γοΰ ναου τούτου διεσώθη το κρηπίδωμα μετά ύπ' αύτό μικρούς λίθους μετά κονιάματος. Ότι
των γωνιαίων σπειρών του μετώπου και μικρόν τι τοιοΟτόν τι συνέβη, εξάγεται έκ τής πρώτης ές άνα-
τμήμα των θεμελίων τής βορειοδυσμικής γωνίας ώς τολών και εκ τής τρίτης πλακός, έχουσών προς
και τής ανατολικής πλευράς (ΑΕ 1912 πίν. 4 την κατά το έσωτερικον τοΟ ναου πλευράν άναθύ-
κα'ι 6 Α κα'ι ένθάδε £ί». 32, 33). ρωσιν εις μήκος ίσον προ; το -άγος, 6 ήθελον εχει

οί πλάγιοι τοίχοι. Διά νά προσαρμόσωσι τοΰς τοί-
χους τούτους προς τάς άναθυρώσεις τών δύο άκρων
πλευρών έπρεπε νά μετενεχθη ή τρίτη πλάς προς
δυσμάς τόσον, ό'σον είναι το μήκος του έν τω άκρω
τεθέντος τεμαχίου, διότι ή πλνξ δεν εΰρίσκετο
κατά χώραν (ΑΕ 1908 274-5).

■"Ενεκα τής επισκευής ταύτης συνεπέρανάν τίνες
ότι Ό ναός ούτος ήτο βυζαντιακός ^ιιάθϊοΐι ε. ά.),
μή λαβόντες ύπ' όψιν τάς διαφόρους καταστροφάς
Είκων 32 Ναοΰ Α λείψανα. τοΟ ίεροΰ, έξ ών πάντα τά έν αΰτώ μνημεία έβλά-

βησαν.

ΈπΊ του στυλοβάτου σώζονται
τά ίχνη τών δύο μεταξύ τών πα-
ραστάδων κιόνων, άτινα ήδράζοντο
έπί του πρώτου, ούτως ώστε οί
άξονες αύτών νά συμπίπτωσι προ
τής έπισκευής προς τάς άρμογάς
τών πλακών Κατά την έπισκευήν
ιχόνον ό άνατολικώτερος κίων έμεινε
ώς είχε πρίν, έν ώ ό δυσμικώτερος
ετέθη πολύ πέραν τής άρμογής.
Τά ίχνη ταΰτα δίδουσιν ακριβώς
Είχών 33. Ναοϋ Α χάτοψις. ίο μεταξόνιον, όπερ έν τω μέσω

ήτό1'735,έν δε τοις άκροις 1*315.

Ιπο τον στυλοβάτην κείται δευτέρα βαθμ'ις έκ Διαιρείται δηλ. ό στυλοβάτης εις τρία ίσα περί-
πώρου προεξέχουσα τοΟ πρώτου 0'29. Φαίνεται που μέρη, ώστε το μέσον μεταξόνιον νά εχη μη-
δέ ότι κατ' αρχάς ή βαθμ'ις αύτη έκαλύπτετο μέ- κος ίσον προς την άπο του άξονος του κίονος άπό-
χρι τινός διά χώματος κα'ι ότι βραδύτερον προσε- στασιν μέχρι τής εξωτερικής επιφανείας τών πλα-
τέθη προ αυτής ετέρα μικρά ραθμίς έκ λευκού γιων τοίχων.

μαρμάρου, ής μέγα μέρος διετηρήθη. Τπάρχει έν τω ίερώ έπιστύλιόν τι (είκ. 34)

Ο στυλοβάτης άπετελεΐτο κατά την πρώτην
κατασκευήν έκ τριών ίσων περίπου πλακών έκ λί-
θου ύμηττίου, άλλά καταστρα^είσης τής μέσης αν-
τικατεστάθη αύτη δι ετέρας έλάσσονος μήκους"
τότε δε ώθησαν κατ ανάγκην την προς δυσμάς άκραν
πλάκα προς τά δεξιά (άνατολικώς), ίνα προσαρ-
μοσθή προς την νέαν, και τό έκ δυσμών ύπολειοθέν

τμήμα του στυλοβάτου συνεπληρωσαν διά μικρού ΕΙχίον 34. Ναοΰ Α ΙπίοτνΙιον.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Ι 1913 ]0
loading ...