Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 78
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0110
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
78 Νικίον ναός' νπο Φ. Βερσάκη.

πρώτω έκ τών κάτω στρώματι της εξωτερική; πέμπτω II5 ετεοα

;ια

προσόψεως, 6 καλοΰμεν 77 I, παρατηοοΟν.ται 3 του θριγκοΰ, ών ή ορατή πλευρά είναι έστραμμένη

ολόκληρα έπιστύλια και εν τμήμα, τούτων. Έν τω προς τά ίςω της πύλης.

έπομένω στρώματι 77 2 διακρίνεται το τρίγλυοον Το έσωτερικόν ήμισυ του πρώτου στρώματος

καϊ έν τω ίτέρω 773 το γεΤσον.Έν δέ τω τετάρτω 777, δ καλοΰμεν 7£7, σύγκειται εκ τριών έπιστυ-

στρώματι 774 βλέπομεν 3 έπιστύλια καϊ έν τω λίων άλλων διαστάσεων."

1.

Έχ

των

II 1 έπιτό 1 φέρε: ένα όλόκληρον κανόνα καϊ 2 4 κανόνος (1)).2.»

»τα 2 ©ερουσι 2 ολόκληρους κανόνας και ένα -|- κανόνος (α, θ).3.

εν άτ:οκεκου.υ.ένον ταήαα ©ερει 1 όλόκληοον κανόνα καϊ άπΰληγει ε*ς αετο~ην, —ροσνεαεται δε τη κατηγορία

ΕΙ (β).

4.

»

)■)

Π4τα 2 φε'ρουσιν 1 όλόκληρον κανόνα και δύο £ κανόνος (θ, (3).δ.

»

»»

τό 1 ©ε'ρει 1 όλόκληρον κανόνα καϊ ενα Α κανόνος καϊ μικρόν ταήαα αυτού6.

)>ΕΙ

»

τα 2 φερουσι 2 ολόκληρους κανόνας καϊ 3 αετό;τας (ϊ, 1ΐ).7.

))»το 1 φέρει 3 ολόκληρους κανόνας καϊ 2 μ,ετόπας (£").8.:υλίου θραΰαα

άτ:ολίη·

ον εις όλόκληρον κανόνα καϊ προσνεαόαενον τη κατηγορία 7. Ε 1 κείται ~ρός Ν του ναοΰ της Νίκης (4) 1).9.

επισ-

:ύλιον

, ένθεν

μέν εις

όλόκληρον κανόνα, ένθεν δέ εις ·£- κανόνος άποληγον καϊ έτερον κανόνα αεταςϋ τούτων «ρερον, κείται έ;

'.τός τής

Ακροπόλεως προς βορραν της εισόδου του Ββΐΐΐβ.

10. γείσου οριζοντίου 8 τεαά/ια χεΐνται έπί της πύλης

11. » » 4 » » πρός Ν του ναοΰ της Νίκης

12. » » 2 » » έν τω ίερω τοϋ Διονύσου (ΑΒ 1909 221).

13. λ επικλινούς 1 τεαάν ιόν κείται » » » » » » » »

14. » ι> Ι.» » προς Ν του ναοΰ τή; Νίκης.

15. » » 1 » » εκτός της "Ακροπόλεως νοτοδυσαόθεν της εισόδου είκ. 4-

16. κιόνων 1 τεθραυαένος σπόνδυλος εν τω ίερω τοΰ Διονύσου.

17. ορθοστατών τυαπάνου 1 δο'αο; τοΰ αέσου (ΑΕ 1901 223 7 χα! ένθάδε είκ. 5·

18. » λ 1 " τώ προηγούμενο) επόμενος έν τώ τυαπάνω έκτ.ό; της Ακροπόλεως προς βορραν της εισόδου κείμενο; (εικ. 6).

19. έπικράνων παραστάοο; 1 'έσω της πύλης τοΰ Ββΐΐΐβ (είκ. 7).

20. κιονόκρανων 1 παρά τή βορειοανατολική γωνίχ τοΰ Παρθενώνος (ΑΕ 1909 231 12).

21. στυλοοάτου 2 δόμοι έντετετ/ισμένοι έν τή πύλη (εικ. 8)·

22. ορθοστατών τών τοίχων τοΰ σηκοΰ 2 δόαοι έντετεινισμένοι έν τή πύλη (είκ. ί)).

23. την τελευταίαν σειράν κατένΌυσι 3 ολόκληρα και εν ταήαα έπιστυλίου τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ ναοΰ.

Τάς ύπο του ϋοΓρΐβΜ ε. ά. άναφερομένας πλά- θείσης πραγματείας ΑΕ 1885 220 κέ..

κας δέν ούναμαι νά ταυτίσω προς ούδεμίαν τών Εϊνε δυνατόν νά ύπάρχωσι πολλά εισέτι άγνω-

άναΦερομένων (·. . , 3 &ηάβΐ'β ΡΙ&ίίβη, ννβίοΐΐθ στα θραύματα, ών ή άνεύρεσις τυγχάνει δύσκολος

ίΓίΐ^ΐΏβηΙ,ΐθΓΐ: 8ΐηά, Ιίοπηβη άϊβδθΓ Οπιρρβ ηιιΐ' εκ της συσσωρεύσεως τών άπειρων λίθων έπί της

ΐϊΐίΐ ^νδΐιΐ'δοΐΐθίηΐίοΐιΐίβϊΐ Ζϋ£βίθϊ1ί ^νθΓάβη). "ίσως Άκροπόλείος και περί αύτήν.

πρόκειται περ'ι τών έπιστυλίων 9 και του άτ.ο- Η προέλευσις τών ορθοστατών 17 και 18 έκ

τμηθέντος τεμαχίου 3, ΠΙ. Έκ τούτων το δεύ- του ναοΰ πιστοποιείται έκ της όμοιας κλίσεως προς

τερον προσνέμεται τη κατηγορία 5) παρά ΌοΓρΐβΜ το γεΐσον, έκ της αυτής εργασίας και του ύλικοΰ

καϊ 6' 7ί7 παρ' έμοί, άλλ' ού/Ί και το πρώτον. Τό κα'ι εκ του μεγέθους τών τόρμων.

τρίτον τεμάνιον παραμένει μοι άγνωστον. Οί δόμοι του στυλοβάτου 27 κείνται έν τή βά-

Τό δια τοΰ 4) (έ. ά. 221) άναοερόμενον ΟραΟμα σει της πύλης, το άνω δέ μέρος τοϋ ενός φαίνεται

( . . . θίη αηάβΓθΓ ίι·3§;ιηΘηίίθΓΐ;βΓ ΑτοΙιϊίΓαν \ν&ΐ' έν τή εΐκόνι και σημειουται δια τοΰ στοιχείου Β.

νθΓηιηίΙίοΙι θϊ)Θη80 ^Θδί&ΙίΘΐ) είναι το παρ' έμο'ι Έξ ύπαιτιότητος τοΰ φωτογράφου δέν δύναμαι νά

δια τοΰ 8 σημειούμενον τεμάχιον. παραθέσω άπείκασμα έμφαΐνον ολόκληρα και τά

Τά προς Ν τοΰ ναοΰ τής Νίκης κείμενα τεμάχια δύο τεμάχια,

ήσαν γνωστά τω Όοΐ'ρΐθΐά, άλλα τά παρά τήν Ούτοι οέρουσι κατά τήν κάτω άκμήν έγγεγλυμ-

είσοδον εύρισκόμενα, ο ορθοστάτης τοΰ τύμπανου μένην παρυφήν 0Ό28 πλάτους, έπί δέ τής άνω

18 και τό έπικλινές γεΐσον 15, ώς και πάντα τά έπιφανείας οιακρίνονται ίχνη προσαρμογής έτέρων

ύπ' έμοΰ αναφερόμενα, παρέμειναν άγνωστα τού- δόμων, καταλειπάντων άνέπαφον ταινίαν έπ'ι μέν

λάχιστον μέχρι τής δημοσιεύσεως τής μνημονευ- τοΰ ενός 0Ό43 πλάτ. κατά τήν πλευράν, ένθα ή
loading ...