Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 80
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0112
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
80 Νικίου ναός' νπο Φ. Βερσάκη.

λων, το ήμισυ του ΰψου; τούτου περίπου (0'385). της έξωτερικής έπιφανείας (0'38ο Χ 2 = Ο'77).
Του έπικράνου της παραστάδος εΐκ.7 έχοντος ΰψος Διότι υποτίθεται δτι οί τόρμοι κείνται συμμετρι-
0"40, συνάγεται δτι τΌ ΰψος των δόμων τούτων κώς.Το πάχος τοΰτο συμπίπτει προς το πάχος τοΟ
έκυμαίνετο μεταξύ 0'385 και 0'40. Διότι και το έπιστυλίου. Είνε άρα άναμφισβήτητον δτι το έπί-

κρανον προέρχεται έκ του ναού (πο6\ Α^ 1910
461 εΐκ. 2).

Τούτου άποδειχθέντος, έξάγομεν το συμ-
πέρασμα δτι και οί δόμοι 22 έχοντες δι-
πλάσιον ΰψος τοΟ έπικράνου προσνέμον-
ται αναντιρρήτως τω ναφ.

Οί τελευταίοι δόμοι καΟορίζουσι και
το πάχος των τοίχων είςθ'61. Επειδή
οέ άπολήγουσι κάτωθεν εις λύσιν, συμ-
περαίνομεν δτι μεταξύ αύτών και του" στυ-
λαβάτου ήτο παρεμοεολημένη σπείρα τις
ανάλογος προς τον κοινώς λεγόμενον ναον
τοΟ Θησέως (πρβ. άναπαράστασιν είκ. 3).
Έν τή άναπαραστάσει ύπελόγισα το

ΕΙκών 4. Ναοϋ γεΐαον έ^Μνές. ΰψ°ί λ*βων ™ έξαπλάσιον της κάτω δια-

μέτρου του κίονο; (4*92). Εις το ΰψος
έπίκρανον έξισοΰται κατά το ΰψος προς μίαν στρώ- τοΰτο εισέρχονται 12 στρώσεις δόμων έκ 0'40 πε-
σιν των τοίχων. ρίπου, ων ουο ισοουναμουσι προς τους ορΰοστατας

Το έκτυπον μέρος του έπικράνου έχει πλάτος της βάσεως, και το ΰψος της σπείρας,
ίσον περίπου προς τό πλάτος της τριγλύφου (0"413). Ως εξάγεται έκ των θεμελίων, εν μόνον μετα-

Ή έσωτερική πλευρά άπελαξεύθη κατά την με- κιόνιον ΰπήρχεν άνοικτόν έν τή μεγάλη πλευρά
ταγενεστέραν αύτου χρήσιν. ~οΟ ναού. Κατ'άκολουθίαν τό έπιστύλιον Κ εκείτο

Τό πάγος του έπικράνου συμπληροϋται δια τοΟ επί του μετακιονίου τούτου, έν ώ τό ι έπί του
διπλασίου περίπου της άποστάσεως τοΰ μεταξύ κλειστοΟ τοίχου, κατά διάφορον δηλ. τρόπον της
των δύο έπϊ της άνω πλευράς τόρμων μέσου άπό συμπληρώσεως του ΏοΓρίθΜ (ΑΜ 1885 πίν. VII).

Γό έπιστύλιον, ί, συμπληρούμενον κατ'εΐκασίαν
ύπό τοΟ ϋδΐ'ρίβΜ, υπάρχει και είνε το ύπ' έμου
διά τοΟ 9 σημειούμενον.

Τα διά των αριθμών 1, 2, 4, 5 σημειούμενα
έπιστύλια, αντιστοιχούντα προς τά έπϊ τοΟ μετώ-
που και τά έπϊ τοΟ πλαγίου μεταξονίου έχουσι
πάγος 0'385-Ο"39. Το αύτο πάγος καί τό αυτό
μήκος έ'χουσι καϊ τά τρία έπιστύλια 23 τοΰ έσω-
τερικου ήμίσεος. Έκειντο λοιπόν έν τή αύτη θέ-
σει, έν ή καί τά προηγούμενα. Έκ τούτου εξάγε-
ται οτι το πάχος του έπιστυλίου έν τω μετώπω
και έν τω τμήματι των πλαγίων πλευρών τώ
άπό της προσόψεως μέχρι τοΟ τοίγου του χωρί-
ζοντος τον πρόναον άπό τοΟ σηκοΟ ήτο 0'78 πε-
ρίπου, όσον δηλ. και το έπίκρανον. Τό δε έπιστύ-

Ε1χών5. Ναον τνμπάνον μέοος δόμος. λΐ°ν 5 ?Χ" ^ν ~ά7-°? 0'385, άλλά τό 6 καί 7

Ετνπ. 27-7-13.

ΙίΊ

1

, ' ί, <

-5*

Ιι ι

ί ι

[|

I '

' ι

!

ι 1

ι

1\

! "
loading ...