Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 81
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0113
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Νικίον ναός- υπό Φ. Βερσάκη. 81

μόνον 0"225. Τά ελλείποντα εσωτερικά έπιστύλια
τών προηγουμένων θά είχον βεβαίως τάς αύτάς
εναλλασσόμενα; διαστάσεις, ώστε προς εν πανύ-
τερον έπιστύλιον της εξωτερική: πλευράς (0'38θ)
να άντεστοιχει εν λεπτότερον της εσωτερικής επι-
φανείας (0*225). Ούτω οέ συνεπληροΰτο το πά-
χος των τοίχων ίσον προς το πάχος των όρθοστα-
των 22 (0-64).

Η λεπτομέρεια αύτη παρατηρείται και έν τώ

— 0,155---»

Είκών 6. Ναον τνμπάνον δόμος.

ΙΙαρθεεώνι, οδ οί τοίχοι του σηκοΰ είναι λεπτό-
τεροι του πάχους τοΟ έπιστυλίου του προνάου.
Δια τον λόγον τοΰτον αί πώρινοι τρίγλυφοι της
πύλης του Ββαΐθ εχουσαι πάχος 0 68 και 0 58
δεν δύνανται νά προσνεμηΟώσιν ουδεμία πλευρά
του ναοΟ (πρβ. άντίθετον γνώμην ϋίβηδπιοΟΓ Α^
1910 467. Διότι υποτιθεμένου δτι το τρίγλυφον
0'68 εκείτο έν τω μετώπω ή έν τω τμήματι της
μακράς πλευράς, τω κατά τον πρόναον, το οέ
058 έπϊ των τοίχων, Οά άπήτει το μεν πρώτον
έσωτερικον ήμισυ μόνον ΟΊΟ, το οέ 0Ό9, ό'περ
αδύνατον. Ότι οέ ή τρίγλυφος έχει λόγον προς
τήν μετόπην ώς 2:3, ουδέν σημαίνει, διότι ή
σχέσις αύτη παρατηρείται και έν άρχαιοτέροις
οίκοδομήμασιν. Ή μεταςύ όμως τριγλύφού καί
τοΰ ύψους του έπιστυλίου σχέσις είναι διάφορος
έν τοις άρχαίοις χρόνοι:. Πάντα δέ τά μνημεία,
εις α κατεταςαμεν και τον ναον του Λικιου, οει-
κνύουσι σταΟεράν σχέσιν τοΰ πλάτους της τριγλύ-
φού προς το πλάτος της μετόπης ώς 2 : 3 και του
ύψους του έπιστυλίου προ: το ύψος της τριγλύφού
ώς 100: 112, εξ οδ ή μετόπη λαμβάνει σχήμα
σχεδόν τετράγωνον. Δεδομένων δέ τών τριών με-
ρών της σχέσεως δυνάμεθα νά εύρωμεν και τό

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1913

άγνωστον ύψος τοΰ τριγλύ©ου, όπερ είνε 0*63.

Αί διαστάσεις αύται έπεκράτησαν κατά την γνώ-
μην μου έπ'ι 3/4 αιώνος, άπό τοΰ τέλους του Ε
μέχρι τών μέσων ίσως της Δ' π. Χρ. έκατονταε-
τηρίδος. Γαύτας έχουσιν έν Αθήναις ό έκ πώρου
αρχαιότερος ναό; τοΰ Ασκληπιού (ΑΕ 1909 282,
1912 57 είκ. 15) ό θριγκός τοΰ θεάτρου τοΰ Διο-
νύσου [ΌδτρΐβΙά ιι. Κβίββίί ϋ&β §'Π6θ1ι. ΤΊΐθ&Ιβί'
63 είκ. 20), ή μεγάλη στοά τοΰ Άσκληπιοΰ (σελ.
59,), ό νεώτερος ναός τούτου (σελ. 68), ή Χαλκο-
θήκη ( νβτβαΜδ ϋ38 Βι'βιιγόγποιι ιι. ά. Ο1ι&11ίο-
ίΐιβίί 18 εί/.. 16), ό έν Ώρο.>πώ ναός τοΰ 'Αμφια-
ράου (νβνβα/άβ ΑΜ 1908 16 είκ. 6) ό ναός της
Αλέας έν Τεγέα και άλλα.

Διατρίψας προ τίνων ετών έν Τεγέα προέβην εις
ιδίας καταμετρήσεις τοΰ ναοΰ της Αλέας, οίκοδο-
μηθέντος ώς γνωστόν περί τάς αρχάς της Δ π.
Χρ. έκατονταετηρίδος. Έκ τών τριγλύφων τοΰ
ναοΰ σώζονται καί τίνες μονόλιθοι τών γωνιών.
'Εχουσι δέ αύται διάφορον πλάτος κατά τάς δύο
πλευράς. Εκ καταμετρήσεως τών θεμελίων απο-
δεικνύεται δτι τά μεταξόνια τών μικρών πλευρών
ήσαν διαφόρου μεγέθους τών έν ταϊς μεγάλαις
πλευραΐς. Δια τον λόγον τοΰτον έςαγεται ότι καί
πα.σαι αί τρίγλυφοι της μεγάλης πλευράς έδει νά
είχον μείζον τών άλλων πλάτος. Ιής γωνιαίας

Είκών 7. Ναον παραοτάδος επίκρανον.

λοιπόν τριγλύς>ου τιθεμένης ώς κανόνος, απασα:
αί προς την μίαν πλευράν ισομεγέθεις τρίγλυφοι
πρέπει νά τεθώσι κατά την μίαν πλευράν τοΰ ναοΰ,
αί ό' έτεραι κατά την άλλην.

Το πλάτος τών τριγλύφων της μεγάλης πλευ-
ράς τοΰ πτεροΰ είναι κατά μέσον όρον 0'72. Τό
ΰψος τοΰ τριγλύφού είναι 1 Ό87, τοΰ δέ έπιστυλίου

11
loading ...