Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 96
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
96 Αιγίνης μουσεϊον νπό Κ. Κονρουνιώτον.

Είκών 17. ' Επιτύμβιον Σωκρατίας.

Προέρχεται πάντως εκ των τελευταίων χρόνων
προ της τελείας εξαφανίσεως της τέχνης των αρ-
χαίων ανάγλυφων, ή ο άμελής κατεργασία της
έπιφανείας της στήλης επιτείνει την κακότεχνόν
δψιν αύτη ς ·

Έν τη γραφή της επιγραφής Σωκράτεα χαίρε
κατεβλήθη προσπάθεια νά όμοιωθώσι τά γράμ-
αατα πρΌς άοναιότεοα τοιαύτα.

\Αρί#. 8 (εικ. 18. κατ. άρι-&. 765). Επι-
τύμβιον άνάγλνφον Ανρηλίας 'Αφροδιτονς (Ργ&ιι-
Ιίθΐ, Ερί(/?\ αιΐ8 Αβ(/. 23 50.Έκ Σπάρτης). Μάρ-
μαρον λευκόν. Τψ. 0"45, πλ. 0-32.

Άνάλογον κατά την αδεξιότητα κα'ι την βαρ-
βαρότητα της τέχνης προς το προηγούμενον εΐνε
και τούτο το άνάγλυφον. ΈπΊ της τετραγωνικής
στήλης άνευ τίνος περιβλήματος, και οιονεί ίδρυ-
μέναι έπ'ι όρΟογωνικής βάσεως έξεχούσης κάτω
εικονίζονται κατενώπιον άνήρ και γυνή έχοντες έν
τω μέσω παιδίον. Αί μορφα'ι δεν παρίστανται πλέον
ολόκληροι, άλλα μόνον αί προτομα: αύτών περί-
εργος προ πάντων εΐνε ή προτομή του παιδιού,
οδ κα'ι τών βραχιόνων μόνον μικρόν μέρος εΐνε

Είκών 18. Επιτύμβιον Ανρ. 'Αφροδιτοϋς.

είκονισμένον. Ο άνήρ φέρει χιτώνα κα'ι ίμάτιον,
ομοίως δ ώς φαίνεται κα'ι το παιδίον. Έπ'ι της
έξεχούσης βάσεως εΐνε άναγεγραμμένη ή επιγραφή

Αύρηλία Άφροδιτώ εαυτή
καΐ τώ ιδίω άνδρι Βείθυϊ
και τέκνω Περυλλίωνι
μ]νείας χάριν.

Έν τω α στίχω ό Ργ&ιιΙςθΙ άναγινώσκει εσφαλ-
μένως έν τη πρώτη λέξει "Αννα. Έν τω β' στίχω
τό όνομα του άνδράς μοι φαίνεται, δτι εΐνε μάλλον
Ζ?εί6υϊ ή .ΖΓείθυϊ και έν τώ γ' στίχω μάλλον ΖΓε-
ρυλλ ίωνι ή .Γερυλλίωνι, ώς άναγινώσκει Ό Έν'άΐΐ-
Ιϊθΐ. Έν τη επιγραφή τά γράμματα έ'χουσι πλέον
το σχήμα τών χριστιανικών επιγραφών.

Ομοίως κακότεχνα εργα ώς τά δύο προηγη-
θέντα εΐνε οπωσδήποτε σπάνια. Πρβ. ΑΟΚ αριθ.
1866 και προ πάντων Κϊθ8θΓΪίζ1ίγΛναίζϊη§θΐ',
8Μν. Ον. πίν. ΧΕΙ 730· 732 και ΧΕΙΙ 614 κα'ι
προς τούτοις πίν. XXII αριθ. 318 μετά προτομής
γυναικός.

ΆριΦ. 9 (είκ. 19 κατ. άρι$. 775). Επι-
τύμβιον μετά πρώρας πλοίου (ΡΓ&ηΙίθΙ, Ερί[/ν.
αν,8 Α&(). 18' 31.Έξ Έλευσϊνος). Μάρμαρον λευ-
κόν Πεντέλης. Τψ. 0'24, πλ. 0-30, πάχ. κάτω

0-205.

Τό άοιστερόν ήμισυ της κορυφής επιτύμβιου

στήλης μετ άετωματίου, έν τώ σωζομένω μέρει

Ετνπ. 12-813.
loading ...