Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 97
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0129
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αιγίνης μονσεΐον νπδ Κ. Κουροννιώτου. 97

Είκών 19. 'Επιτύμβιον μετά πρώρας πλοίου.

πρώρα πλοίου μετά λειψάνου κωπηλάτοϋ και προ
ταύτης δελφίν κατά τήν γωνίαν. 1 ά γράμματα
της επιγραφής

. . . ικός Διονυσ[ίου
Χο]λαργεύς

μαρτυροΟσίν βτι το άνάγλυΐρον προέργεται εκ της
1ης μ. Χρ. έκατονταετηρίδος. Κάτω φαίνεται οτι
εινε οριζοντίως άποκεκοΐλ</.ένον.

Περ'ι πλοίων ή πρώρας πλοίων έπι νεκρικών
ανάγλυφων πρβ. τελευταϊον .11) 190ο 149 και
σημ. 370, ώς και ΑΟΕ πίν. ΟΧΧΙΙ άρ. 623.

Άριϋ'. 10 (είκ. 20 κατ. άριϋ. 743). Έπι-

Είκών 20. Επιτύμβιον Κέρδωνος και Παρθενίου.

τύμβων άνάγλνφον Κέρδωνος και Παρϋενίου.
Μάρμαρον λευκον Πεντέλης.Ύψ. 0 21. πλ. 0'47.
Ευρέθη έντετειχισμένη έν τη οικία παρά τον λι-
μένα Αίγίνης, ήτις έχρησίμευεν έν .παλαιοτέρου
ναόνοις ώς τυπογραφεΐον.

Σώζεται μόνον ή κορυφή μετά του αριστερού
μέρους του άετωματίου, έν ω εινε άναγεγλυμμένον
σεϊστοον και έν τώ μέσω πλεκτός κάλαθο; αετά
κωνικού πώματος ή στρογγυλή πλεχτή κίστη ,
ιστάμενος επί μικρα.ς δισκοειδους ίίάσεως.
II επιγραφή

Κέρδων 'Ρόδωνος. Παρθένιν Κέ[ρδωνος;

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΒΡ1Ι 1913

μαρτυρεί τους χρόνους τοΟ 1ου ή 2ου μ.Χρ. αιώνος.

Σεϊστρα χρατοΟσι συνήθως επί νεκρικών ανά-
γλυφων και αί ώς ίέρειαι της "Ισιδος είκονιζόμεναι
γυναίκες, περί δε της σημασίας τοΰ κάλαθου ή της
κίστης παριστωμένης εις άνάμνησιν τών οικιακών
ασχολιών τής θανούσης πρβ. 3\) 1905 61.

Αριϋ. 11 (εΐκ. 21- κατ. άριϋ. 763). Έπι-

Είκών 21. 'Επιτύμβιον Γαιου ΏφιΙίον.

τύμβων άνάγλνφον ίππέως (ΕΥαηΙέβΙ, Ερί</ν. αν,Β
Αβ(/. 29' 9ο). Μάρμαρον λευκον νησιωτικόν.'Γψ.
0 87, πλάτ. 0'47. Κάτω μικρόν έμβολον έν τώ
κέντρω ~ρός ενθεσιν εις τήν Βάσιν/Ανω τρίγωνον,
έν ώ άνάνλυπτον άετωμάτιον αετά μεγάλου έλλει-

ι I ι 1 ι I

ψοειοους ακρωτηρίου έπ'ι του κέντρου και άσπιδίου

έν τώ τυμπάνω. Εντός άρνιτεκτονικώς διεσκευα-

σμένης άψΐδος εικονίζεται Ό αποθανών ώς ίππεΰς

βαίνων προς δεξιά, ένθα ύπάρνει δένδρον, ου περί

τον κορμών ελίσσεται οοάκων προβάλλων τήν κε-
ι ι ιι I

φαλήν μεταςϋ τών κλάδων. Παρά τήν ρίζαν ο θε-
ράπων τοΰ ί~πέως παις μετά βρα'/έος νλαμυοίου.
11 έπιγραφή

Γάιε Ώφέλιε Πο-
πλίου υιέ χρη-
στέ χαίρε

μαρτυρεί τους χρόνους τής 1*" μ. Χρ· εκατονταε-
τή ρίδος.

13
loading ...