Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 118
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0150
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
118 Ή εννεακαιδεκαετηρις εν Α&ήναις' υπό Κ. Μαλτέζου.

"Ετος"Αρχων

Ρβτς/ιΐΒοη

ΒηηάιναΙΙ

Μαλτέζος

324/3Ήγησίος

Κ (14)

Ε (15)

Κ (4)

323/2Κηφισο'δωρος

Κ (15)

Κ (16)

Κ (5)

322/1Φιλοκλής

Ε (16)

Ε (17)

Ε (6)

321/0

»

"Αρχιππος

κ (17)

κ (18)

κ (7)

320/19Νέαιχμος

Ε (18)

Ε (19)

Ε (8)

319/8

1)

Απολλόδωρος

κ (19)

Κ<1)

Κ (9)

318/7

})

"Αρ/ιππος

Ε (1)

Κ (2)

Κ (10)

317/6

»

Δημογένης

ε (2)

ε (3)

ε (11)

316/5

»

Δημοκλείδης

κ (3)

-'■ (4)

κ (12)

315/4

»

ΠραΕίβουλος

κ (4)

χ (5)

κ (13)

314/3Νικόδωρος

Ε (5)

Ε (6)

Ε (14)

313/2

»

Θεόφραστος

Ε (6)

Κ (7)

Κ (15)

312/1Πολέμων

κ (7)

γ. (8)

κ (16)

311/0Σιμωνίδης

κ (8)

ε (9)

ε (17)

310/9

»

Ίερομνήμων

Κ (9)

Κ (10)

Κ (18)

309/8Δημήτριος

κ (10)

κ (11)

ε (19)

308/7Καίριμος

ε (11)

ε (12)

κ (1)

307/6

»

'Αναξιχράτης

Κ (12)

Κ (13)

Ε (2)

306/5Κόροιβος

Κ (13)

Κ (14)

Κ (3)

305/4

»

Ειίςένιππος

Ε (14)

Ε (15)

κ (4)

304/3Φερεκλής

Κ (15)

Κ (16)

Κ (δ)

303/2

»

Λεοίστρατος

Ε (16)

Ε (17)

Ε (6)

302/1

ι)

Νικοκλής

Κ (17)

Κ (18)

Κ (7)

301/0

»

Κλέαρχος

Ε (18)

Ε (19)

Ε (8)

300/299

1)

Ήγήμαχος

κ (19)

κ (1)

κ (9)

Ώς

έκ

τοΟ πίνακο

ς τούτου

έμφαίνεται,

αί δια-

οοραι προς το είδος τοΟ έτους έν τώ διαστήματι
338/7-300/299 πΧ ύφίστανται ώς προς τά έξης
ένδεκα έτη: 328/7, 327/6, 325/4, 324/3, 318/7,

313/2, 311/0, 309/8, 308/7, 307 6 και 305/4.
Έκ τούτων επί τών ετών 327/6, 311/0, 309/8
καϊ 308/7 δεν υφίστανται μαρτυρίαι συγγραφέως
τινός, ούδ' άνευρέθη επιγραφή τι: παρέχουσα τά
χρονολογικά στοιχεία, δι ών νά άποφανθώμεν περι
του χρονολογικού είδους αύτών, ώστε μένουσι κατά
σειράν τά έξης άαοισοητουμένου είδους ετη: 328/7,

325/4, 324/3,'318/7, 313/2, 307/6 και 305/4

πΧ.

Άλλά και ·:κ τούτων περί μεν του 318/7 πΧ
έδημοσίευσα Μελέτην (Περί τοΟ έ'τους του άρχον-
τος 'Αρχίππου κλπ. ΑΕ 1913), έν η παρέχω έξή-
νησιν πιθανήν, ώς φρονώ, της χρονολογικής ανω-
μαλίας της επιγραφής 1(1(3 11 231 β), έφ'ής
στηριζόμενος ό ΡβΤ(μΐ80Π θεωρεί το έτος τοΟτο έμ-
βόλιμον. Περί δε του έτους τοΟ Άντικλέους (325/4
πΧ), εν τε τή αύτη Μελέτη ώς καϊ έν τή προγε-
νεστέρα (Το άρχαΐον άττικον ήμερολόγιον ΑΕ
1908), έκτι'Οημι τους λόγους, δι' ους θεωρώ αύτΌ
έμβόλιμον. Μή υπάρχοντος νέου τινός στοιχείου
έπι τών έτών τούτων, κρίνιυ άσκοπον νά ασχοληθώ

έπί πλέον έν τώ παρόντι περί αύτών.

θά έξετάσωμεν ήδη κατά σειράν το είδος τών-
πέντε υπολοίπων ετών.

α). "Αρχων Εν&ύκριτος (328/7 πΧ).

Εις τον άρχοντα τούτον αναφέρεται ή έξης επι-
γραφή (ΙΟ- II5 178 Ι», Κονμανονδης έν Άθηναίω·
1877. ΨίΙΙιβΙηι, Ηθπιι68 1889)1

Έπ' Εύθυκρίτου ά'ρ]χοντυς, ιερείως δέ Άνδρο- 34
κλέους εκ Κεραμ]έως, έπι της Άντιοχίδος δγ- 34
δόης πρυτανεία]ς, ήι Πυθόδηλος Πυθοδήλου 34

........έγρα]μμάτευεν ενηι και νείαι [Π-

ροτέραι, εΐκοστ]ήι της πρυτανείας· έκκλησ- 34
ία].

Η επιγραφή είνε κεχαραγμένη στοιχηδόν.Ταύ-
την έθεώρησεν πρώτος άνήκουσαν εις τον άρχοντα
Εύθ ύκριτον Ό Κβιΐ8β1ι (Ηβπηβδ 1880), ό δέ IV.
ΣανίβΙά (ΗΟΕ II 96), δεχόμενος τήν άνω συμπλή-
ρωσιν, θεωρεί τήν χρονολογίαν παριστώσαν τήν
29.ην Έλαφηβολιώνος. Κατά τήν συμπλήρωσιν
ταύτην το ετος του Εύθυκρίτου ήτο κοινάν, ώς ο τε
Ρβν(/Η8οη και ό 8ηηά%ναΙΙ δέχονται.

Κατά τήν άνω έπιγραφήν δ Έλαφηβολιών μην
(90ς του έτους) είχε 30 ημέρας.Επειδή δέ έκ τών
έννέα συνεχών μηνών οί τέσσαρες τουλάχιστον·
ήσαν κοίλοι, ή 29^ τοΟ Έλαφηοολιώνο: ήτο ή,
265^ ήριέρα του έτους, συμπίπτουσα προς τήν 20'''ν
της ογδόης πρυτανείας" αί έπτά άρα πρώται πρυ-
τανεία; εϊχον άνά 35 ημέρας. Μέχρι τέλους δέ τοΟ
έτους, συγκειμένου έκ 354 ή 355 ημερών, ύπο-
λείπονται ήμέραι 89 ή 90 προς συμπλήρωσιν της.
ογδόης πρυτανείας και διανομήν εις τάς δύο τελευ-
ταίας. Ή διανομή αύτη, ώς παρατηροΰμεν, δεν-
είνε ομαλή.

"Επανερχόμενοι εις τήν άνω έπιγραφήν παρα-
τηροΰμεν ό'τι έν τή θέσει του τελευταίου γράμ-
ματος του 4ου στίχου σώζεται εν Γ, όπερ δύνα-
ται νά άνήκη και εις το γράμμα Ε. Έν δέ τή εκ-
δοχή ταύτη ή ορθή συμπλήρωσις της επιγραφής,,
σύμφωνος προς τήν στοιχ_ηδον χάραςιν, είνε: ενηι
και νέαι έ'[κπ/ί καϊ είκοοτεΧ της πρυτανείας. Τό
ετος άρα τοΟ Εύθυκρίτου ήτο έμβόλιμον κατά τήν-
συμπλήρωσιν ταύτην, τεσσάρων έκ τών έπτά πρώ-
loading ...