Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 124
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0156
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
124 Ή εννεακαιδεκαετηρϊς εν Αϋ·ήναις' νπδ Κ. Μαλτέζον.

Ό ΚδΜβν [έπ' Άναξικράτονς] (307/6 πΧ), οτε και
δ Ίο; στίχος θά συνέκειτο ίζ 26 γραμμάτων. Τήν
συμπλήρωσιν δέ ταύτην έδέγθησαν δ τε ΰτοτ/ββη
και ό Νίβββ. Κατά τον Ότοί/8βη (Ο-θβοΙι. άβδ ΗθΠ.
ΙΙ=Ίστορία τών Διαδόχων σ. 467, ύποσημ.). Το
ψήφισμα 238, της πέμπτης πρυτανείας, δηλ. κατά
δεκέμβριον τοΟ 307 πΧ, άφορα εις τον έπιστρέ-
ψαντα έκ της προς τον Άντίγονον πρεσβείας Αρι-
στόδημο ν τον Μιλήσιον, τον φίλτατον τοΟ Δημη-
τρίου, έπικυροϊ δέ πάσας τάς ύπ'αύτού" προσαχθεί-
σας προτάσεις. Και κατωτέρω Ό Ότο^8βη επιφέρει"
«Τέλος ώνόμασαν τον Άντίγονον καΐ τον Δημή-
τριον βασιλείς (ΙΟ II 238)». Ό δέ Νίβββ (Οθβοΐι.
άθΓ §πβο1ι. ιιηά ιη&ΐίβά. δία&ίθη 31ο) λέγει ότι
πρώτοι οί Αθηναίοι τον Άντίγονον και τον Δημή-
τριον ώς βασιλείς προσηγάρευσαν, ώς έκ της επι-
γραφής του VI μηνός του έτους 307/6 πΧ (238)
εμφαίνεται.

Άλλ' ή συμπλήρωσις αυτη φαίνεται αντιτιθε-
μένη προς τήν έπιγραφήν 10· II5 240 ΐ), ήτις ούσα
της πέμπτης επίσης πρυτανείας, έπι Αναξικρά-
•τους, εχει έτερον γραμματέα κατά πρυτανείαν,
και άφορα εις τον Μαιμακτηριώνα μήνα [νέον κα-
τ' έμέ, ήτοι πραγματικώς τον Ποσιδεώνα). Ώς έκ
τούτου ό Κδΐιΐβτ ύπό τήν έπιγραφήν 240Ι) ση-
μειοΐ δτι ό'σα περι της επιγραφής 238 είχε ση-
μειώσει έν 10 II δέν έ'χουσιν ορθώς.

Ό 8ιιηάιοαΙΙ (λοί& 8οο. 80. Ρβηηϊο&θ 1907)
αναφέρει τήν άνω έπιγραφήν εις τον άρχοντα Εύ-
ξένιππον (305/4), τήν συμπλήρωσιν δέ ταύτην
δέχεται και ό Ρβνψηβοη (Τβθ Αΐί. οαΙθίιά&γ), εί
και ό αναγραφόμενος γραμματεύς κατά πρυτά-
νεων εΐνε της Λ,εωντίοος φυλής (VI), ένώ ό κατά
τό προηγούμενον έ'τος, έπι Κοροίοου, γραμματεύς
ήτο της Αΐαντίδος φυλής (XI), αντιθέτως προς τον

ύπ'αύτοΟ του ΡβΤξ/Ίΐβοη προταθέντα νόμον, όστις
πάντως έ'δει νά είχε τεθή έκ νέου έν ίσχύϊ άπό τοΟ
έτους του ΆναςΊκράτους, ή τουλάχιστον άπο του
επομένου έ'τους, δηλαδή του άρχοντος Κοροίοου.

Έάν έδεχόμεθα τήν συμπλήρωσιν τοΟ 8ιιηά-
ιοαΙΙ, θά προέκυπτε το έ'τος του Εύςενίππου έμ-
βόλιμον. Άλλ' ή συμπλήρωσις αυτη αμφιβάλλω
άν εϊνε ή ορθή. Δέν εΐνε άπίθανον δτι ή περί ής
πρόκειται έπιγραφή άνήκει εις έτερον άρχοντα
έκείνων, περι ών υφίστανται αί άντιγνωμίαι, και
ό'τι ό έν αύτη άναφερόμενος βασιλεύς Αντίγονος
εΐνε Αντίγονος Ό Δημητρίου (ό Γονατάς), όστις τω
279 πΧ (επί του νεωτέρου Άναξικράτους άρχον-
τος), εϊχεν άποστείλη εις θερμοπύλας 500 στρα-
τιώτας έπικουρίαν τοις Άθηναίοις κατά τών Γα-
λατών. Δυστυχώς δέν ευρέθη έτέρα έπιγραφή του
έτους εκείνου παρέχουσα τά χρονολογικά στοι-
χεία τά απαιτούμενα προς λύσιν του ζητήματος
τούτου.

Συμπέρασμα. Έκ τών άνω συμπεραίνομεν δτι
έκ τών πέντε έτών, έφ' ών αί διαφοραί, τά μέν
324/3 και 313/2 πΧ υπήρξαν άσφαλώς κοινά, τό
δέ 30 //6 πΧ κατέστη έμβόλιμον διά της επεκτά-
σεως αύτοΟ έπι ένα μήνα ληφθέντα έκ του επομένου
έ'τους, το δέ 328// πΧ πιθανώτατα ύπήρξεν έμ-
βόλιαον, συμφώνως προς το ήμέτερον χρονολογι-
κόν σύστημα.Τέλος το έ'τος του Εύςενίππου (305/4)
μένει άμφίβολον, της προταθείσης ύπό του 8ηηά-
ιοαΙΙ συμπληρώσεως τής επιγραφής 258 μή θεω-
ρούμενης άσφαλους.

Ιανουάριο; 1913.

Κωνσταντίνος Μαλτέζος.

Ετνπ. 9-10-13.
loading ...