Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 126
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
126 Εις Επιδαύρου επιγραφάς- ύτζό Χ. Γιαμαλίόου.

άλλος βαρύς λίθος, δεν μοι ήτο δυνατόν να ΐδω
έάν καΐ έν τη πλευρά ταύτη ύπάρχουσι γράμματα.
ΠεοΙ των κύκλων, ους φέρουσιν αί έπιγραφαι τοΟ
Ασκληπιείου ί§έ 16 IV σελ. 186-190.

Γ.

ΐσ IV 1179 Α και Β και 1510 (είκ. 3 κοα
4 και 5* καταλ. άριΦ. 193).Τά τρία ταΟτα μαρμά-
ρινα τεμάχια προέρχονται έκ της αυτής επιγραφής,
ως τοΟτο δηλον γίνεται ού μόνον έκ του σχήμα-
τος των γραμμάτων καΐ της ταυτότητος του μαρ-
μάρου, άλλα και έκ τοΟ κοινό0 πάχους αύτών.

Εικών 3. Αναθηματικής επιγραφής απόκομμα.

Άπόλλωνι Μα[λεάται
έκ Οεμελ[ίων ....
ια και πυρια[τήρια ....
μένοις πάσ[ιν . . .
δ ύπατου 'Ρ[ωμαίων . . .
σ]ίας Τι[βέριος

αγ - - -

μ - - -

Μυ

ς

ΕΙκών 4. Αναθηματικής επιγραφής απόκομμα.

Είκών 5. Αναθηματικής επιγραφής απόκομμα.

Άντ]ωνιν[ο
α]ντος τη -
Σ]υρίας άν-
- - - ς. Χαιρ-
τοϋ

Φαίνεται δμως οτι ή έκ των τεμαχίων τούτων-
αποτελούμενη πλάξ είχε μέγα μήκος, δι' δ και ή
συμπλήρωσις των μεταξύ τούτων χασμάτων είναι,
λίαν δύσκολος. Την άπόπειραν της διά συμπλη-
ρώσεων προσαρμογής αύτών καταλείπω τοις είδη-
μονεστέροις.

ΙΑ'.

Ι€γ IV 1248. Ή επιγραφή κεχάρακται επί
τεσσάρων έρεισινώτων εξέδρας. Ό Γγ&πΙςθΙ, δια-
γνούς τήν έλλειψιν δύο έτι έρεισινώτων, μετέγρα-
ψεν ούτω τον πρώτον στίχον

Αριστοκλής Σωσι - - Επιδαΰρι[ος Άπόλλων]ι, Ά-

σκλαπιώι.

Ευτυχώς ήδυνήθην ν' άνεύρω τό έρεισίνωτον το-
περιέχον το όνομα τοΟ Απόλλωνος. Ένωκοδόμηται
τοΟτο έν τοίχω ρωμαϊκών /ρόνων, δυσμικώς τοΟ
οικοδομήματος δπερ έν τω σχεδιογραφήματι τοΟ
βιβλίου τοΰ Καββαδίου «Τό Ιερόν τοΟ Ασκλη-
πιού » σημειοΟται διά τοΟ γράμματος Δ. Και έξε-
κάθηρα μεν τήν έπιγραφήν έκ της άμμοκονίας,
δι'ής αυτη έκαλύπτετο, άλλά δεν έξετόπισα αυτήν·
έκ τοΟ τοίχου, ό'πως μή έπενέγκω χάσμα έν αύτώ.

Μετά τήν άνεύρεσιν καϊ τοΟ πέμπτου έρεισινώ-
του, ό πρώτος στίχος της επιγραφής άναγνωστέος
loading ...