Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 127
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Επιδαύρου επιγραφάς' υπό Χ. Γιαμαλίδου.

127

_ -

ώδε' έπιγραφή. Εχει δ' αύτη ώδε'

Αριστοκλής Σωσι · - Έπιδαΰριος Άπόλλωνι Άσκλα- £Ω"ΡΗΡΙΑΙ

πιώι.

ΙΒ'. Πιθανώς 6 χαράκτης πρώτον άραξε την έπι-

ΙΟ IV 1263 (είχ. 6- καταλ. άριϋ. 468).Έ Τ?α^ν ™^Ψ, άλλ' αντιληφθείς το σφάλμα αύ-

ν „ ,Υ ν τοΟ έν τώ γράμματι Ρ, άντέστρεφε τον λίθον και

■επιγραφή αυτη προσαρμόζει κάλλιστα μετα του »/»-*· »

ΤΓ. ΤΤ, ιηυ, , λ . λ /,βο\ , 5· ί ένάοαςε έκ οευτέοου ορθώς το όνομα,

εν ΙΟ IV 12θ1 (καταλ. αριθ. 468) εν.οεοομζνου '~ ' ' ^ ^

τεμαχίου επιγραφής, ϊά δύο τεμάχια συνηρμο- ΙΕ .

σμένα εχουσιν ώδε' Ζ6γ IV 1389 (καταλ. άριϋ. 285), 1435 (κα-
ταλ. άριϋ. 218), 1458 (καταλ. άριϋ. 583)· είκ.7.
Ή όμοιότης των γραμμάτων τών τριών τούτων επι-
γραφών ως και ή ταυτότης τοΰ μαρμάρου, εφ οδ
αύται εΐσι κεχαραγμέναι, είχον ήδη πείσει έμέ δτι
αύται άπετέλουν μίαν και την αυτήν επιγραφή»,

ΕΙκών 6. Άναϋηματικη επιγραφή. άλλα δεν μοι ήτο δυνατόν να συναρμολογήσω αύ-

Τιβ(έριος) Κλ(αΰδιος) Σευή[ρος τώι σω]τήρι άλλήλας. Άναζητήσας προς τούτο έπι

Άσκλαπι[ώι κατ' δ]ναρ. πολύ μεταξύ τών επιγραφών του Ασκληπιείου

ήδυνήθην ευτυχώς ν' άνεύρω και τέταρτον τεμά-

Προφανώς πρόκειται και ενταύθα πε?Ί του έν ^ ^ 0·1Ο, πλ. Π'25), όπερ συνδέει τά τοία

ΙΟ IV 956 Τιβ. Κλ. Σευήρου α ον δ θεός εΐάσατο προηγοι;μενα κα! αποτελεί όλόκληρον σχεδόν τήν

έν τω ένκοιμητηρίω, χοιράδας έχοντα έπ[ΐ] του έπιγ?α?ήν. Τό τεμάχιον τούτο (καταλ. άριθ. 339)

<τραχ[ήλου]». έ'χει'ώδε·

^ · ΝΔΑΜ - - - ν Δαμ - - -

ΙΟ IV 1314 (καταλ. άριϋ. 214) έξεδόθη ή ΝΑΡΕΤΑ - - - ν άρετά[ς - -

έξης επιγραφή- ν ,

' ^υναρμολογουντες νυν τα τέσσαρα τεμάχια εχομεν

ίσ- Σο[τ - - - ^ν έ^ς έπίΤ?α?ήν"

ΤΑ Πα[νακείαι. Ά π]όλις [ά των Έπιδαυ]ρίων

Ή συμπλήρωσις αυτη του Ργ&ΙιΙςθΙ είναι πλημ- Σώδαμον Δαμοφάνεος

■ν / λ) » , .υ ,α , Έπιδαύοιον άρετάΓςΙ ενεκΓα

μελής, κα'; οτι, ως εςηκριοωσα, η προκείμενη επι- ( ν * ,

γραφή είναι συμπληρωτικόν τεμάχιον της έν ΙΟ-
Ι V 1277 (καταλ. άριθ. 252) έκ ουο τεμαχίων

αποτελούμενης επιγραφής. Τά τρία τεμάχια συνα- Προχωρήσας έν τη έρεύνη μου περί τήν προ-

πτόμενα άποτελοΟσι τήν έξης έπιγραφήν κειμένην έπιγραφήν, ήδυνήθην να εξαγάγω άλλα

—- ,_, σπουδαία πορίσματα περί τοΟ ποοσώπου του Σω-

ΔΙΟΝΝ Διον[ύ]σο[υ όάμου.

€ΑΩΤΑ Σαώτα π?ωτον ελαβον ύπ' οψιν τήν έν ΙΟ- IV

ι) ν Λ ν · . ~ < > τ 1430 (καταλ. άοιθ. 582) μεγάλην μαομαρίνην

Βωμός του Διονύσου Ιιαωτα υπήρχε και εν Ιροι- , „ , %. ι ι η γ ι

ν~ ιτί τ>'ολ μ\ < < ?-ί ' " » ~ - ~ πλάκα ένουσαν ώς έξής'

ςηνι (ιίαυσ. ΰ οΐ 5) ως και ςοανον αυτού εν τω '

άλσει της Λέρνη; (αύτ. Β 37 2). Τήν έπίκλησιν Ά π]όλις α [τ]ών Έπιδαυρίων

ταύτην έφερε και δ Ζεύς (αύτ. θ 26 7. Πιθανώς Νικάταν Σωδάμου

δε και έν ΙΟ, IV 1088). Έπιδαΰριον, άριστα

πολειτευόμενον.

ΙΟ IV 1319 (καταλ.. άριϋ. 537). Κάτωθεν Περί της έπιγραφής ταύτης ό ΓΓ&ηΙίθΙ αυτόθι

ααί αντιστρόφως της έπιγραφής, ύπάρχει έτέρα σημειοΐ « Μά^πά ίδβαΐα ιηαηηοΓΘΗ, ςμίδθ Ιβ§θ-

κ]οα καλοκα[γαθίας
τάς εί[ς αΰτάν.
loading ...