Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 129
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Επιδαύρου επιγραφάς- νπδ Χ. Γιαμαλίδου. 129

έμφαίνει μικράν διαφοράν, της έπιγεγραμμένης ού- ται καθέτως έν τη μεταγραφή, άνεΰρον έν τώ δέ-
σης κατά 0Ό9 στενωτέρας της άλλης πλακός,άλλ ή ξιώ άκρω του λίθου, έφ'ού ή έν ΙΟ IV 1433 (κα-
Οίαφορά αύτη προέρχεται προφανώς έξ άποκρούσεως ταλ. άριθ. 569) επιγραφή, παραλειφθέντα ύπό τοΟ
του μαρμάρου κατά την όπισθίαν έπιφάνειαν. εκδότου. Αμφότεροι άρα οί λίθοι, κείμενοι πλη-
' Αποβλέποντες νυν εις το κοινον πλάτος των σίον άλλήλων, έχρησίμευον ως έρεισίνωτα εξέδρας
πλακών , εις τήν ταυτότητα του μαρμάρου καϊ κειμένης ανατολικώς τού ναοΟ του Ασκληπιού,
εις τον κοινον χώρον της ευρέσεως αύτών, δυνά- ενθα νυν εύρίσκεται ή ύπ' άριθ. 1433 επιγραφή,
μεθα μετ'ασφαλείας νά παραδεχθώμεν ότι αύται Κατά ταΰτα άναγνωστέα ή επιγραφή ώδε-
προέρχονται έκ του αυτού μνημείου, έν ω έχρησί- ^ τών . . .
μευον ώς περιθώρια μεγάλης ορθογωνίου βάσεως, Νικοστ[ράταν - - -
έφ'ής ΐδρυντο τά προειρημένα άγάλματα. Εύτυ- θυγατέρας - - -.
χώς δε και Ό ορθογώνιος λίθος, ός άπετέλει τήν

κυρίαν βάσιν του μνημείου, συνεχόμενος μεταξύ ΙΖ .

τών δύο άνωτέρω πλακών, κείται προς τη ύπ'άρ. ΙΟ IV 1455' στίχ_. 1 άντϊ τοΟ

1430 έπιγραφΫ). Είναι δέ ούτος μάρμαρον υπό- , ,

φαιον, εχον ύψ. 0-79, πλ. 179, πάχ. 055. Το

πλάτος αύτού συμφωνεί κάλλιστα προς το της δ,ιορθωτέον και συμπληρωτέον ώδε'

άνωτέοω άνεπιγράφου πλακός, μή συμπεριλαμβα- ,, Ε1 . ιΡ Γ 5

,Λνι"" * ΙΓ ι , , ^ πολις α] των &π[ιοαυριων.

νομένων έν αύτη τών περιθωρίων, ά έςεΐχον κατα

0 ' 13 της δρ^ο^'ωνίου βάσεως. Ώς προς το -άγος ΠΙ .

αύτού, όπερ διαφέρει κατά πολύ τοΟ πάχους τών ΙΟ IV 1457 (είκ. 8' καταλ. άριΰ. 463).

δύο πλακών, δύο τινά, νομίζω, ούναταί τις εύλό- Μικρόν συμπληρωτικόν τεμάχιον της επιγραφής,

γως νά εΐκάση' ή δτι ή βάσις αύτη άπετελεϊτο έκ κυματίω κεκοσμημένον, άνεΰρον έν τώ Άσκλη-

δύο συνηρμοσμένων πλακών, ή, όπερ και πιθανώ- πιείω και έγραψα έπ' αύτού τον άριθ. 511, συμ-

τερον, ότι το όπισθεν αύτής μέρος συνετρίβη κατά φώνως τώ ύπ' εμού συνταχθέντι καταλόγω του

μικράν, διότι λίαν ανώμαλος είναι ή όπισθία αύτής μουσείου.

πλευρά. Κατά ταΰτα ολόκληρος ή βάσις έχει ώοε' Τά δύο τεμάχια όμοΟ εχουσιν ώδε.

[ ι.;

V---------2.05----------1

Είκών 7. Βάϋρον Σωδάμον και Νικάτα.

Έκ πάντων τούτων συνάγομεν ότι το λαμπρόν

μνημεΐον του Σωδάμου Δαμοφάνεος καί τοΟ υίοΰ

αύτού Νικάτα Σωδάμου εκείτο έν τή έπιφανεστάτη

θέσει του Ασκληπιείου, προ της προσόψεως του

ναού τοΰ Ασκληπιού και προς τή ίερα κρήνη έν ή Είκών 8. Άνα&ηματική επιγραφή.

έλούοντο οί άσθενεϊς οί μέλλοντες νά κατακλιθώσι

, , , „ ", ,πιγ , (1α,. ΓΑ πόλις ά τών Έπιδαυρίίων

τήν νύκτα έν τώ άβάτω ΠΑΕ 1905 46 . 1 ,

' .......ε]ος

1^" · άρετας ενεκ]εν

ΙΟ IV 1456 (καταλ. άριϋ. 272). Τά τρία τάς εΐς] αύ™ν·

πρώτα γράμματα (Α, Ν, Θ), άπερ συμπληροΰν- Χρήστος Ά. Γιαμαλίδης.
loading ...