Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 131
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αττικής Βνζαντιακοϊ ναοί' υπό Α. Ξνγγοπούλου. 131

Α'). Ναΐδιον Παναγίας. σπουδαίας αναλογίας προς το σχήμα βασιλικής

των πρώτων χριστιανικών αίώνουν. Τρεις καμάραι
'Ολίγα βήματα πέραν των παρά τήν θέσιν Γουδί άποτελουσι τό όλον οικοδόμημα οιευθυνόμεναι έκ
στρατώνων του ιππικού και επί της αριστεράς δυσμών προς ανατολάς και καταλήγουσαι εις τρεις
όχθης χειμάρρου εντελώς νυν ςηροΟ εγείρεται μι- κόγχας περιφερικάς μεν εσωθεν, τριπλεύρους δ' ε-
κρον ήρειπωμένον ναΐδιον (ειχ. 1). Το ναΐδιον ςωθεν.

τοΟτο, όπερ, ώς λέγουσιν οί περίοικοι, έτιματο Εκ τών καμάρων τούτων ή μεσαία είναι, ώς

έπ' ονόματι της Παναγίας, ευρίσκεται εντός του συνήθως, πολύ εύρυτέρα τών δύο άλλων, δπως έπί-
κτήματος του κ. Δρακοπούλου. σης είναι μεγαλύτερα και ή μεσαία κόγχη, εις ήν

Η σημερινή κατάστασις του ναΐσκου είναι άλη- ή καμάρα αύτη καταλήγει,
θώς οικτρά. ΚαΙ ο μεν νάρθηξ έχει τελείως κατα- Τά ούτω πως αποτελούμενα τρία διαμερίσματα

πέση, μόλις δέ ολίγα ίχνη τούτου διακρίνονται έπϊ συγκοινωνουσι προς άλληλα διά τοιών έκατέοωθεν
τοΟ εδάφους. Έξ άλλου δέ και ό τοίχος ό χωρίζων τοξοειδών ανοιγμάτων (είχ. 3). Ή τοιχοδομία
τον νάρθηκα άπό του κυρίως ναού έχει και αύτος τοΰ ναού έν τω μέρει της κόγχης παρουσιάζει δύο
καταπέση. Άλλα και μέρη της στέγης και πρό ειδών έργασίαν. Ή μεν βόρειος κόγχη της άψίδος
πάντων εκ του μέρους του στεγάζοντος το ίερον είναι ώκοδομημένη κατά το άριστον βυζαντινΌν
εχουσι καταρρεύση. σύστημα τοιχοδομίας τό άποτελούμενον εξ έπαλ-

Τό διάγραμμα τοΟ ναίοίου (εικ, 2) παρουσιάζει λήλων στρωμάτων λίθων και κεράμων Χ.Τό δέ το- 1

ξοειδές παράθυρον της κόγχης ταύτης φέρει πλου-
||^ σίαν έκ κεράμων διακόσμησιν διαθεόμενον

Β ^^^7^ ^^^^, Μ |λ γύρω ύπό κατά σειράν τεταγμένων κεράμων,

έν ώ άλλαι κέραμοι είναι παρεντεθειμέναι με-
ταξύ τών σφηνοειδών λίθων τών σχηματιζόν-
των το τόςον τοΟ παραθύρου (είκ. 4).'Έ{
μεσαία ό'μως κόγχη ώς και ή νοτία παρου-
σιάζουσιν έν γένει άμελεστέραν κατασκευήν.
Και εμφανίζονται μεν ένιαχοΟ τεμάχια κε-
ράμων , ταύτα ό'μως δέν είναι τεθειμένα
εις τήν πρέπουσαν θέσιν, ώς τοΟτο συμβαί-
νει έν τη βορείω κόγχη. Τό περιεργότερον
ό'μως έν τη τοιχοδομία του ναϊδίου είναι τό
έςής. Ώς δεικνύει και τό διάγραμμα, έν τφ
έσωτερικώ ολίγον έντεΰθεν τών δύο μικροτέ-
ρων ανοιγμάτων, τών πλησιέστερων προς
τάς κάγχας,διακρίνονται επί τών τοίχων σα-
φέστατα τά ίχνη δύο διαφόρων τοιχοδομιών,
ών νομίζω ότι παλαιοτέρα είναι ή προς ανα-
τολάς, ήτοι το προς τάς κόγχας μέρος, νεω-
τέρα δέ ή άλλη, ή προς δυσμάς. Έν τω μέρει
δέ έκείνω, ένθα οί δύο διαφόρου εποχής και
κατασκευής τοίχοι συναντώνται και μάλι-
στα επί τοΰ παλαιοτέρου τοίχου φαίνονται

1 Περι τοΰ συστήματος τούτου της τοι^/οδο^ΐας βλ,

ΟΗοίβΊ/ Ιι'βΓΐ άβ ΜΙϊγ οΙιθζ ΙβΒ Βγζ3ηΙΐη8, Ρβγϊβ

Εικών 2. Ναΐδιον Παναγίας: Κάτοψις. 1883 12 κέ.. Προσέτι 8ΐνζΐ/(/ΟΊν8Μ έν Α13 1902 61 /.€..
loading ...