Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 139
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0171
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αττικής Βυζαντιακοϊ ναοί- ύπδ Α. Ξυγγοπονλου.

139

—ι

Ή άπο των κιόνων εις τήν
περιρερικήν βάσιν τοΟ τρούλ-
λου μετάοασις γίνεται διά
σφαιρικών τριγώνων (Ρβη-
άβηΐϊίβ) 1 κατά σύστημα -α- 1
λαιότατον και λι'αν διαδεδο-
μένον.

Άτί<. του εν οεςια τω εισι-
άντι τοίχου υπάρχει χαμηλον
καμαρωτών διαμέρισμα, οΰ
προς ανατολάς ευρίσκεται χα-
μηλον τοξοειδές άνωθεν άνοι-
γμα τιθέν τοΰτο εις συγκοι-
νωνίαν προς άλλο μικρότερον
διαμέρισμα εντελώς σ/.οτει-
νόν.'Επι του ανατολικού τοί-
χου τοΟ μικρότερου διαμερί-
σματος υπάρχει μικρά τοξο-
ειδής άνω κόγχη.Όλος ούτος
νν£ΤΡΑ ό χώρος ό έκ δύο διαμερισμά-

Ε&ώτ 9. Κάτοψη. των άποτελούμενος είναι έ-

σκαμμένος έν μέρει έν τω
βράχω και έν μέρει έν
τω -/ώματι. Αί δέ παρειαι
είναι έσωθεν έπενδεδυμέ-
ναι χάριν στερεότητος δια
τοί/ου. Ή τοι/οδομία ό-
μως τοΟ μέρους τούτου
είναι ανώμαλος και ούχ!
λίαν έπιμεμελημένη. Και
εις τί μεν έχρησίμευε το
προσάρτημα τούτο, δεν
γινώσκω.Τοΰτο μόνον πα-
ρατηρώ, 6'τιή έν γένει κα-
τασκευή αύτοΟ φαίνεται
παλαιοτέρα τοΟ λοιπού
οικοδομήματος.

Ό ναός βεβαίως θά έ-

1 Άνανζαζόμεθα να μετα/ειρι-
σΟώμεν την περίφρασιν ταΰτην
~ρός άπόδοσιν του όρου Ρθηάβη-
Είκών 10. Τομή κατά. μήκος πρόχειρος. χα0' όσον μέχρι τοδδε, όσον

τουλάχιστον γνωρίζομε1/, όέν έπε-

μήματος έξ ων πλείστα επί της βοοείου κλιτύος χροτησεν ώρισμένη τ.ς λέί.ς δηλοΒσο τό πράγμα. Ή Ερμηνεία

^ ' (ίν.ϋ. Πα-αδοποΰλου Κεραμεω: σ. 215) μεταχειρίζεται τον όρον «γω-

υπηρχον. νίαι των /.αμάρων», οί δ'ε νεοίτερο: διαφόρου; αλλα;.
loading ...