Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 145
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Θεσσαλίας επιγραφάς· ΰπδ Α. Αρβανιτοπούλου. 145

χουσιν ίχνη τινά αρμόζοντα ΜΙΛ' έν στί/. 9 είναι γράμματα έ/αρά/θησαν δις.

επίσης πιθανώτερον το έμόν, διότι διέκρινα ίχνη Α- Ό λίθος οδτος φέρει καί τή? οπίσθιας έπι-

• .το ίχνος του στί/. 10 είναι μόλις πιθανόν. φανείας μακράν άπελευθερωτικήν έπιγραφήν καί

Λυπούμαι, διότι ή είκών δεν άπεδόθη, ό'σον εδει, επί της δεξιάς σημαντικώτατον ψήφισμα, άτινα Οά

εύδιακρίτως, του έκτύπου πτυχωθέντος Ινια/οΟ δημοσιεύσω προσεχώς εν ταΐς ανεκ^όιοίς Θεσσα-

κατά την φωτογράφησιν. λικαΐς έπιγραφαΐς.

Τό όλον δ' είναι κυβόλιθος λευκοΟ καλοΟ μαρ-

Χν()ετίαι. μάρου εκ κίονος παραστάδος' ή άνω, κάτω και

Πάντες οί έντεΟθεν αριθμοί αναφέρονται εις τόν άριστερά έδρα έξειργάσθησαν άδρώς δια της σφύ-

Κατάλογον του μουσείου "Ελάσσονος. ?Χ? άρμογήν ετέρων ομοίων, φέρουσι δε πλαί-

σιον προσαρμογής.*Χψ. 0'57, πλάτ. 0"62, πάχ.

ΙΟ IX2 338 (είκ. 2> καταλ. άρι&. 112 α). 0.33· υψ. γραμμ. 0-009-0-015, διάστιχ. 0-012-

Άναγινώσκω διαφόρως τάδε: στί/. 1 Χυρετιέων, τα γράμματα ήσαν πάντα βεβαμμένα πορφυρά,

ούχί Κυρετιέων του Χ έσώθησαν σαφή ί/νη Χ* ύπελείφθη δέ φθορά τις της βαφής ταύτης- ένεκα

στί/· 6 μηδέ έν, ου/ί μηδ' έν έν στί/. 18 μετά τό της σπουδαιότητος της επιγραφής καί τής έπιδει'-

αύτοΐς άφείθη κενόν ύψ. 0Ό9 καί εγράφησαν κατά ξεως του αληθούς σχήματος των γραμμάτων καί

τόν αυτόν στίχον καί ύπ'αυτόν τάδε: ΕΡΡ^ΊΙ/ιΊ/'ϋ της νυν καταστάσεως αύτής, δημοσιεύομεν την έκ

ΕΡΡΩΣΘΕ τοΰ ήμετέρου έκτύπου εικόνα, άνευ μεταγραφής, μη

.·)·

ής λέςεως ταύτης τα τρία ή τέσσαρα πρώτα ούσης αναγκαίας.

10

15

Είκών 2 (επιγρ. άρι&. 338). Επιστολή Τίτου Κοϊνκτίου στρατηγού, υπάτου 'Ρωμαίων,
loading ...