Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 146
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
146

Εις Θεσσαλίας επιγραφάς· νπο Α. Αρβανυτοπονλου

1€γ IX- 339 (ειη. 3' καταλ. άρι·&. 81). Βά- άποτείχισιν σχίζα, πάλαι διερρηγμένη, άλλα διε-

θρον λευκού μαρμάρου, άνω, κάτω και δεςιά άκέ- τηρήθη. "Υψ. 0'25, πλάτ. 0'49, πάχ. 0'20.

ραιον' ώστε μόνον αριστερά Ιλλείπέι, ώς δε είκά- Ή επιγραφή έχαράχθη βαθέως και καλώς' ΰψ.

ζομεν εξ άλλων όμοιων, ίκανόν ή άνω επιφάνεια γραμμ. 0Ό11-0-03, διάστ. 0-012- οιαφοραι των

είναι λεία, οπίσω έχει αποκοπή νεωστί, ή ύποκάτω έμών άναγνώσεων και συμπληρώσεων προς τάς

είναι κοίλη πανταχοΟ, ώς ίνα δεχθή πλίνθον μαρ- τοΰΐνβ&ΐίβ, ϋδδϊηβ·, ΒβΓ§1ί, Κθγπ ΰπάρχουσι κατά

μαρίνου άγάλματος' κατωτάτω άπεκόπη κατά την πάντας τους στίχους.

Είκών 3 (επιγρ. άρι&. 339). Απελευθερώσεις επϊ στρατηγού Σωπάτρον.

Ταγεΰοντος δεινός (τοΰ Κείνος), ίππαρχοϋντο]ς [Π]αραμόνου, ταμιεΰ-
οντος δεινός (τοΰ δεινός), στρατΐ]γ]οΰντος Σωπάτρου-
δείνα ή άπελευθε]ρωθϊσα υπό Θερσυ[λ]ης

της δεινός εδωκεν τηι πόλει] δη(νάρια) ΚΒ('. και Εύφράντα<(ι) κα[ί
5 τά εαυτής τέκνα άπ]ελευθερωθέντα ξενική υπό Π[υ-

------ τοΰ - - - - ]μυ[κ]ράτου έδωκαν τή πόλι έκαστος [δη(νάρια) ΚΒ('.

και δείνα ό απελευθερωθείς [ύπ]ό [.---- τοΰ---] κ[. .

εδωκεν τή] πό(λει) — διι(νάρια) ΚΒ('.

Τον στίχ. 1 συνεπλήρωσα κατά τον άριθ. 340" ορθώς ό Κβπι ΕΥ" το τελευταΐον γράμμα έ'χει εμ-

τό έν τέλει του στίχ. 3 όνομα μετεγράφη εσφαλ- φασιν Υ, άλλ' ίσως είναι Ο διαστραφέν εκ τηςτρι-

μένως υπό του Κθγπ και τούτου ένεκα ήκασεν ό βής'ό δέ στ.7,άφεθεις κενός τά πολλά ύπό του Κθγπ,

\νΠ&πΐ0Λνίίζ Θέρσυ\ο\(ι)ς· τό. μη διακρινόμενον είναι πιθανόν ό'τι Ι'φερεν έπιγραφήν άποτριοεϊσαν.

καλώς Λ εχει έ'μφασιν Β, άλλα τοΟτο προέρχεται Ούτως έπ'ι στρατηγού Σωπάτρου άπηλευθερώ-

έκ της φθοράς. θησαν ενταύθα γννή τις υπό Θερσύλης, ή Εύ-

Ό στρατηγός Σώπατρος άπαντα και επί άνεκ- φράντα και τά εαυτής τέκνα υπό ΤΙν - -- ή 77ο---

δότου επιγραφής- φαίνεται στρατηγήσας κατά το καί τις έτερος υπό --- κ οΰτω κατανοείται έπαρ-

πρώτον ήμισυ της Α' μΧ εκατονταετή ρ (δος. κώς ή επιγραφή αυτη, υπό μιας χειρός χαραχθεΐσα

Έν στίχ. 4 ό Κθγπ άναγινώσκει Εύφράντα\ς\^.' άπασα.
αλλά το τελικον γράμμα φαίνεται ον κεραία κάθε-
τος του άκολουθοΟντος Κ, άφεθεΐσα- έν τέλει τοΟ Ιθ IX2 340 (είκ, 4 καταλ. άριϋ. 127 β).
στίχ. 6 6 Ι,βαΐίθ μετέγραψεν ορθώς ΠΥ, ούχ'ι δε Άναγινώσκω και συμπληρώ διαφόρως ή ό Κθγπ
loading ...