Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 148
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς' ΰπο Α. Αρβανιτοπονλου

Του 106 υψ. 0-26, πλάτ. 0-47, πάχ. 0-70- καΐ καλώς1 υψ. γραμμ. 0/018-0Ό3, διάστιχ
τοΟ υψ. το α.ύτό, πλάτ. 0'38, πάχ. 0-36δ. 0Ό08" ή δέ β, ίζ υστέρας νοήσεως του βάθρ

ου

Η επιγραφή α είναι ή άρχήθεν της αναθέσεως προερχομένη, έχαράχθη επίσης βαθέως καί καλώς-
του επί του βάθρου αγάλματος- έχαράχθη βαθέιυς υψ. γραμμ. 0Ό13-0Ό23, διάστιχ. 0Ό06.

ΕΙκών δα (επιγρ. άριϋ·. 341). Άνά&εσις και απελευ&έρωσι; επί στρατηγού Κοκκη'ίον Αύ*

Αΰτ]οβούλ[α Α]ίνη[σί(δαμον) τον πάππο ;]ν καΐ [Μ - - τον εαυ-
τής πατέοα ψηφισα[μένου τοϋ δ]ήμου (*ενόν).

β

Στρ(ατηγοϋντος) Κοκκηΐου Λύκου- μη(νός)Λεσχα[νορίου- ταμιεύοντ]ος τήςπό(λεως) Σωσυβίου το[ΰ 5εΐνος· δεϊνκ ή άπη-
λευθερωμένη υπό Άπολλο[.....τοϋ δεινός εδ]ωκεν τά γεινόμενα τή πό[λει δη(νάρια) ΚΒ<'.

Ο εν στίχ. 1-2 τύπος της αναθέσεως είναι κοι- τοΟ αγάλματος.

νότατος έν τοις μεταγενεστέρους τούτοις χρόνοις- χ& ιχ2 _ 0. ^ ^ ^

ό έν στίγ. 3 στρατηγός άπαντα και εν ΙΟ IX2 >α λ~ » . > ν « < -χτ

λ ο «/ ο ι , ϊ /" '~<-ι~ ' υρσως μετεγραφη ή επιγραφή υπο του Κθγπ πλϊ

1υ- 040 και Φαίνεται οιαΦοοο^ του απλωζ φεοομε- , „ Λ ' , π , , ,-

' , <ττ , , ο 'ν ν ΐ' τοΟ στ. I, ενϋα υπάρχει 1'I ουχι συμπιλημα,και τ^.
νου στρατηγοΟ Ανκον. π έν στίν· 3 γραφή Σωσν Τχ . η ,1" , " „ ,

„ , μεταςυ του 1-λ στιχ. κατα το τέρμα, ένθα υπαρ

Ψ
ου

βιος Φαίνεται έχουσα αΐτίαν τήν άδιάφοοον προΦυ-

, _ ,-' ' ' ' χουσιν ιχνη ενος η ουο γραμμάτων- έν άρχη του

ραν του ί και υ ηόη εν τοις περί το Ιού μΛ. νρονοις. . , , Λ

' ι . Λ-ι τελευταίου στίχου οεν υπάρχει Α· αλλ αι συμπλη-

Χ# XX* 342 ^ά*. ά^. ϋ7/ Είναι βά- ?ώτείς *^

, „ , τοις σημειωτέον ότι ύπήοχον ουο απελευθερώσεις,

θοον λευκού ααοααοου, παντανοθεν πιθανωί απο- ^ , „ Τ , ,

1 , ' ,' ', ' , , ~ , ουο οιαφορων χαρακτών γράφεισαι, ων ή μεν

κεκομμενον και έπεςει,ργασμενον ύπο τών νεωτε- · . , , . , , ' ν

, „ , ρ. , περιλαμβάνει τον στιχ. 1, η οε τους λοιπούς- κατα

ρων- έπι της ανω επιφανείας οιατηρεϊται τορμος _ , \ ^ „ ,

δεξιού πέλματος χαλκοΟ άγάλματος φυσικού με-
γέθους (μήκ. πέλμ. 0'22) και περί αυτόν έτεροι
τέσσαρες κυκλικοί και ούο περαιτέρω όμοιοι μεί-
ζονες. "Υψ. 0-26, πλάτ. 0-75, πάχ. 0-49- υψ.
γραμμ. 0Ό1ο-0-04, διάστιχ. Ό'Οί' χάραξις βα-
θεία και καλή.

ταύτα αναγινωσκω και συμπληρω ως εςής

Τπέρ τήν έπιγραφήν ύπάρχουσι γράμματα, τινα
μεταγενεστέρως χαραχθέντος ονόματος, κατά δε
το δεξιον τέρμα του στίχ. 1 ύπάρχει μεμονωμένον
γράμμα άρ'/αϊον Τ, ίσως ύπομνηστικον του άν-

δρΐαντθπθΙΟ'3 πρός ίδρυσίν έ/.εΐ ώρίσμένου μέρους ΕΙχών 6 (επιγρ. άρι#. 343). Άπε?.εν&ερώαεις επί στρατηγών .

Ετνπ. 3010 13.
loading ...