Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 150
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0182
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
150 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς' νπο Α. Αρβανιτοπονλον.

ΙΟ IX2 345 (εϊκ. 8 καταλ. άριΰ. 123). Ό

λίθος άπετρίβη όντως οίκτρώς, άλλα ούνανται νά
συγκομισθώσι γράμματα τινα και ύπέρ τΌν στίν.1
του Κθγπ, αντιστοιχούντα προς τον έμόν 2°ν, και
υπό τον στίγ. 9 τοΟ αϋτου, νά άναγνωσθώσι δέ
τινα ορθότερον τών ύπ' αύτοΟ καθ' απαντάς τους
στίχους. Το δλον είναι κυβόλιθος φαιοί) μαρμάρου
ά/.έραιος' μόνον άριστερά ελλείπει και είναι έπε-
ςειργασμένος ύπό τών νεωτέρων, άνω δ' έσφυρη-
λατημένος' ή ύποκάτω έδρα έξειργάσθη άρχηθεν
λεία διά του λιθογλυφικου κτενάς, αί δέ λοιπαί
είναι διά της σφύρας άδρώς είργασμέναι. "Γψ.
0-835, πλάτ. 0-485, πάχ. 0 23.

ΈπΊ της έμπροσθεν πλατείας έδρας, έ'νθα φέρει
επίσης ίκανάς νεωτέρας σφυρηλασίας, έχαράχθη-
σαν ύπό διαφόρων χειρών έπιγραφαί, τα πολλά βα-
θέως και σχεδόν καλώς, άποτριβεϊσαι οίκτρώς, περί
το μέσον μάλιστα" υψ. γραμμ. 0Ό14-0Ό25
στιχ. 0'007.

Είκών 8 (επιγρ. άριΰ. 345). 'Απελευθερώσεις επί στρατηγών
Άντιγένους, Άγαΰάνορος κλπ..

---τ]α[μιεΰο]ν[τος της] πό(λεως) Ό.ν.[γ.-

----------]ι[- - - ]ν [ΐη(νός) Απ-

ολλώνιου----ά]πό'Αρ[χε---- - - -]η[- - -]σ[-

...... δ]ρον [.----- ... ------

5 ------ ]κη[ -----θ]α[ν.......- - -

.....■ ν]°ν[ —........Μ —

----- -εμ]α έ[κ . τ]ήν [π]ο[. . . μαρ]τυριο[- -

-----Μ Μ*· Μ...........>[α]ρ[ -

-----]η[· · ·]υο[..........-----

10 ----- ]τα[μιεΰοντος.....-......]^ε[·

.....τ]οϋ Ν[-----.........

----- δ]α[π.........-----]η[σι]λ[υμ-

------ τ]οπ[--------------έδωκε] τ[ή πά-
λει τά γινό]μ[ενα της απελευθερώσεως

15 αργυρίου δη]ν[άρια ΚΒ <'.

(οι στίχ. 16-19 είναι τελείως άποτετριρ.^.ένοι.)

20 Τα]μ[ιεΰο]ν[τος] τ[ή]ς [πό(λεως) Τιμ]οξένο[υ,
στρατηγοϋντος Άντιγένους το]ϋ Ευδήμου τό [ - ■
μηνός --------- ]μ[ι]ς 7] [ά]πηλευθε-

ρω]μέν[η ύπό . ]ε[το]λα[ΐδος τη [ς

-.---]ολά[ου ε]δωκ[εν] τ[ή π]όλι δη(νάρια) ΚΒ[ < '"

25 Ταμ]ιεΰο[ντος τή]ς [πόλεως] Ανδρόνι-
κου τοϋ Ε]ύβιότ[ου, στρ(αι;ηγοΰντος)] Άγ[αθάνο-]

ρος- Ασία [δει-
νός ή άπη]λευ[9ερωμ]έν[η ύπό] Μνησι[μ-
άχ]ου τ[οϋ Φ]ιλ[ώτ]ου [ξ]ενι[κ]η έ'-
δωκε]ν τή [πό(λει)] δη(νάρια) ΚΒ<'.

(χενόν ϋψ. ΟΌδ.)

Σημειωτέον δτι τά τεθέντα έκτος άγκυλών γράμ-
ματα είναι βέβαια μεν άπό του στίχ. 20 κέ., βέ-
βαια δέ ή πιθανώτατα μέχρι αύτοΟ' τών δ' έν άγ-
κύλαις τεθέντων μέχρι του στίχ.13 σώζονται τινα
ίχνη. Πολλά έν τοις στίχ. 1-15 ήδύνατό τις νά
συμπληρώση, π. χ. στίχ. 5 ξενι]κη, στίχ. 8 του
έαυτώ]ν [οί]κέ[το]υ κτλ., άλλ'είναι ανεπαρκή τά
προς τοΟτο ίχνη.

Ό έν στίχ. 21 στρατηγός υίός του Εύδήμον,
άγνωστος άλλοθεν, φαίνεται ό'τι είναι Ό έν άνεκδό-
τω επιγραφή της Όλοοσσόνος άπαντών Άντιγένης
δ Ενδή[μον.

Τό έν στίχ. 23 δνομα έ'χει δεύτερον συνΟετικόν
τό λαΐς, φαίνεται δέ περίεργον [Μενε-)[ΣϋΈνε-)λαϊς
δέν εγκρίνεται ύπό τών περισωθέντων ιχνών εγ-
κρίνεται δέ τό περίεργον άλλως όνομα Γετολαΐς (έκ
του Γέτης).

Περί του εν στίχ. 26 στρατηγού Αγα&άνορος,
ό'ντος ασφαλούς έκ τών περισωθέντων, καίπερ άπο-
loading ...