Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
152 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς- ύπδ Α. Αρβανιτοπονλου.

ΕΙκών 9, γ (έπιγρ. άριϋ·. 349, ΰ). ' Απελεν&έρωοις επί στρατηγού Ιππάρχου.

Αυτοκράτορα Καίσαρα Λούκ]ιον Σεπτίμιον Σευή-

ρον Περτίνακα Σεβαστόν ή πόλ]ις ή Χυρετιαίων

τον εαυτής ευεργέτη ν επιμεληθέν]τος Διονυσίου τοϋ Λυκώτου.

β

Άσάν[δρου τοϋ Εύ]δ[ή]μο[υ Σεβ[ασ]τή[ου ταμι]ε[υοντος τ]ή[ν πρώτην εξά-
5 μηνον [έ']τονς [δ]γδ[ό]ου Σεβαστού" στρατηγ[ο]ΰντος Μεν[εκ]ράτους· [οί] άπη-
λευθε[ρω]μένοι και δεδ[ω]κότες τή πόλει κατά τό ψήφισμα δη(νάρια) ΚΒ<'.' Νι-
κηφόρος [ά]πό των περί Μνησίμαχον Άβρίου' Σΰρα άπ[ό Κ]ριτολ[ά-
ου τ]οϋ Αγαθοκλέους.

γ

Άβρ;]ίο[υ τ]οΰ Μ[ν]η[σιμ]άχ[ου ταμιεΰοντος την — εξάμηνον
10 Εί[λ]ιάς ή άπηλευθερ[ωμένη ξενικήι υπό δεινός τοϋ δεινός Πυ-
θοιαστοϋ και Έρμιόν[ης τή]ς γυνα[ικός αύτοΰ και δεινός
τοϋ υίοΰ αυτών έ'δωκεν τή πόλει τά γει[νόμενα δη(νάρια) ΚΒ<'. μηνός
Λεσχανορίου α', έ'τους ζ' Σεβαστο[ΰ (Καίσαρος Γερμανικού τοϋ και λ' και ζ'),
στρατηγοϋν]τος [Ίππά^ρχου.

Στίχ. 1-3. Επειδή άριστερά ελλείπει ίκανόν, τινα, καίπερ ουχί βεβαία δλως. Το ετονς όγδόον
έθέσαμεν πλείονα ονόματα οιά τήν συμμετρίαν ή . φαίνεται διαγνούς δ ΚθΠ8θ1ι έν Οοπ'ί^. σελ. XIII

γραφή Χυρετιαίων άντί του όρθοΟ Χυρετιέων φαί- και δ ΗϊΙΙθγ έν τω πινάκι σελ. 317 στήλ. 1. Ό

νεται οτι λόγον έχει τήν άναλογίαν προς τά συχνά στρατηγός Μενεκράτης είναι άμφιοολως γνωστός

εις -αΐος εθνικά, ούγ\ δε τήν κακήν γραφήν του ε έκ της επιγραφής ΙΟ- IX2 14' φαίνεται δμως διά-

διά του αι, καίτοι κατά τους χρόνους εκείνους φόρος τοΰ ενταύθα, περί ου δ λόγος, ανήκοντος τοις

ειχε συμπέσει και τούτων ή προφορά. Άντί του περί τά μέσα της Α' μΧ έκατονταετηρίδος χρόνοις.
έπιμελη&έντος ορθότερον θά ήτο, αν εϊ/ε τεθή έπι- Στίχ. 6-8. Ή σημασία του κατά το ψήφισμα

μελησαμένον άλλά και τούτων ή σύμπτωσις τότε δεν διαγινώσκεται ασφαλώς, άφ' ού τά δηνάρια

δεν είναι απίθανος, είναι τά συνήθη 22 Χ/2' ίσως είχόν ποτε αύςηθή ή

Στίχ. 4-5. Προ του Α του Άσάνδρον φαίνον- άλλως μετατραπή και διά ψηφίσματος έπηνωρθώ-

ται ί/νη τινά, άπερ είναι άοέοαιον, άν προέρχωνται θησαν' δ Μνησίμαχος Άβρίου φαίνεται σχ_ετικδς

έκ γραμμάτων ή άποτριβών το Σεβαστήον θεωρώ τώ Άβρία, Μνησιμάχον, άπαντώντι επί στήλης

άσφαλές' σημαίνει δέ Σεβάστηος και Σεβαστήα τους της Όλοοσσόνος, ήν έκδίδομεν έν τή Κβνιΐθ ίΐρΐ-

άπελευθέρους τοΰ* αυτοκράτορας.Ίχνη γραμμάτων, ^Γ&ρΐιίςμιβ 1913" έν στίχ. 9 φαίνεται υπάρχων

προσαρμοζόμενα εις τήν λές-.ν πρώτην, ύπάρχουσί Άβρίας Μνησιμάχον ούτοι είναι βεβαίως της αύ-
loading ...