Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 161
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0193
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Θεσσαλίας επιγραφάς· νπο Α. Αρβανιτοπονλλου. 161

I

ώς θά ήτο έντετει/ισμένος τότε ό λίθος, οέν θά
έφαίνοντο αύτά.

Ηβιιζβγ είδε τόν λίθον σωζόμενον άρτιώτερον, άπο- ρωθΐσα ύπ[ό Αινη]σιβοΰ[λου τοϋ . . .

κοπέντα μετέπειτα· δεν είδεν δμως τά ίχανά άλ- άνδρου κα[ι · - -]ώς -Με[νεσ-

λως γράμματα των περαιτέρω στίχ. 10-13 διότι, τράτου της [γυναικός . . <άν[δρου και τοϋ υίοϋ αυ-

τών - - -

στρατού [εδωκεν] τ[ηι πόλει τά γινό
1δ μενα δη(νάρια) Κ[Β<'.

Ταμιεύοντο[ς της πόλεως την — έξάμη-
νον Άδϋμο[υ τοϋ δεϊνος στρ(ατηγοϋντος) ■ - ·'
χου· μη(νός) Θΰο[υ —■ δείνα η άπελευθερω-
θΐσα ΰπό Άρ[ι - - · τοϋ δεινός, εδωκεν τηι πόλει
20 τ]ά γινόμείνα δη(νάρια) ΚΒ <'.

Ταμιεϋον[τος της πόλεως δεινός τοϋ δεινός
την πρώτη[ν έξάμηνον, στρ(ατηγοϋντος) - - - -
δ]ρου' μη(νός) ΘεμΓιστίου - - · δείνα ή άπελευ-
θερωί)εΐσ[α υπό δεινός τοϋ δεινός έ'δω

25 κεν τη πόλ[ει τά γινόμενα δη(να'ρια) ΚΒ<'.

(τέρμα).

10 ΜΦ^ΟΪ : > Μ V / Ο Λ Τ' " „ * λ '

2->ν./. ο-Ί. Ιο όνομα του στρατηγού εθεσαμεν

εΐκαστικώς, ώς τούτου ό'ντος ήδη ασφαλώς γνω-
στού, ώς τετράχις στρατηγήσαντος κατά τοΰς χρό-
νους τούτους, εκ της κάτω υπ άρ. 1298 έπιγρα-
15 φης· πρβ. ομως κ*ί κάτω εις ΒΟΗ 1911 240 Ν»

10. Έν τη κάτω επιγραφή ϋπ' άριθ. 1296 έμφα-
νίζεται άνωνύμως μην εμβόλιμος" πλείονα περί
τοΟ μηνολογίου τών Περραιβών σκοπουμεν νά δια-
λάοωμεν εϋθετώτερον έν τη έκδόσει έτερων νέων
επιγραφών έντεϋθεν.

Στίχ. 5. Έχ τών παρά Ηθιιζθυ γραμμάτων
Φαίνεται πιθανόν δτι το πατρικόν ήτο Αέα[νδρος
ή τι δμοΐον.

Στί/. 8. Το πατρικόν τοΟ ταμίου φαίνεται εκ
„,,„«.„ , « ,Λ , « . , . . τών ύπό του Ηθΐιζβγ άποδιδομένων γραμμάτων

Είκων Ιο (επιγρ. αρι&. 1έί4). Απελευθερώσεις επι στρατηγών 1 ιι ι ι

20

25

Απολλοδώρου το δ'', Άρισταίου (;), - - - χου, - - - - δρου. Οτΐ ηΤΟ τούτο.

Στί/· 9. Ο χαράκτης έξήλειψε δύο ή τρία

Ταμιε[ϋοντος της πόλεως την πρ]ώτην έ[ξά- γράμματα ί~{. Το όνομα τοΟ στρατηγού είναι δύσ-

μηνον [δεινός.........τ]οϋ Φιλί[π- κόλον νά συμπληρωθη ασφαλώς" διακρίνονται ί/νη

που, στρ(ατηγοϋντος) [Απολλοδώρου; τό]δ', μη(νός) :~ΑΙθΥ, άλλα τό πρώτον γράμμα φαίνεται πως

Απο λλω- 2, έν ω έξ άλλου το δεύτερον δύναται νά έκ-

νίου ενβο[λίμου-"] Πασίφιλος [δ άπε- λγρ0~ ώ;' συμ_ΓΛηαά τ| ρ(τρ). ούτω 9ά εΓχομεν
δ λευθερωΰ[ε1ς ύπό Ε]ύμήλου τοϋ [(Λεάνδρου) έ'δω- ^ Π]6[τρ]αΖον, όνομα συχνότατον", ώς

κεν τή πό(λει) (δηνάρια) [ΚΒ< .] ·& ' , Λ » . . , „

ν ' Χ '__„, στρατηγού ΐλαλιστα, εν ϋεσσαλια" παρα ταύτα

(κενόν ΰψ. 0-07). ,),·>, , .

_ , γ , „ γ ν όμως ήμεις αποκλινοαεν ύπεο της αναγνώσεως

Ταμιευον[τος] της πολε[ως την 1 " / 1 *

α εξαμην[ον Νε]ΐκαδα το[υ ϋ,υδη- ι/\ ύτ υ

μου 0 σ[τρ(ατηγοϋντος) Άρι;σι]αίου· μην[όςΈρ- Σ^χ· 10. Και ενταύθα έςήλειψεν^ ό χαράκτης

μαίου ολην λέξιν, τό διττογραφηθέν πιθανώς όνομα τοΟ

10 |Έρμαίου;| ό[γ]δ[όηικαιεικοσ[τήΤενε[άή άπελευθε- μηνός. Τό όνομα της άπελευθερωθείσης θεώρησον
loading ...