Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 164
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0196
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
164 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς- υπό Λ. Αρβανιτοπούλον.

10

Είκών 18 (επιγρ. άρι&. 1281). 'Ανάΰεσις τω Άοκληπιφ.

εκατόν πεντήκο[ν)τα.

Άσκληπιώ' Κ|ορΰ;- τάί
βα[ς] Ν[ι]κομ[άχου Στί/. 8. Πιθανώς υπόκειται όνομα γυναικός εις

ίερ]ητεΰ[σος, ΛΟΕΣΑΝ, ώς συμπεραίνομεν έκ των περισωθέν-

Μένα[ν]δρος [Ε]ύ[βιό]τ[ον, τιον έν στι'χ.7· το ΑφΕΣΑΝ φαίνεται έσφαλμένον.
5 Άριστόνους Άρΰ[ββ]ου, Στίχ_ 9-10. Συμπληρωτέον

Άφθόνητος, Έρακλ[έ]ω[ν,

Λεοννάτος Δημοκράτου, Σωσιβίου [ αργυρίου δηνάρια

°Ι;π]πων Παυσανίου,
- - - - ]ος Μ[εν]έ[κ]ο[υ,

10 "----■ - ■ " "3°κΙ - -■ Τους στίχ. 12" 18-19" 22-28 άναγινώσκω και

Μενέκ[κ)ας ή Μένεκ[κ)ος έγένετο έκ του Μενε- <™μπληρώ ώς έξης:

κράτί/ς, καΟ' α ό ζίαμόκκας, ΖΆεο^ας, <Μόκ- 12 ·ικ(ίδας Παυσανίου, Σ[----&ε?νο; Ιδιοξενοδόκοι·

κας κττ..

Όμοιας αναθέσεις του ιερέως μετ άλλων εΰρο- 18 ξενοδόκοι ταγός "Ασα[νδρος, δεΐνκ δεινός- ίδιο-

μεν κατά τά αύτά μέρη και δημοσιεύομεν εν τη 19 ξενοδόχοι Φιλόξενος Παυσαν[ίου, δεΐνχ---

Εβναβ ίρί^ΓβρΙιίηιΐθ 1913/4.

22 Άριστογένη[ς Κτησίου και ή γυνή «ύτοϋ δεΐνχ

-τ^, -τ^ο -ίοοο τ>, / Άριστοξένου Ίσιδώραν την εαυτώΓν δοΰλην και τό

Ι€γ IX2 Ιζαζ. Ιον σηυ.αντικωτατον τούτον . Λ

~, τα __ , εαυτής παιοαριον αφήκαν

λίθον μαίνεται ρεοαιον ότι οεν είοεν ό Κθγπ" και ,, α, ( , , Γ , ,Τ

1 1 , ελευοεραν κατα τον νομον παρα[μενετω οε Ισι-

ήμεΐς παρά πάσας τάς συντονωτάτας έρευνας οέν ' δώρα |ω? „ν

έπανεύρομεν αυτόν εϊναι^εύ'λογον νά είκάσωμεν 2δ 'Αριστογένης Κτησίου, και [τό] πα[ιδάριον αύ-

ό'τι ήοη άπό του 1888 άπώλετο. της παρ< α{,τώι.

Έν τούτοις εύρόντες έτέραν έπιγραφήν μετ άνα- ξενοδόκοι ταγός Δήμαρχο[ς, δεϊνκ Κείνος- ϊδιοξε-

λόγων τη περί ής ό λόγος έκςοράσεων, ήν όημο- νοδόκοι Μελάνβιος Ναυσιφίλου, Κλεογ[ένης δεϊ-

σιεύομεν έν τη Εβν. βρ. ε. ά., δυνάμεθα νά συμ- νος, Λε-

πληοώσωμεν και έρμηνεύσωμεν μετά πιθανότητος οννας Εΰδήμου' [έδωκε τήι πόλει δη(ναρια) ιε'.

Ετνπ. 1ΊΓ13.
loading ...