Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 166
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0198
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
166 Εις Θεσσαλίας επιγραψάς· νπο Α. Αρβανιτοπονλου.

κον του στρατηγοΟ χωρεί, ούτε συμπίλημα ώς το γήν και μεταφοράν Οραυσθείσης, ες ανατροπής του

β ί] γ κτλ. στρατηγήσαντος" το δεύτερον Ο του μετακόμίζοντος αύτήν δίά των χιόνων στρατιωτι-

μηνος φαίνεται οτι έ'γραψεν ό χαράκτης άνω έπι κου ήμών κάρρου, εις τρία τμήματα, ων δύο μικοά

~ ϊ , Τ' ' μ " - ' ...Ο ~ άπετρίβησαν ολως, το δέ μείζον διετή οήθη. "Τφ.

του οιαστιχου. Ιο εν στιχ. ο ^ εγραφη 0^6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ *

και σημαίνει ωσάν, ταντδν ώς- το Ο του πάλι πα- Ή περί ής ό λόγος επιγραφή έχαράχθη έπ'ι τήο

ρέλιπεν ό χαράκτης. Ό ταμίας φαίνεται ων ό αύ- έμπροσθεν τραπεζοειδούς έδρας βαθέως και ούχϊ

τός τω απελευθερωτή, επιμελώς, άπετρίβη δ'ίκανώς' ύψ. γραμμ. Ο015-

0Ό3, διάστιχ. 0Ό02' τάς έπ'ι τ.οΟ άνω δεξιού' κυ-

16γ IX2 1284 (είκ. 20' καταλ. άριϋ: 55 α). ματιού καϊ των Λοιπών εδρών έπιγραφάς θά δημο-

ΚαΊ τούτο είναι όμοιότατον τω προηγουμένω, άκέ- σιεύσω εΰΟέτως' διάφορα! των αναγνώσεων και

ραιον πλην της κάτω αριστεράς γωνίας, πάλαι άπο- συμπληρώσεων μου προς τάς του Ηβοζβν ύπάρ-

κοπείσης, και της άνω ομωνύμου κατά την έςαγω- '/®Όσι ~°λλαι καθ' απαντάς τους στί/ους'

ΕΙν.ων 20 (επιγρ. αριϋ. 1284). Άπε/.ευϋερώοεις επί στρατηγού Τιμαοι&έου.

Ά]λεΕ(ή]ν[ωρ;], Μ[0]σ[χ]ο[ς; και] Σ[ω]σ[ι]πάτρ« ούτε Δ \ημ\ατ\ρία ( ΚβΓΠ αμφιβάλλων), άλλά

[θ]ρ[α-

συλ]ά[ου] άπ[η]λενθερωμκνοι υπό Φιλίππ[ο]υ
(■/.ενόν) τοϋ ΦιΚπ(π)ου εν στρατηγώ Τιμασι-
(κενόν) θ]έω [ξ]ενικ[Γ| ε]δωκαν έκαστος Λεον-
5 (κενόν) νά[τ]ω τ[ώ] ταμία δη(νάρια) ΚΒ<'.

Τά δύο πρώτα ονόματα είναι πιθανά" εν τέλει
του στί/. 1 δεν διακρίνεται σαφώς το πρώτον ΕΙκών 21 (Ιπίγρ. ά5ί&. 1285). Άνά&ε^ς τα ΆΨροδίτΏ.

γράμμα άν είναι Ω ή Θ' και το τρίτον έ'χει έ'μ- Δ]ημ[ητ]ρ[ί]α Άντιπ[ά-

οασιν Υ έκ της φθορα.ς' έν στί/· 2 φαίνεται έλλεΤ· τ]ρου Αφροδίτη.

πον το άοΟοον ΟΓ έκτΌς άν άναννώσωμεν ΘΙρία - ·ττ ^ / α , >- , ~ - -ν ,&

' ' λγ ιν ^· » . ι ι η οε πλάνη προηλΰεν ες απότομης του λίθου

συΛια [οίΐ κτλ.' έν στίν. 3 παοέλιπεν ο να^άκτης .. η , - , , , ,

υ" ] 1-1 ; λ · ' 1 μεταςυ Μ-Ρ, αφεισης λοςην απατηλην κεραιαν \"

το δ-ύτεοον Π. Ό στοατηνος Τιαασίϋεος είναι γνω- ,^ι , Ω- - ~ ι_ι · - η .

-»-·νν*ι'«'ί ν . · γ · "ι * < * . 1 αλλ ίχνος σ/εοον κάθετου κεραίας του Η εσωΟη

σ-ό' έκ πολλών έπιγοαοών τών αεοών τούτων- 3λ· , <ν> -νι ~ ^ 1 < . .

σ «ο, ο/-. ιν«/ν/ιν« ί-Γ -1 ι ι ι ο οε πολύς γωοος οια το ΗΤ εομηνευτεος εκ του

κατω εις αρυ. . άοαιώ; γοάοεσθαι ύπο του /αράκτου τά γράμ-

Ό στ. 5 έχαράχθη έπι του υποκειμένου και είσέ- ^ ,^,'^ χις ^ νά γρ^ ^[^φ^

χοντος ταινιώδους μετώπου και άπετρίβη ίκανώς. παρβ«άλλων τω άαμμάτερι της έν ΚΡΙί 1911

123 έπιγραφής κάό.

ΙΟ IX2 1286

ται νά άνα^νο^σθη ού'τε Δ\ημ\αγο\ρία (ΗβαζβΥ), αύτη ούσα μαρμάρου λίαν ύπομέλανος. κάτω μό-

ΙΟ IX2 1285 (είκ. 21- καταλ. άρι&. 37).
Έκ του έκτύπου καθίσταται βέοαιον ότι δεν δύνα- ΙΟ IX2 1286 (καταλ. άριϋ: 36). Ή στήλη
loading ...