Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 169
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0201
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Θεσσαλίας επιγραφάς' νπ6 Α. Αρβαναοπούλου. 169

Έκ τούτου διακρίνεται δτι καί Πανισανίας άρ-
μόττει καί είχε τούτο πιθανώτατα γραφή, άφεθέν-
τος κενοί) άπό τοΟ άοιστεοου άκοου' οί στίν. άοα
2-4 ή'ρχοντο άριστερώτερον ετι του πρώτου' έν
στίχ. 3 ο χαράκτης, λησμονήσας το δεύτερον Ο
του Άριστοβοΰλην, έχάρας"εν αυτό μικρότερον έκ
δευτέρας φροντίδος.

β). Όλοοασών. 3) 'Άζωρος.

Ένεκα έσς,αλμένων πληροφοριών, άς μετέδωκαν
τω ϋ88Ϊη§, Κθπι και άλλοις περιηγηταΐς οί μο-
ναχοί της ύπέρ την Ελασσόνα μονής Παναγίας
της Όλυμπιωτίσσης, 6 Κθγπ άπέδωκε τάς έν τη
μονή ταύτη έντετειχ^ισμένας έπιγραφάς, τάς έν
τοις χωρίοις Βουβάλα και Βούρμπα και τάς έντΌς
αυτής της Ελάσσονος εύρεθείσας τη 'Αζώρφ καί
Ολοοσσόνι αδιακρίτως.

Άλλ' αί έν Παλαιοκάστρω Βουβάλας, περί αυ-
τήν, -αρά την Βούρμπαν, το Χάνι Χατζηζώγα
κα! έν Δελίνιστα ευρεθείσα; ΐπιγραφαί άνήκουσι
σχεδόν αναμφισβητήτως τή 'Αζώρφ, αί δε έν τη
άνω μονή, έν τη Έλασσόνι και παρ' αυτήν εύρι-
σκόμεναι ή εΰρεθεϊσαι, άποδοτέαι ασφαλώς τή 'Ολο-
οσσόνι. Περί τοΟ ζητήματος τούτου γράφομεν δια
πλειόνων έν τή Εβν. £)ρί§Γ. 1913.

Ι€γ IX2 1292. Ταύτην καί τάς ακολούθους
1293· 1294. 1297· 1302· 1303· 1306" 1308·

1311*1312" 1314, κειμένας έν τή μνημονευθείση
μονή, δεν άπετειχίσαμεν άχρι τοΰδε, ένεκα τεχνι-
κών μάλιστα δυσχερειών, έπειδή θα έκινδύνευον

νά καταρρεύσωσιν οί τοϊχοΓ αύται θά εύρέθησαν αί
μεν πλεϊσται ολίγα μέτρα υπέρ την μονήν, ένθα
φαίνονται ήδη υπάρχοντα έρείπια αρχαίου ναοΰ
πολιούχου θεότητος, ό'που βεβαίως θά άνετίθεντο τά
ψηφίσματα και αί απελευθερώσεις, τινές ο εις τά
Νότια κράσπεδα της άκοοπόλεως ταύτης κατά τήν
συνοικίαν Βαρούσι, ένθα ΰπήρχεν ή κάτω πάλις της
Όλοοσσόνος' δεν είναι δέ δυνατόν νά πιστεύσωμεν
τους μοναχούς λέγοντας ό'τι έκομίσθησαν έκ Βουβά-
λας, άπεχούσης 4-5 ώρας καί μή έχούσης άμαςιτάν,
εί μή κατά τό ήμισυ σχεδόν διάστημα, καί ταύτην
από όλίγων ετών, άφ' ου άλλως έγγύτατα της μο-
νής ΰπήρχον καί ύπάρχουσίν άφθονοι λίθοι" δυνα-
τόν ό'μως είναι εν ή δύο αρχαία των άνω, προ όλί-
γων έτών συλλεγέντα ύπό φιλομούσων ηγουμένων,
νά έκομίσθησαν όντως έκ Βουβάλας, ούσης -κτή-
ματος τής μονής- έν τοιαύτη περιπτώσει θά άνή-
κωσι τή Άζώρφ. Περί τούτου θά εϊπωμεν εύθέ-
τως τά δέοντα έν τοϊς κάτω.

ΙΟ IX2 1293· 1294. Άνήκουσι τή 'Ολοοσ-
σόνι· βλ. τά λεχθέντα άνω εις άριθ. 1292.

ΙΟ IX2 1295 (είκ. 23· καταλ. άρι&. 1 τό
α καί β). Ανήκει τή 'ΟλΜοσσόνν βλ. άνω εις άρ.
1292. Περί τοΟ μεγάλου τούτου όρθοστάτου έγρά-
ψαμέν τινα έν ΑΕ 1912 265 · μεθοδικώτερον είναι
νά άποδώμεν ένταυθα πλήρη τήν εικόνα καί μετα-
γραφήν τών παρά Κθγπ πλευρών & καί ΐ), έχου-
σών ώδε, μετά διαφορών τών έμών αναγνώσεων
καί συμπληρώσεων προς τάς τών στίχ. του ΚβΓη
1· 4· 9· 17- 20· 21· 23- 27-29· 31-33 35-41.

ΕΊκών 23, α 1· προμετωπ'ις (επιγρ. άρι#. 1295, α οτίχ. 1-2). Άνάθεοις και απελευθερώσεις.
loading ...