Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 170
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
170 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς' νπ6 Α. Αρβανιτοποΰλον.

Είκών 23, α 2· εηι της άκτηρίδος (επιγρ. άρι&. 1295 (Χ ατίχ. 3
κέ.). Άπελευϋερώοεις επί στρατηγών Κεφάλου και Πεισοδώρου

α

(έπ\ τνίς χο&μετωτίδΌς)

Έπιμε]λησαμένου Σε[πτ]ιμί[ου
Νικάνδρου.

. . . ύ]ν ό ά[π]ελεΰί)ερος Δαφναίου εδω[κ]ε[ν τηι
πόλει]δη(νάρια) (Β)ΚΒ<'· και Σ[ω]κ|7.ής; ό άπ]ε

[λ]εύθε[ρος Διι-

5 μοκράτ]ους έ'δ[ωκ]εν τή πόλει δη(νάρια) [Κ]Β<'.

(έπι τ·^ς άκ,τνιοίοΌ;)

Ταμιεΰοντος Λυσιμάχου τοϋ
Γα[ζ]αίου τον ένιαυτόν στρατη-
γοΰντος Κεφάλου" μηνός 'Αφρίου τ[ρί-
τη· οί άπελευθερωθέντες επ' αύ-
10 τ]οϋ· Φαιδίμα υπό Άλκίππου και Άν[τι-
γ]όνας και Άρ/επόλεως"— και [Ε]ύφράν-
τα υπό Εύρυτίωνος και Νεικαίας'— και
Δόξα υπό Άλκίππου και Άντιγόνας

Εικόιν 23, β (επιγρ, αριϋ·. 1295 1>). Απελ.εν&ερώσεις επ'ι στρα-
τηγών Λύκου. Εϋρυδάμαντος, Ακύλα και Αλεξάνδρου.

και Άρχεπόλεως- και Κλεοπάτρα ύπ[ό
1δ Άλκίππου και Άντιγόνας και Άρχεπό-
λεως' έδωκαν τη πόλει έκαστος αυ-
τών τα γεινόμεν[α] δεινάρια είκοσι δυο
όβολούς τέσαρες-—και 'Ασκλάς ΰ-
π]ό Θίβρωνος- έ'δωκεν δε [κ]αί τη πόλ[ει
20 τ]ά γεινόμενα δηνάρια είκοσι δυο όβ[ο-
λ]ούς τέσαρες. (*ενόν) <^α^>.
Τ]αμιεύοντος Μενελάου- Νε[ι]κόπο-
λις ή άπελευθερωβεΐσα υπό Θ[ί-
βρω[νο]ς και Φιλίνης και Άλκίπο[υ
25 εδωκεν τή πόλι δη(νάρια) ΚΒ' (δβολούς τεσσάρας).
Τ]αμιε[ΰ]οντος Άρχωνος'
'Α]ήτη ή άπ[ο]λυθεϊσα της πα-
[ύ]πό Έρ[ω]τΰ[λ]λ[[η]];
ραμονής έ'δω[κ]εν τή πό[λει

δη(νάρια) ΚΒ' (δβολούς τεσσάρας). [Τ|λ«ρα — ή ά-

πελ[ευ-

30 θερ[ωθ]εΐσα υπό των περί Λυ[σί-

- πατρόν έ'δωκεν δη(νάρια) ΚΒ' (όβολούς τεσσάρας)·

Τ[α]μιεύοντος της πόλεως Διον[υ]σ[ί]ο[υ

τοϋ

Φιλοξέ[νο]υ έν στρατηγώ [Π]ει[σ]ο[δώ-
ρ]ατ Πορ[φ]ΰρα ή άπελευΟερωθεΐσ'α] ύπ[ό
loading ...