Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 185
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0217
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Κεραμεικον ανασκαφαί' υπό Κ. Κονροννιώτου. 18ο

δεξιάς χειρός δίσκος χαλκού κατό-
πτρου, έφ'οδ έπικεκολλημένον ύ-
φασμα. Παρά το άριστερον τοΰ
κρανίου μικρός χαλκοΟς κρίκος τε-
λείως εφθαρμένος' έκει πλησίον και
είς πολύ μικρός πήλινος ρόδας".

Άνωθεν τοΟ τάφου τούτου και
όπισθεν του ανάγλυφου της Δη-
μητρίας και Παμφίλης εις βάθος
0'40-0'80 άπό τοΰ ανωτάτου λί-
θου του κρηπιδώματος της Δημη-
τρίας και Παμφίλης ευρέθησαν
έπτά μολύβδινα ελάσματα μετ' ά-
ρών (είκ. 4).Τούτων τά τρία είνε
συνεπτυγμένα και διαπεπαρμένα
δια σίδηρου ήλου, έτερον δέ είναι
ομοίως διαπεπαρμένον δια σίδηρου
ήλου, άλλα δεν εϊνε συνεπτυγμέ-
νον' δυο είνε συνεπτυγμένα ούνί
ό'μως καθηλωμένα, και εν δεν ήτο
συνεπτυγμένον άλλ' είχε μόνον ό-
πήν αικοάν εν τώ υ,έσω.Τά νράμ.-
ματα έπι των πλείστων είνε καλώς
κεχαραγμένα, ώς έκ τοΟ σχήμα-
τος δ'αυτών ουδαμώς δύνανται νά
είνε νεώτερα τοΟ Γ' πΧ αιώνος.
Το περιεχόμενον αυτών δεν άνέ-
γ-> . ο -ο . - . »,ΧΤ . , γνων εισέτι, διότι και δεν άνέ-

±.ικων α. υ προ τον τοιχον Δ] Λ ατεοκαμμενος χώρος τον 12ον περιβόλου 1

της Δημητρίας και Παμφίλης. πτυξα ταΟτα' όλίγαΐ λέξεις (ΠΡΟ £-

ΤΑ£ΡΡΑΪΙΔΙΚΑ*ΐ έφ'ένός, ΚΑΤΑ-

ρέθη μόνον ό λαιμός μαρμάρινου αλαβάστρου. ΔΕΙ έο' ετέρου) προσεπιμαρτυροΰσι περί του εί'-

Τάφος η. Παρά το ΝΔ άκρον τοΰ άναγλύφου δους τών επιγραφών (πρβ. \νϋ.Π8θ1ι ϋθίϊχ. ΙδΙ).

της Δημητρίας και Παμφίλης (α έν τω άνωτέρα> 109 κά.).

μνημονευθέντι σχεδίω έν ΡΗβά. ατη ΕΗάαηο&). Τάφος ι. Είς βάθος 3*15 άπό τοΟ άνωτάτου

Διεύθυνσις ΑΔ. Ως κάλυμμα έχρησίμευον τρεΤς λίθου του κρηπιδώματος \> (ΕΊίθάΙΐ. αιτι Επά.

κεραμίδες όμοιαι προς τάς του -ζο'ίΐ^ουιχένου τά- ε.ά.), όπισθεν του κρηπιδώματος της Δημητρίας

φου, ών εκάστη είχε μήκος 0'64 περίπου. Τάφου και Παμφίλης και είς άπόστασιν 0'50 άπό τού-

μήκ. 1*95. Βάθος άπό της σημερινής επιφανείας του. Πυρά διευθυνομένη εξ Α προς Δ μήκ. 1*90,

(όλίγω χαμηλότερον του άνωτάτου λίθου τοΰ κρη- -λ. 0'85.Τό έδαφος, εφ'οδ έξετείνετο, άργιλλώδης

πιδώματος της Δημητρίας και Παμφίλης) 0'9θ γή, ήτο σχεδόν είς πλίνθον κεκαυμένον και έσχη-

περίπου. Αί καλύπτουσαι κεραμίδες είχον κατα- μάτι'ζε πέριξ οίονει μικρότατα χείλη, δΓ ών άπεχω-

πέσει, ό δέ τάφος ήτο πλήρης χώματος κατεσπαρ- ρίζετο της πέριξ γης πλην κατά το Α και ΒΑ, έ'νθα

μένου άνωθεν τών οστών του νεκρού δι' άνθράκων, ύψοΰτο κεκαυμένη ομοίως μέχρι πλινθώσεως και

ών πολλοί άρκετά μεγάλοι. ερυθρά ή γή κατά το πλάτος σχεδόν του τάφου μέχρι

Ή κεφαλή τοΰ νεκροΰ προς Α. Πλησίον τής ύψους 1" 00 και πλέον (ίδέ τάς μέλαινας κηλίδας
loading ...