Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 187
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0219
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Κεραμεικον άνασκαφαί' νπο Κ Κονροννιώτου. 187

Είκών 5. Κτερίαμαια τάφου λ.

λοειδές ληκύθιον και μία σιδηρά στλεγγίς (είκ 5,1).

Τάφος μ. Εις άπάστασιν 2"60 άπο το0 ΝΔ
άκρου το0 κρηπιδώματος β και 0-θ0 άπο το0 ΝΑ
άκρου της όπισθεν της στήλης της Γλυκέρας σαρ-
κοφάγου (ίοέ κάτω τάφον Ο, εις βάθος 1*30 περί-
που άπο της έςε/ούσης σειράς των λίθων του τοί-
χου ΜΝ [Ρνίβάΐι. αηι Ενϊά. σελ. .37 είκ. 17 κατά
τά σημεία 1ο\)). Πυρά διευθυνομένη εκ Β προς Ν,
κατεστραμμένη (πιθανώτατα ες απροσεξίας τών
εργατών μου) κατά το βόρειον ήμισυ' εκείτο έντ'ος
της ες" άμμου μετά πολλών οστράκων αγγείων ©ο-
ρητής επιχώσεως. Σχεδόν έντΌς της μάζης της
πύρας ευρέθησαν πολλά τεμάχια χονοροειοοΟς λο-
πάοος μετά λαβών. Κατά την δυσμικήν πλευράν
της πύρας υπήρχε μία μεγάλη ωμή πλίνθος (έντΌς
αυτής διεκρίνοντο οπαι άχυρων) σωζόμενη μέχρι
μήκ. 0'45' ή νοτία και ανατολική πλευρά ήσαν
ισχυρώς κεκαυμέναι.

Τάφος ν. Πυρά εις βάθος 0 90 άπΌ της βάσεως
τοΟ όπισθεν τής στήλης τής Γλυκέρας σαρκοφάγου
(τάφου ζ' ίοέ κάτω), εις άπόστασιν 0'30 άπο ΝΑ
άκρου τούτου. Εις ενθεσιν ταύτης φαίνεται δτι
είχεν έν μέρει κοιλανθή το βραχώδες έδαφος. Το
κάΟετον έπϊ του τοί'/ου Μ Ν μικρόν τοιχίον (ρρ
έπϊ τής είκ. 3, ϊδέ κάτω) απέχει άπο τής Α πλευ-
ράς τής πυράς 0'30. Διεύθυνσις πύρας ΒΝ. Έν
αυτή ευρέθησαν επτά μικρά άρυοαλλοειδή ληκύθια
καΐ άλλα μικρά τεμάχια αγγείων μετά μέλανος
γανώματος.

Τάφος ξ. Πυρά. Διεύθυνσις ΒΝ. Παράλληλος

σχεδόν και εις άπόστασιν 0'70 πε-
ρίπου άπο τάϊου ν, 0'50 περίπου
ϋψηλότερον τοΟ στερεοΰ έδάφους.

Τάφος ο (είκ. 1). Παρά το ΝΔ
άκρον του κρηπιδώματος τής Δη-
μητρίας και Παμφίλης. Σαρκοφά-
γος όμοια προς τάς κ καΐ λ, έχουσα
και ό'μοια καλύμματα, μήκ. 2Ό0
περίπου και πλάτ. περίπου 0'70,
τεθεί μένη έντός λάκκου έσκαμμέ-
νου έν τώ στερεώ έοάφει. Τά οστά
ήμίοθαρτα έκαλύπτοντο ατελώς
ύπο όλίγης ιλύος.Τό κρανίον, όπερ
οιετήρει όλους τοΰς οδόντας, εκείτο
προς Α και ει/ε μετατοπισθή προς
Ν, άλλ' ή κάτω σιαγών έμενεν έν τή θέσει. Άνά
έν άλάβαστον (ΰψ. 0'25 και Ο-27) εκατέρωθεν
τών ώμων. Παρά τήν δεξιάν χείρα μικρόν χαλ-
κοΟν κάτοπτρον μετά μικράς λαβής' παρά το άρι-
στερον γόνυ μικρά /αλκή φιάλη (διαμ. 0"06)
και ολίγον άνωτέρω ταύτης έφΟαρμένη χαλκή
βελόνη. Παρά το κάτοπτρον μέλανα υπολείμματα
ίτως εκ του διαλυΟέντος ξύλου τής λαβής. Όλίγη
μέλαινα ούσία (άγνωστον τί) καϊ υπό τήν σπον-
δυλικήν στήλην. Προ πάντων πλησίον τοΟ αρι-
στερού" μηρού, άλλά και καθ'όλον σ/εδον τον τά-
φον ήσαν διασκορπισμένοι περί τους 140 άστρα-
γάλους (δύο ήσαν έντός τής /αλκής φιάλης).

Παρά τήν πυράν ν προς ανατολάς ταύτης άνεκα-
λύφΟη λείψανον μικρού τοιχίου (είκ. 3 ρρ) καθέ-
του έπϊ τοΰ τοίχου ΜΝ ιδρυμένου έπϊ του στέρεου"
εδάφους" το τοιχίον τοΟτο ήτο άρ/ήθεν πάντως
ϋψηλότερον, άλλ' έπϊ του τοί/ου ΜΝ δεν φαίνον-
ται ίχνη συνοχής, ώστε ήτο άνεςάρτητον τούτου
κα'ι^βεβαίως άρ/αιότερον. Το στερεόν έδαφος έν τώ
/ώρω, έν ώ ευρέθησαν οί μέ/ρι τοΐίδε περιγραφέν-
τες τάφοι έςητάσθη μετά πολλής άκριβείας, /ωρίς
νά οανώσιν ί/νη οιουδήποτε άλλου τάφου.

Τάφοι 6πιαϋ·εν στήλης Γλυκέρας (Ρνϊβά-
Ιιοί αηι Ενίάαηοβ, ΡΙαη Ν" 3)- Τάφος β. Παρά
το δυσμικόν άκρον τής βάσεως τής στήλης τής
Γλυκέρας εις άπόστασιν 0'62 άπο ταύτης. Διεύ-
θυνσις ΒΝ. Βάθος άπο βάσεως στήλης Γλυκέρας
μέ/ρι βάσεως τάφου 0"90. Αί πλευρά! τοΰ τάφου
άπετελοΟντο έκατέρα έκ δύο μεγάλων και πλα-
loading ...