Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 188
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0220
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
188 Κεραμεικον ανασκαφαί' υπό Κ. Κονροννιώτον.

περί τό 1 "00 άπό της βάσεως
της σαρκοφάγου. Κάτωθεν της
σαρκοφάγου έξετάσας, ό'σον ή-
δυνάμην χωρίς νά μετακινήσω
ταύτην, δεν εύρον έτερον τά-
οον.

7

Παρά το ΒΔ χείλος του τά-
φου £ ευρέθη κατακειμένη την
παοάστασιν έχουσα προς τά
κάτω ή εν είχ. 7 και 5 μαρ-
μάρινη λήκυθος. Η παράστα-
σης, επιμελώς οπωσδήποτε είρ-
γασμένη, εικονίζει το σύνηθες
Είχών 6. Κτερίσματα τάφων. δέμα νέας γυναικός καθήμενης

(άνω Ησυχία) όρεγούσης την

τειών κεραμίδων στέγης τεθειμένων ούτως, ώστε δεςιάν προς όρθίαν. πρεσβύτιδα (ώς βεβαίως οη-
νά άποτελώσιν είδος χαμηλής τριγωνικής καλύ-
βης' τΌ άνοιγμα παρά την κεφαλήν κα! τους πό-
δας κεκλεισμένον όμοιους διά κεραμίδος. Μήκ. τάφ.
1'95. Όστα. κατά το πλείστον διαλελυμένα. Η
κεφαλή προς Ν. Έν μαρμάρινον άλαβαστίδιον
παρά την άριστεράν χείρα και έτερον έν τώ μεταξύ
τών δύο χειρών διαστήματΓ δύο έτερα άλαβαστί-
δια παρά το άριστερον μέρος του προσώπου, πάντα
έφθαρμένα.

Τάφος ζ (έν μέρει επί είκ. 2 και 3). Παρά τΌ
άνατολικον ήμισυ τής νοτιάς πλευράς τής βάσεως
τής στήλης τής Γλυκέρας. Σαρκοφάγος πώρου κί-
τρινου μετριωτέρας ποιότητος (ή σύστασις αύτοΟ
έκ πολύ χονδροτέρων κόκκων ή τών σαρκοφάγων
λ, κ και ο) μήκ. 2-10, πλ. 0'7δ. Έκαλύπτετο
διά δύο πλακών όμοιου πώοου (μήκ. 1' 30 και
0-80, πλάτ. 0-75 ' περίπου και πάχ. 0Ό9). Ή
βάσις τής λάρνακος εις βάθος 0'90 περίπου άπό
τής βάσεως τής στήλης τής Γλυκέρας. Έντος τής
λάρνακος δεν ΰπήρχον χώματα, άλλ' έφαίνοντο τά
όστα έν τή θέσει αυτών τελείως ό'μως διαλελυ-
μένα. Ή κεφαλή προς Β. Τέσσαρες σίδηροι ήλοι.
ών τήν χρήσιν δεν ήουνήθην νά ορίσω, ευρέθησαν
πλησίον τοΰ κρανίου, άνά δύο κάτωθεν και άοιστε-
ράθεν τούτου.

Ό τάφος ζ εκείτο έντος τής εξ άμμου μετά
οστράκων άγγείων (τοΟ Ε' και Δ' αιώνος, ϊδε κάτω)
φερτής έπιχώσεως, ήτις υπήρχε και κάτωθεν αυ-
τού μέχρι σχεδόν του στέρεου εδάφους απέχοντος ΕΙκών 7. Λήκυθος -Ησυχίας.

Ετυπ. 9 12 Γό.
loading ...