Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 196
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0228
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
196 Εξ Αττικής: Α) Αθηνών υπό Κ. Κονρουνιώτου.

άλλα τινά ήττον σαφή ίχνη.

12 (Έπιγρ. μονσ. άριϋ. 699 γ). Κιονίσκο; ύ-
μηττίου μαρμάρου. 1 ψ. 0"86, διαμ. 0'2ο. Κάτω
άτέχνως είργασμένον εμοαλον, δι ου ό κιονίσκος
ί'δρυτο έπί βάσεως. 'Ρωμ. χρόνο-ΐν.

Διογένη α
Άσκλάπωνος
εξ Άναφλυσ-
τίων.

Ή έπίφάνεια έφ' ής είνε έγκεχαραγμένη ή επι-
γραφή, είνε τραχυτέρα, διότι άπεςέσθη άλλη πα-
λαιοτέρα, ής μόνον ελάχιστα γράμματα καί τινα
άσαφή ίχνη σώζονται.

13 (Έπιγρ. μουσ. αριθ. 699 δ). Κιονίσκος ΰ-
μηττιου ρ.αρμαρου. Ύφ. ΟΗΟ, οία α. 0/25.

Άρμάτιον
Άμισηνή
Κρίτωνος
γυνή.

Γράμματα της Α' -Χ ίκατονταετηρίδος.

14 (Έπιγρ. μονσ. αριθ. 699 ε). Κιονίσκος ύ-
μηττίου μαρμάρου."1ψ. 0'80, διάμ.0'32. Ρωμ..

Πάραλος
Ειρηναίου
Καρΰστιο:.

15. (Επιγρ. μονσ. αριθ. 699Ρ). Κιονίσκος
πεντελησίου μαρμάρου."ΕΕ 0'68, διάμ. άνω 0'3ο
και κάτω 0'38. Έχει κάτωθεν της βάσεως τετρα-
γωνικόν περίπου κοίλωμα όμοιάζον πρός οπήν χά-
ριν ένθέσεως πλίνθου αγάλματος άνοιχθεΐσαν,διότι,
ώς φαίνεται, το μάρμαρον έξ Ο'υ κατεσ/.ευάσθη ό
κιονίσκος έχρησίμευσε προηγουμένως ώς βάθοον.
'Ρωμ- χρόνων.

Καλλιστώ
Καλλικράτου
Κήα.

δ ). Τριγωνικός οφόνδυλος μετ άναγλνπτων ά-
απίδων (είκ. 3). "Εκείτο εντός της άνθρακαποθή-
κης του σταθμού του σιθ'/}ροοοόΐλου Αθηνών-Πει-
ραιώς, προς Ν τοΰ νεκροταφείου τοΟ Κεραμεικοΰ
πλησίον κα'ι πρός δυσμάς της θέσεως, ένθα διήρχετο
ή γραμμή τοΰ δυσμικου τείχους της πόλεως, εϋ-

Είκων 3. Τριγωνικός οφόνδνλος μετ' άναγλνπτων άοπίδων.

ρεθείς προ ετών, οτε έσκάπτετο Ό /ώρος /άριν ϊσο-
πεδώσεως, μετεκομίσΟη δ' εκείθεν ύπ' έμοΰ εντός
τοΟ περιβόλου του νεκροταφείου τεθείς παρά τήν
είσοδον. Είνε μαρμάρου πεντελησίου καί έχει ΰψ.

πάχ. (άπό μιας γωνίας μέχρι του μέσου
αντιστοίχου άσπίδος) Ε 20. Έπί της άνω επιφα-
νείας ουχί ακριβώς έν τώ μέσω υπάρχει μία στενή
ορθογωνικη οπή μήκ. 0Ί9, πλάτ. 0Ό4 βάθ.
Ο "14, καθ'έκάστην δε γωνίαν όμοια όπή βάθους
0-18, παχ. ΟΌο μήκ. 0Ό9. Τ α ακρα των γω-
νιών μετά μέρους τών έπ'αυτών οπών εινε άπο-
κεκρουμένα. Έο εκάστης τών τριών πλευρών ύπάρ·
χει άνάγλυπτος μεγάλη στρογγυλή άσπίς διαμ.
περίπου Ε12. Η εργασία, εί καί δεν δύναται τις
νά κρίνη ασφαλώς, φαίνεται ό'τι είνε τών καλών
χρόνων της άρχαιότητος. Ουδεμία υπάρχει αμφι-
βολία οτι ό σφόνδυλος άπετέλει μέρος υψηλής
τριγωνικής βάσεως κολοσσιαίου τινός μνημείου,
όμοιας πρός τήν έν Όλυμπία βάσιν της Νίκης του
Παιωνίου (01γιηρΪΒ Εΐ'β'. πίν. ΙιΧνίΙΙ).

ε). Εκ τον παρά τήν αχολήν τών Εύελπίδων
(ΒΔ της πόλεως) έκκλησιδίον της Μεταμορφώ-
σεως. Επιγραφή αναθηματική Αύρηλ\ίας Ειρήνης
έξ Αθμονέων (είκ. 4. Επιγρ. μονσ. άριθ. '6δ0).
Κορυφή να'ίδιοσχ_ήμου πιθανώτατα άναγλύφου έ-
χουσα σχήμα αετώματος, ήτις \\ ιδιαιτέρου τε-
μαχίου κατεσκευασμένη προσηρμόζετο έπί του κα-
τωτέοου μέρους τοΟ να'ίσκου στερεουμένη δι έμ-

Ετνπ. 19 12 13.
loading ...