Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 197
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0229
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εξ Αττικής: Α ) Αϋηνών νπδ Κ Κονροννιώτου. 197

Είχών 4. Επιγραφή αναθηματική.

βόλων τιθεμένων εντός δύο οπών σωζόμενων κάτω- σ/εδον διαφέρουσι των της δευτέοας, έπου.ένω; αί

θεν έκατέρου άκρου, ΰψ. 0 2ο, πάχ. Ο 16, μήκ. επιγραφαΐ δεν θά έ/αρά/θησαν εις χρόνους άπέ-

0-84. Έπι ταύτης ΰπάρχουσι δύο έπιγραφαί" ή χοντας πολΰ άπ' αλλήλων. Έν τω έκ Πειραιώς

πρώτη έπι του έπιστυλίου καταλόγω ΟΙΑ IV 29521) του δευτέρου ήμίσεος

Αύρηλ]ία Ειρήνη ή και εξ Άθμονέων Έπικράτους τής Β' πΧ εκατονταετήρίδος μνημονεύεται έπιμε-

Άθμονέως γυν[ί| λητής Ενϋνμίδης Έπικράτον Αΰ μονενς- τούτου

...σαπ. α. ον. ας κατ'έπιταγήν άνέθηκεν Ιπ! ιερέως Σ... υί'ος δύναται κάλλιστα νά είνε ό σύζυγος της άνα-

. . Είτεαίου, Θείσης Ανρ. Ειρήνης Επικράτης Α·& μονενς κατά

, . λ ~ ( ■< τάς άο/άς της Α πΧ έκατονταετηο-δος.

αναφέρεται εις την το πρώτον αναυεισαν τον ναι- >π> ' . ι ?> λτ

, λ, ξ. , Λ 0 _ , , , IV. του έκκλησιοίου της ΜετάΐΛΟΟφώσεως πα-

σκον, ή οε οευτερα άνωθεν του αετωματιου εκατε- , ( '( '' 1 · 1

Λ , ρεληφθη προς τούτοις και τυ-ήαα έπιτυυ.βίου κιο-

Θεν του κεντοικου ακοωτηοιου και εντός του 1 'Τ 1 ' ' " 1 „ „

ρω

τυμπάνου,

Ίερώ Άθηνί- εκ Φυλασίων

νίσκου ύμηττιου μάρμαρου αποκεκομμενον δεξιά,

αριστερά και όπισθεν εις σ·/ημα πλακός, έπι του

όποιου ΰπάονει άνάγλυπτον το ήυ,ισυ λουτροα>ό-
ωνος έπε.σκευασεν α %, , 1 '

» ν * , „ ρου, άνωθεν οέ ταύτη; Αει'ψανον έπιγοαοη; ρωμαϊ-

επι Λευκίου άρχοντος. 1 1 . 1' ~ 1 ~ >

κών χρόνων (Έπιγρ. μονσ. άριϋ. 652)'
αναφέρεται εις γενομένην βραδύτερον έπισκευήν. - - ργα - -

Έν άρχη του στίχ. 2. της πρώτης επιγραφής Πε]ργασ[ήθεν.
έλλείπουσι λέξεις τινές όνομάζουσαι πιΟανώτατα "Ομοίως παρελήφθησαν εκείθεν δύο άρνιτεκτο-

τό άνατιθέμενον πράγμα" τά άντιγραοέντα έν άρχη νικά τεμάχια έ'/οντα σ/ήμα κορυφής βωμού" με-

γράμματα δεν εϊνε πάντα 3ε6αια. χ1 άναγλύπτου έκ τε/νικωτάτων έξ ελίκων και

Ό άρχων Αενκιος, έν τω ετει του όποιου έ'γει- ακανθών κοσμήματος ρωμαϊκών /ρόνων.
νεν ή επισκευή, αναγράφεται έν τώ καταλόγω τής ^'). Εκ της όδοϋ Φιλοϋ-έης άριΰ. 11α. Αναϋη-

έπιγραφής 1(5 III 101ο αμέσως μετά τους άρ- ματική εις Ίοιδα κλπ. επιγραφή· (είκ. 5.'Επιγρ.

χοντας Θεόφημον και Ήρώδην. ούτω δέ δύναται μουσ. άρίΐ?·. Έν τή όδώ Φιλοθέης άριΟ.

άκριβώς νά όρισθή ή χρονολογία αΰτοΰ, όιότι ό 1 1 α έν τή οικία Κ. Αργυροπούλου κατεσ/έθη

μεν θεόφημος ήρς"ε τω 61/0, ο οέ Ηρώοης τώ στήλη μαρμάρινη τεθραυμένη άνω, κάτω καϊ ότ

πομένως ό Λεύκιος ήοςε τώ ο9/ο8 πΧ σω. Τψ. 0 37, πλάτ. 0'18, πάχ. 0 21. Έτο έν

(πρβ. \ν. Κοίβθ ΓΗβ αίί%8θ1ιβη Ανοΐιοηίβη σελ. μεταγενεστέροις /ρόνοις έκτισμένη που και φέρει

138). εισέτι τά ίχνη τής άσβεστου κα'ι έρυθροΰ '/ρώμα-

Τά γράμματα τής πρώτης επιγραφής ουδόλως τος. II έπ' αυτής έπιγραφή σώζεται ολόκληρος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΦΗΗΕΡΙΐ 1913 26
loading ...