Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 200
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0232
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
200 Εξ Αττικής: Α') Α&ηνών ύπο Κ Κονροννιώτου.

0Ό30, πλάτ. 0"013). Το δπίσθιον τοΟ αγαλμα-
τίου εΐνε ατελέστατα μόνον εϊργασμένον καϊ εΐνε
έπίπεδον, προσηλουτο οέ που ή παράστασις, ώς
φαίνεται εξ όπής ΰψ. Ο-025, πλάτ. 0ΌΊ2 και
βάΟ. 0Ό18 ύπαρνούσης επί του κέντρου περίπου
του οπισθίου αέοους.

Ή συμπλήρωσες της παραστάσεως ώς και ή έςή-
γησις ταύτης δεν εινε εύ'κολος' επί του τελευταΐον
περιγραοέντος στηρίγματος ήτο τεθειμένον πρά-
γμα τι, δπερ ή γυνή έκράτει δια της άριστεράς,
καϊ ού ίσως ήπτετο και δια της δεξιάς. ΤοΟτο
ήούνατο μάλιστα πάντων νά εινε μικρόν παιδίον,
Ερως ίσως, ούτινος είχετο ή γυνή δια του αρι-
στερού βραχίονος, ίσως δέ και οία του οεξχοΟ.
Κεφαλή νεανική" (είκ. 7. Έ&ν. μουσ. άριϋ:

Είκών 7. Κεφαλή νεανική.

3258).Ύ·\>. μετά του λαιμού 0■ 17θ."Εκλινεν ελα-
φρώς προς τήν δεξιάν πλευράν και έ'βλεπεν επιμό-
νως πως κατ' ευθείαν μετ' οφθαλμών ευρέως άνε-
ωγμένων. Ή ρις και το οέξίον του κάτω χείλους
εινε άποκεκρουμένα. Ή έπιοερμίς φαίνεται έφθαρ-
μένη, ώσεί ή κεφαλή ήτο πολύ εκτεθειμένη εις
βροχήν' ή κακή όμως δψις της έπιδερμίόος προέρ-
χεται μάλλον ίκ του ότι ή λείανσις της κεφαλής
δεν συνετελέσθη άρχήθεν, τούτο δέ διότι πιθανώ-
τατα ή κεφαλή απερρίφθη άναφανείσης επί της
αριστεράς παρειάς παρά το χείλος μεγάλης φλε-
βός μαρμαρυγίου, ήτις κα'ι έσχημάτισεν επιμήκη

άμυχήν. Η κόμη εΐνε μόνον έσχεοιασμένη, φέρει
δ'ετι τάς βάσεις τών δια τήν κατεργασίαν ανοιχθεί·
σων δια του τρυπάνου οπών, οπίσω δέ μάλιστα
ώφειλε νά άφαιρεθη αρκετός ετι όγκος μαρμάρου,
όπως λάβη ή κόμη το κανονικόν σχήμα' και τά
ώτα εχουσι μείνη ημιτελή. Σχετικώς μάλλον συν-
τετελεσμένον εΐνε το περί τους οφθαλμούς μέρος.
1ά βλέφαρα εΐνε βαθέως ύπεσκαμμένα, τά δ άκρα
αυτών εΐνε οξέα, όπως όξύ εΐνε και το περίγραμμα
τοΟ όίρρυακοΰ τόξου.

Εί και ημιτελής ή κεφαλή, παρέχει όμως έν
γεν ι καις γραμμαΐς τον τύπον, ον έσκόπει νά πλάση
ό καλλιτέχνης" ή ελαφρά τραχύτης της εκφράσεως
και τών οφθαλμών ενθυμίζει εργα του 1ου ήμίσεος
της Ε' πΧ έκατονταετηρίδος. Ή διάθεσις της κό-
μης και τό όλον σχήμα της κεφαλής προσαρμό-
ζεται μάλλον εις τάς παραδόσεις του Μύρωνος,
κεφαλήν δ έκ τών έργων του Μυρωνείου κύκλου
θά είχεν ΰπ' όψει ό τεχνίτης της ημετέρας κεφαλής.

Κεφαλή νεαρού Διονύσου ρωμαϊκών χρόνων,
(είκ. 8. 'Ε&ν. μουσ. άρι&. 3260). Ύψ. 0425.

Είκών 8. Κεφαλή Διονύσου.

Άπεσπάσθη άπό παραστάδος παρά τήν κορυφήν
της όποιας ήτο έπιγεγλυμμένη. Της παραστάδος
σώζεται οπίσω μικρόν μέρος' ή κόμη κατέπιπτε
μακρά έπί τοΟ νώτου καϊ τών ώμων άνωθεν του'
μετώπου ύπήρχεν έπΐ του κρανίου στέφανος κισ-
σού, ή δέ κόμη ήτο περιδεδεμένη διά λεπτής ται-
νίας. Ή κεφαλή εΐνε πολλαχώς έ φθαρμένη.

ΓΙλήν τών ανωτέρω περιγραφέντων πραγμάτων
ευρέθησαν έν τη πλατεία τοΟ Βαρβακείου και ολίγα
τινά άλλα ασήμαντα γλυπτά, μεταξύ τών οποίων
loading ...