Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 202
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0234
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
202 Εξ Αττικής: Β) Πειραιώς" υπό Κ. Κονροννιώτου.

Πειραιώς συνοικία Μελετοπούλου αντίκρυ τοΟ σα-
πωνοποιείου Σκλαβούνου ευρέθησαν έντΌς χώρου
ούχί μεγαλειτέρου τών οκτώ τετραγωνικών μέ-
τρων, ένώ έγίνετο σκαοή προς κατασκευήν υπο-
γείου, τά κατωτέρω περιγραφόμενα επιτύμβια σή-
ματα άπαντα μαρμάρου πεντελησίου. Τάοου ίχνος
δεν παρετηρήθη, ουο' άλλως έγένετο δυνατόν νά
έξηγηθή ή έν τώ μικρώ σχετικώς έκείνω χώρω
συνάθροιση τών ήκρωτηριασμένων επιτύμβιων ση-
μάτων. Ολόκληρος ή περί τον νώρον έ'κτασις εις
μεγάλην άπόστασιν κρύπτει άρχαΐον νεκροταφεΐον,
ές ου προέρχονται κατά το πλείστον τά έν τώ μου-
σείω Πειραιώς επιτύμβια, ευρεθέντα έν διαΐ>όροις
τυχαίαις σκαφαΐς Οπό ιδιωτών κατά καιρούς ένερ-
γηΟείσαις ι.

1. Γλυπτή στήλη Χαιρεφάνονς και 'Αριστομά-
χης (είκ.ΙΟ' Πειραιώς μουσ. άριΰ. 925). Υψηλή
στήλη ύψ.Ι'οΟ, πλ. 0 45, πάχ. 0-10. Ή κο-
ρυφή λείπει. Κάτω διακρίνεται δΓ ιδιαιτέρου χρω.
ματισμοΰ της επιφανείας και της αμελεστέρας λει-
άνσεως το τμήμα, δπερ ήτο έμπεπηγμένον εις τήν
βάσιν. Ανάγλυφαν τών μέσων περίπου της Δ'πΧ
εκατονταετηρίδας. Έν τώ μέσω της στήλης έν ολί-
γον κεκοιλωυ,ένω τετοαγωνιδίω, ούτινο; αί έκατέ-
ρωΟεν πλευραι μιμοΟνται κατά τάς κορυφάς έπί-
κρανον παραστάδος, ί'σταται αριστερά έρειδόμενος
νωχελώς ύπο τήν μασχάλην έπϊ της έζωγραφη-
μένης, άλλ' άφανισθείσης νυν βακτηρίας, ό Χαι-
ρεφάνης, άνήρ προκε/ωρημένης ηλικίας οέρων
μέγα ϊμάτιον, δπερ τεταμένον περί το σώμα άοίνει
νά διαφαίνωνται αί γραμμαϊ αϋτου, και λαμβάνει
τεθλιμμένος τήν χείρα της καΟημένης συζύγου αυ-
τοϋ Άριστομάχης. Ή σιαγών και μέρος τοΟ οπι-
σθίου της κόμης της γυναικός εϊνε άποκεκρουμένα.

Ή κάτωθεν τοΟ άναγλύφου επιγραφή Καλλίμα-
χος Χαιρίον Γαργήττιος ονομάζει πιθανώτατα έτε-
ρον νεκρόν της αυτής οΐκογενίας. Τά γράμματα
της επιγραφής ταύτης ουδόλως διαφέρουσιν άπό

1 Μικράν τακτιχήν άνασκαφήν έν»[ργησ£ν ό Περβάνογλου; τώ 1861
και απεκάλυψε τάφου; τινά; και ολίγα; επιτύμβιου; στήλας κα! ανά-
γλυφα (ΑγοΗ. ΑΐΙΖ. 1861 19δ*), άλλ' ήδη προ'τερον εΤ/ον γίνει έκεϊ
άνασκαφαί ΰπό τοϋ Γαλλικού στρατού τη; κάτοψη; τω 1854. Πρβ.
και Κθ53 ΑτοΚ. ΑΐΙΪ8. σ. 39 ϊ:.. Έχ τυχαίων άνασκαφών περι-
γράφονται οιάφορα ευρήματα έκ τοΰ μέρους εκείνου έν Παρνασσό)
1880 496, 2-4, 1882 972, ΑΜ 1901 235, ΛΒ 1910 65 κέ., 73 δ'.
Καί τό άνάγλυφον Οοηζβ ΑίΙΪ8β/ιβ Οταύτ. ΟΟΟΥΊΙ (ΤθΧί III
άριθ. 1994) προέρχεται έκ τη; αύτη; θέσεω;.

Είκών 10. Στήλη Χαιρεφάνονζ και Άρισιομάχης.

τών γραμμάτων τών ονομάτων τών δύο μοροών
τοΰ άναγλύαου.

Έκ του κοσμήματος της κορυφής σώζονται μό-
νον εν τώ μέσω ολίγα τών μικρών παρά τήν 3άσιν
της ακάνθου ούλλων και άριστερά τούτων έν πλα-
γίως ηϋλακωμένον στέλεχος ακάνθου άπολήγον εις
έλικα κοσμούσαν τήν γωνίαν του άκρωτηρίου. Α-
νωθεν της παραστάσεως εΐνε άναγεγλυμμένα δύο
κοσμήματα αποτελούμενα ές είδους διπλής φιάλης
μετ όμοαλου.

2. Ανάγλυφον Αριστοφώντος Εύνίκου 'Ρηγί-
νου· (ε'ικ. 11· Πειρ. μουσ. άριϋ·. 920). Στήλης
πεντελησίου μαρμάρου το άνω ήμισυ. °Τψ. 0 43,
πλάτ. 0'33, πάχ. 0Ό7. Έπί του άκρωτηρίου
έχοντος σχήμα όςέος ημικυκλίου υπάρχει, ό'πως
loading ...