Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 204
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0236
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
204 Εξ Αττικής: Β ) Πειραιώς· ύηο Κ. Κονρουνιώτον.

λών αύτώ προσώπων (πρβ. λ. -/. Οοηζθ ΟγβΙ>Γ.
ΕΧΧΧν '/Λ.). 1 ής επιγραφής μαρτυοούσης τούς
χρόνου; του δευτέοου ήμίσεος της Α πΧ έκαντον-

Είκών 13. Μέρος επιτύμβιου ανάγλυφου.

ταετηρίδος υπολείπεται μόνον το τέλος ενός ονό-
ματος μετά του δημοτικού . . . ους Ποτάμιος και
ή ά ρ"/ ή ετέρου ονόματος Ε. . ..

Β. Άνάγλνφον της οικογενείας Θεοδώρου Σου-
νιέως (είκ. 14· Πειρ. μουσ. άριϋ. 029). Σώζεται

Έικών 14. 'Ανάγλνφον οικογενείας Θεοδώρου Σουνιέως.

το αέτωμα (ύψ. ΟΊΟ, μήκ. ανάγλυφου 0'3θ) και
μικρόν μέρος της πλακός τοΟ ανάγλυφου αριστερά.
Έ,τϊ της γωνίας ϋπελείφθη μόνον ή κεφαλή (ρινός
άκρον άποκεκρουμένον) γενειοφόρου ανδρός (άνω
Θεόδωρος Αιοδώρου Σουνιεύς) συνήθους αττικού
τύπου κλίνοντος μελαγχολικώς πρός άποχαιρετι-
σμον προσφιλούς μορφής καθημένης, γυναικός πι-
θανώτατα (άνω Φιλεία), ήτις δεν ήτο ή σύζυγος
του' μεταξύ των δύο εΐκονίζετο ίσως κατενώπιον
ό πατήρ (άνω Διόδωρος Σουνιεύς).

Έν τω άετωματίω έχαράχΟη βραούτερον άμε-

λέστερον, άλλα δια γραμμάτων ούχϊ πολύ νεωτέ-
ρων, το όνομα της συζύγου του Θεοδώρου, Θεο-
μνήστη Θεοδώρου Σουνιέως γυνή.

6. Τεμάχιον ανάγλυφου (είκ. 15' Πειρ. μουσ.

ΕΊκών 15. Τεμάχιον επιτύμβιου ανάγλυφου.

άριϋ. 930) της Δ' πΧ έκατονταετηρίδος. Μικρόν
τμήμα (ύψ. 0*20, μήκ. 0'3Η) της πλακός άνα-
γλύφου μετά τής κεφαλής και ελαχίστου μέρους
του υπό ιματίου καλυπτομένου άοιστεοοΰ ώμου
ώραίας κόρης- ή μακρά κόμη χωρίζεται τεχνηέν-
τως έν τω μέσω κατά μήκος τοΟ κρανίου και πί-
πτει εκατέρωθεν έπ'ι του τραχήλου. Προσέφερε πυ-
ξίδα, ής σώζεται μικρόν μέρος εις καΟημένην γυ-
ναίκα, ήτις εύρίσκετο δεξιά. Η σιαγών, τά χείλη
και ή ρις κατά το πλείστον άποκεκρουμένα.

7. Γλυπτή στήλη ϋυγατρδς Εύϋυκράτους ΑΙ-
ξωνέως (είκ, 16· Πειρ. μουσ. άριϋ·. 931). Μέ-
ρος εκ του αριστερού (ύψ. 0'62, πλ. 0 22, πάχ.
0-08) μετά τμήματος τής κορυφής επιμήκους στή-
λης. Ή κορυφή άπετελεΐτο έξ ένΌς κεντρικού ημι-
κυκλικού* πιΟανώτατα μέρους και δύο χαμηλοτέ-
ρων άκοωτηοίων έκατέοωθεν' έπ'ι του σωζοαένου

I 1 I1 Γ 1-1

αριστερού άκρωτηρίου είνε άναγεγλυμμένον ήμισυ
άνΟέυ.ιον ουόαενον από ελικος όου.ωυ.ένη; εκ του κο-

ι ι ι - ι Γ ι 1 -

σμήματος του κέντρου' έπ'ι τής κορυφής τής ελι-
κος ύπο τήν γωνίαν τήν χωρίζουσαν το άριστερόν
άκρωτήριον από τοΰ κέντρου μικρόν κωδωνοειδές
άνθος. Έπ'ι τής στήλης έσώΟη μικρόν μέρος του
τετραγωνιδίου έν ώ το άνάγλυφον, έξ ού ύπελείφΟη
μόνον μέρος τοΰ σώματος μετά τής κεφαλής καΟη-
μένης γυναικός, ήτις ύποστηρίζουσα διά τής δε-
ξιάς χειρός τήν κεφαλήν υπό τήν παρειάν βλέπει
περίλυπος πρός δεξιά, ένθα μόνον μικοοτέοα τις

Ετυπ. 20 12 13.
loading ...