Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 205
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0237
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εξ Αττικής: Β) Πειραιώς· νπδ Κ. Κονροννιώτον. 205

Είχών 16. Στήλη ϋυγατρος Ευϋνκράτονς Αίξωνέως.

μόρο ή, ισως παιδίου, ήδύνατο νά ύπαρχε.

"Ανω διά γραμμάτων του τέλους του Δ αιώνος
ή επιγραφή

Εύθυκράτους (θ)υγάτηρ Αιξωνέ[ως . .
πλείστον έχουσα μέρ(ο)ς . ε . .,
ήτις είνε, ώς φαίνεται, μέρος μετρικού επιγράμ-
ματος. Ανωτέρω της επιγραφής σώζεται μόνον ό
Ιτερος των συνήθων δύο ροδάκων.

8. Τεμάχων γλυπτής στήλης της Δ πΧ εκα-
τονταετηρίδας (είκ. 17· Πειρ. μονσ. άριϋ·. 932).
Σώζεται το μέσον περίπου (βψ. 0"25, πλ. 0"36,
πάχ. 0Ό8). Έν κεκοιλωμένω τετραγώνω εΐκονί-
ζετο ή συνήθης σκηνή γυναικός καθήμενης δεςΊου-
μένης δρΟίον άνδρα' ό νεαρός υίος αΰτών ί'στατο
όρθιος έν τω μέσω.Άπο της αριστεράς αύτοΰ χει-
ρός είνε έξηρτημένος ο γυμναστικός άρύβαλλος.
Τά ανώτερα μέρη των μορτών λείπουσιν.

9. Τεμάχων άναγλνψου τής Δ' εκατονταετήρί-
όος (είκ. 18' Πειρ. μονσ. άριΰ: 933). Σώζεται

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Ι 1913

ΕΊκων 17. Τεμάχιον νεκρικού ανάγλυφου.

ΕΙκών 18. Τεμάχιον νεκρικού άναγ).ΰφου.

ή αριστερά, κάτω γωνία (βψ. 0'48, πλάτ. 0'27,
πάχ. 0'065).'Εκ τής σκηνής τής δεςιώσεως, ήτις
παρίστατο έπί τοΟ άναγλύφου διετηρήΟη μόνον τό
κάτω ήμισυ τοΟ σώματος άνδρος έν μακρώ ίματίω
και σανδαλίοις και ή δεξιά χε'ιρ και ο έτερος των
άκρων ποδών τής γυναικός. Προ των ποδών του
άνδρος υπάρχει χαρακτηριστική, καΟ'ΰπερβολήν
μικρά, μορφή όρθιου παιδος κεκαλυμμένου δλου
διά τοΟ ιματίου. Τό ανάγλυφαν ί'στατο έπϊ παχείας

27
loading ...