Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 206
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0238
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
206 Εξ Αττικής: Β) Πειραιώς· υπό Κ. Κονροννιώτου.

έξεχούσης ταινίας επίτηδες άφεθείσης, ό'πως χρη- κοσμήματος να Ιλααβανετο ύπ' οψει και ή σγέσις
σιμεύση ώς βάσις' παραστάδες δεν ύπήοχον. των τράγων προς τον Διόνυσον, ώς προστάτην των

ΙΟ.'Ανάγλνπτος κορυφή στήλης (εΙη.19' μονσ. νεκρών, ο~ως οία τον αύτΌν λόγον έστήθη δ βοΰς

επί του μνημείου του Κολλυτέως Διονυσίου έν τω
Κεραμεικώ (ΒπίθοΙίηβΓ ΡΗβάΗ. αηι ΕΗά. σελ.
80). Τον Διόνυσον ενθυμίζει προς τούτοις και 6 έν·
τω κέντρω κάνθαρος.

ϋ. Τεμάχιον έπιτνμβίον ληκύΰου (είκ. 20"

Είκών 19. ' Ανάγλυπτος κορυφή επιτύμβιου οτήλης.

Είκών 20. Τεμάχιον ληκύ&ου Πολυκράτους -Άγνίππης.

Πειρ. άρν». 934). Ύψ. 0'3ο, πλάτ. 0 26, πάχ.

0-12. Λείπει τδ άριστερδν και τδ άκρον του κέν- πει0- μονσ. άρι& $35). Λείπει όλον τδ κατώτερον
τρου. Δυο τράγοι υψωμένοι έπΐ τών οπισθίων και ^ρος κα'ι δ λαιμός. Τψ. 0'33, πάχ. 0'30. Άρι-
συστέλλοντες τους προσθίους πόδας, δ'πως άρυ- στερά σώζεται ή κεφαλή μετά τών ώμων και μι-
σθώσι μείζονα δρμήν, συγκρούουσι τάς κεφάλας εν Χ?οϋ μέρους του στήθους γηραιού,ώς φαίνεται, άν-
πείσμονι αγών/ ύπδ τδ διά τών σωμάτων τών τρά- §^ος (#νω Πολυκράτης), δστις δεξιοΟται καθημένην
γων σχηματιζόμενον τόξον υπάρχει έν τω μέσω γυναίκα (άνωΆγνίππη),-^ μόνον το άκρότάτον τοΟ
ύψηλδς κάνθαρος, έκ της βάσεως του όποιου φύε- κρανίου διατηρείται επί της ακμής του θραύματος.
ται εκατέρωθεν φύλλον άκάνθης· τδ κενδν κάτωθεν 22. Στήλη Εύξένου (εικ. 21). "Απλή, κεκο-

έκατέρου τών τράγων πληρούται υπο τεχνικυ άν-
θεμίου λυομένου άπδ της κορυφής έλικος αρχομέ-
νης άπδ της βάσεως του κανθάρου- Διά συστήμα-
τος βαθειών καμπύλων γραμμών δηλοΰται τδ παχύ
τρίχωμα τών τράγων. Τδ σύμπλεγμα τούτο, ού-
τινος πιθανώτατα έγίνετο χρήσις μόνον διότι έπλή-
ρου θαυμασίως το ήμικύκλιον της κορυφής, δεν
εινε σπάνιον έν ταΐς έπιτυμβίοις στήλαις (πρβ. π.
χ. Οοπζθ (??·α6η ΟΟΟΓ,νΐΙ «ρ. 1685 ΟΟΟΙ,νΐΙΙ
κλπ., ΒταβοΙίηβΓ Ογπ. υ. Γοηη. σ. 34). Πολύ τε-
χνικώτερον του ενταύθα οημοσιευομένου είκονίζε-
ται το αυτο σύμπλεγμα επι αοημοσιευτου ετι στή-
λης τής συλλογής Ερέτριας τής Δ' έκατονταετη-

οίδος. Δεν εϊνε ολιος αδύνατον έν τή χρήσει του Είκών 21. Στήλη Εύξένου.
loading ...