Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 207
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0239
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εξ Αττικής: Β) Πειραιώς· νπδ Κ. Κονροννιώτον.

207

σμημένη μόνον δι οριζοντίου δωρική; κορωνίδος, κατά το αέτωμα 0'20. Τά γράμματα της έπιγρα-
ώς συνήθως αί άρχαιότεραι στήλαι (πρβ. Οοηζβ οής

Οναοτ. III Τβχί. σ. 30ο ές ), φέφει ύπο τήν κο- ΦιΛοκλέης Φ. . .

ρυφήν τήν έπιγραφήν Εϋξενος της Ε' πΧ έκατον- Άναγυρ[άσιος
ταέτηρίδος. Τψ. 0 24, πλ. 0-23, πάχ. 0 06.

13. Στήλη οικογενείας Πιστοξένον Παιανιέως μαρτυροΟσι τους περί το τέλος της Δ' πΧ έκα-
(είκ. 22). Τψ. 0'30, μήκ. 0'42, πάχ. 0Ό9. τονταετηρίδος χρόνους. Κάτωθεν της επιγραφής

σώζεται 6 έτερος των δυο πολυσυνθέτων
ροοακων ■

15. Στήλη τον δεινός 'Αριστοκλείδον
(είκ. 24). Μικρόν μόνον τεμάχιον (ΰψ.
0-2(5, πλάτ, 0·2ο, πάχ. 0-14) παρά τήν
κορυφήν, ήτις άπετελεϊτο εκ πλουσίου άν-
Οεμίου, οΰ σώζονται άκανΟαί τίνες της βά-
σεως καϊ ό ρόδας" κατά τήν δεςιάν γωνίαν.
Ή επιγραφή

ό οεΐνα Άρισ]τοκλείδου

είνε πιθανώτατα του τέλους της Δ' πΧ εκα-
τονταετηρίδας.

16. Τεμάχιον στήλ^ης (είκ. 25). Τψ.
0 30, πλ. 0 23, πάχ. 0.Ί4. Έκ της κ'ο-

Είχών 22. Σιήΐη οικογενείας Πιατοξένον. ρυφής σώζεται μόνον πλάγιον φύλλον ά-

κάνΟης εκ των παρά τήν βάσιν του άνθε-
"Εχει επί κορωνίδος, όμοιας περίπου τη της προη- μίου και δεςιώτερον μέρος του κύκλου του κατά
γουμένης στήλης, τριγωνικήν κορυφήν, ήτις όμως
κατά τάς εκατέρωθεν γωνίας είνε έστρογγυλω-
μένη, άγνωστον οέ πώς ετελευτα κατά το μέσον
(πιθανώτατα εις δξύ' το είδος της κορυφής δεν
άπαντα ακριβώς ό'μοιον). Δια γραμμάτων της Δ
πΧ έκατονταετηρίδος είνε άμελώς πως δια της αυ-
τής χειρός κεχαραγμέναι αί έπιγραφαϊ

Πιστόξενος Άρχίππου Παιανιεύς
Ποχυσανίας Π'.στοξένου Παιανι[εύς
"Αρχιππος Πιστοξένου Παιαν[ιεύς
Πολυκράτης Πιστοξέν[ου
Βιασ (;).

Του πρώτου στίχου τά γράμματα είνε επίτηδες
ίσως ολίγον μεγαλείτερα ώς αναφερόμενα εις τον
άρχηγον της οικογενείας.

14. Στήλη Φάοκλέονς Αναγνρασίον (είκ.
23). Σώζεται μόνον το άριστερον μέρος παρά τήν
κορυφήν, ήτις άπετελεϊτο ές άετωματίου μετά τρι-
γωνικών ακρωτηρίων. Τψ. 0 61, πλ. 0'42, πάχ. Είκών 23 (επιγρ. αρι&. 14). Στήλη Φάοκλέονς Αναγνρασίον.
loading ...