Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 223
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0255
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λέσβου επιγραφαί· ύπο Π. Παπαγεωργίον.

223

Λευκού μαρμάρου πλακός τεμάχιον ίχανώς μέγα, Όπτής γης τεμαχίδια δύο, ΰψ. μεγίστου 0Ό11

«εν τώ Κάστρω της Μυτιλήνης, ύπο σωρον λίθων καί πλάτ- το μείζον ΟΌΊΟ (ή είκών έχει το φυ-

καί χωμάτων».— 1909 δεκ. 24. σικον μέγεθος), ευρεθέντα «εις τά /ώματα του

Επειδή έν τη άνω άριστερα (τω όρώντι) γωνία κρημνού" τοΟ Κάστρου» καί άποσταλέντα μοι,

σώζεται, κατά το ίχνογράφημα, ελάχιστον λείψα- « δώρον έπι τω νέω έτει 1910», εις Αθήνας μετά

νον της πλαγίας (ελάσσονος) πλευράς, εμφανές των αντιγράφων άριθ. ->-5.

είναι δ'τι το τεμάχιον προσήκε τω προσώπω σο- Άποθραύματα του χείλους άμφορέως πρόκειν-

ροΟ, άποκοπέντι εκ του λοιποΟ σώματος. ται ήμΐν. Εικόνα όμοιου άποθραύματος, το όνομα

Επιτύμβιου ήρωελεγείου λείψανον («Άίδου α Αιοφ[ά\ντον /?<» φέροντος, κατεχώρισα έν τω

κευ&μώνας [εβην]»;) πρόκειται ήμΐν. Συμπληρώματι (άρ. 27) Τ&ί. IV 27' και τούτο

^ δέ έκεΐ που πλησίον έν ετει 1898 ευρέθη ύπο τοΟ

Ποτάμωνι Λεσβ Κωστή Πετκουση (Βουλγάρου έγκαθειργμένου τότε

ώνακτος τώ εύε- εν τω φρουρίω της Μυτιλήνης), όστις και έδωρή-

ργέτα και κτίσ- σατό μοι το εύρημα.

τα τάς πόλιος. Ό Ρ&Ιοη έν άρ. 577-638 τάς έπιγραφάς Το-

Μαρμάρου βάθρον, έν τω αύτώ τόπω. — 1909 δίων, Κνιοίων και άλλων αμφορέων έκδοΰς παρε-

δεκ. 24. τήρησεν έν σελ. 127 ότι αύτός έπΙ οκτώ που μή-

Εϊς τόν Ποτάμωνα επιγραφαί ό'μοιαι τέσσαρες νας έν τη Μυτιλήνη διατρίψας ούδεμίαν είόεν άμ-

μέν κείνται έν τω Συντάγματι άρ. 159-162, μία φορέως λαβήν.
δέ έν τώ Συμπληρώματι άο. 10' έπειοή ό τύπος 7.

;ειοη

αυτών είναι «Π. Λ. τώ εύεργέτα χάι οώτηρι
και κτιστά τα; π.» (άπαξ, άρ. 159, « τώ οώτηρι ι^Μ^ΒΒ^ζ , ."Χ I

και ενεργετα και κτιστά τας π.»), παραοοςον ου- ΓΑ1<ΟΥΑΥΤΟΥ ΟΥ

ΚΤΗΧΙΈΓΑ1 ΗΙ
ΑΈ.1ΗΤΙΔΟΣΗ

Δ Ε Η I Λ·Ε "£ Β Α.
ΑΥΤΟ ΚΙ Ο Μ. ΟΥ
ΧΠΡΗΣΔΠ.ΔΕ
Κ Α.ΤΟΥΜΕΡΕΟΖ"

ο Υ Α ΟI ΓΤΟΣΤΤΛΟΥ
ΤΟΪΧΛΡΟΜΛΕ
ΧΧ1ΕΙΈΟΧΑΠΆ
ΧΙΜΟΎΜΗΣΔΕ
ψΥΧΗΣΚΑΡ
ΓΤΟΝ'ΕΜ ΗΣ.
βΟΝΔΡΜτ
ΟΥΧΑΘΈ",

σαν εύρίσ/.ω την παραλειψιν του «και σωτηρι»-
ίσως δέ αύτη λόγον έχει την άπροσεξίαν του χα-
ράξαντος ή του άντιγράψαντος, όστις αέπειγόμε-
νος δέν έπρόφθασε νά γράψη τάς λέξεις οιά κεφα-
λαίων ».

5.

(ΤοΫγ'κ >ΐούγ(ερα) Κ'<. 10

Είκών 4. Πίνακος τεμάχιον.

Φαιοΰ μαρμάρου άπόθραυμα εύρεθέν «εις τά
χώματα τοΟ Τουρκικού νεκροταφείου της Επάνω
Σκάλας».-1909 δεκ. 24. 1δ

Τη; Λέσβου μακρούς κτηματολογικούς πίνακας
ό Ραίοιι έςέδωκε πέντε, άρ. 76-80, εύρεθέντας

τούς μέν δύο πρώτους έν τή άκροπόλει, τούς δέ ^<^§Μ ' ΡΑΓΑΡ

λοιπούς τρεις έν τή πόλει. ^^πί%»ΝΜθ

6. 20 ΡΟΝΚΧΧΟΝ,

Έπ[ι]χ-

λεβροτοιχ

ρατ[ους]. ι ^ Δ]ι[όθεν

β— —

Είκών δ. Άμψορέως τεμάχια. Είκών 6. Στήλη ίππνμβία.

.......]ε. ·ωι(;)

τε]τειμένου Αι-
ακού αΰτοϋ οΰ
κτήσις γαίτ)ς
Άσιήτιδος ή- 5
δ' ενί Λέσβφ
αυτονόμου
χώρης δωδε-
κάτου μέρεος,
οΰ λοιπός πλοϋ- 10
τος, χώρον δ' έ'-
χω είσον άπα-
σΐ' μοΰνης δέ
ψυχής καρ-
πόν εμής
έ'λ]αβον δρησ-
τε]ΰουσα θε-
οΐς]· μίγα γαρ
πρ]απίσιν νό-
ον εσχον,
εσθλά φέρω
δέ βροτοΐς
δσσ'ελαβον

15

20
loading ...