Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 223
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0255
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Λέσβου επιγραφαί· ύπο Π. Παπαγεωργίον.

223

Λευκού μαρμάρου πλακός τεμάχιον ίχανώς μέγα, Όπτής γης τεμαχίδια δύο, ΰψ. μεγίστου 0Ό11

«εν τώ Κάστρω της Μυτιλήνης, ύπο σωρον λίθων καί πλάτ- το μείζον ΟΌΊΟ (ή είκών έχει το φυ-

καί χωμάτων».— 1909 δεκ. 24. σικον μέγεθος), ευρεθέντα «εις τά /ώματα του

Επειδή έν τη άνω άριστερα (τω όρώντι) γωνία κρημνού" τοΟ Κάστρου» καί άποσταλέντα μοι,

σώζεται, κατά το ίχνογράφημα, ελάχιστον λείψα- « δώρον έπι τω νέω έτει 1910», εις Αθήνας μετά

νον της πλαγίας (ελάσσονος) πλευράς, εμφανές των αντιγράφων άριθ. ->-5.

είναι δ'τι το τεμάχιον προσήκε τω προσώπω σο- Άποθραύματα του χείλους άμφορέως πρόκειν-

ροΟ, άποκοπέντι εκ του λοιποΟ σώματος. ται ήμΐν. Εικόνα όμοιου άποθραύματος, το όνομα

Επιτύμβιου ήρωελεγείου λείψανον («Άίδου α Αιοφ[ά\ντον /?<» φέροντος, κατεχώρισα έν τω

κευ&μώνας [εβην]»;) πρόκειται ήμΐν. Συμπληρώματι (άρ. 27) Τ&ί. IV 27' και τούτο

^ δέ έκεΐ που πλησίον έν ετει 1898 ευρέθη ύπο τοΟ

Ποτάμωνι Λεσβ Κωστή Πετκουση (Βουλγάρου έγκαθειργμένου τότε

ώνακτος τώ εύε- εν τω φρουρίω της Μυτιλήνης), όστις και έδωρή-

ργέτα και κτίσ- σατό μοι το εύρημα.

τα τάς πόλιος. Ό Ρ&Ιοη έν άρ. 577-638 τάς έπιγραφάς Το-

Μαρμάρου βάθρον, έν τω αύτώ τόπω. — 1909 δίων, Κνιοίων και άλλων αμφορέων έκδοΰς παρε-

δεκ. 24. τήρησεν έν σελ. 127 ότι αύτός έπΙ οκτώ που μή-

Εϊς τόν Ποτάμωνα επιγραφαί ό'μοιαι τέσσαρες νας έν τη Μυτιλήνη διατρίψας ούδεμίαν είόεν άμ-

μέν κείνται έν τω Συντάγματι άρ. 159-162, μία φορέως λαβήν.
δέ έν τώ Συμπληρώματι άο. 10' έπειοή ό τύπος 7.

;ειοη

αυτών είναι «Π. Λ. τώ εύεργέτα χάι οώτηρι
και κτιστά τα; π.» (άπαξ, άρ. 159, « τώ οώτηρι ι^Μ^ΒΒ^ζ , ."Χ I

και ενεργετα και κτιστά τας π.»), παραοοςον ου- ΓΑ1<ΟΥΑΥΤΟΥ ΟΥ

ΚΤΗΧΙΈΓΑ1 ΗΙ
ΑΈ.1ΗΤΙΔΟΣΗ

Δ Ε Η I Λ·Ε "£ Β Α.
ΑΥΤΟ ΚΙ Ο Μ. ΟΥ
ΧΠΡΗΣΔΠ.ΔΕ
Κ Α.ΤΟΥΜΕΡΕΟΖ"

ο Υ Α ΟI ΓΤΟΣΤΤΛΟΥ
ΤΟΪΧΛΡΟΜΛΕ
ΧΧ1ΕΙΈΟΧΑΠΆ
ΧΙΜΟΎΜΗΣΔΕ
ψΥΧΗΣΚΑΡ
ΓΤΟΝ'ΕΜ ΗΣ.
βΟΝΔΡΜτ
ΟΥΧΑΘΈ",

σαν εύρίσ/.ω την παραλειψιν του «και σωτηρι»-
ίσως δέ αύτη λόγον έχει την άπροσεξίαν του χα-
ράξαντος ή του άντιγράψαντος, όστις αέπειγόμε-
νος δέν έπρόφθασε νά γράψη τάς λέξεις οιά κεφα-
λαίων ».

5.

(ΤοΫγ'κ >ΐούγ(ερα) Κ'<. 10

Είκών 4. Πίνακος τεμάχιον.

Φαιοΰ μαρμάρου άπόθραυμα εύρεθέν «εις τά
χώματα τοΟ Τουρκικού νεκροταφείου της Επάνω
Σκάλας».-1909 δεκ. 24. 1δ

Τη; Λέσβου μακρούς κτηματολογικούς πίνακας
ό Ραίοιι έςέδωκε πέντε, άρ. 76-80, εύρεθέντας

τούς μέν δύο πρώτους έν τή άκροπόλει, τούς δέ ^<^§Μ ' ΡΑΓΑΡ

λοιπούς τρεις έν τή πόλει. ^^πί%»ΝΜθ

6. 20 ΡΟΝΚΧΧΟΝ,

Έπ[ι]χ-

λεβροτοιχ

ρατ[ους]. ι ^ Δ]ι[όθεν

β— —

Είκών δ. Άμψορέως τεμάχια. Είκών 6. Στήλη ίππνμβία.

.......]ε. ·ωι(;)

τε]τειμένου Αι-
ακού αΰτοϋ οΰ
κτήσις γαίτ)ς
Άσιήτιδος ή- 5
δ' ενί Λέσβφ
αυτονόμου
χώρης δωδε-
κάτου μέρεος,
οΰ λοιπός πλοϋ- 10
τος, χώρον δ' έ'-
χω είσον άπα-
σΐ' μοΰνης δέ
ψυχής καρ-
πόν εμής
έ'λ]αβον δρησ-
τε]ΰουσα θε-
οΐς]· μίγα γαρ
πρ]απίσιν νό-
ον εσχον,
εσθλά φέρω
δέ βροτοΐς
δσσ'ελαβον

15

20
loading ...