Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 224
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0256
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
224 Λέσβου επιγραφαί· υπό Π. Παπαγεωργίου.

Στήλη (;), ύψους 0'26 καί πλάτους ΟΊΟ, ευ-
ρεθείσα έτει 1910 έν τω '/ωρίω τω καλουμένω
Μιστεγνά (βορείως, ού μακράν, της Θερμής)" γράμ-
ματα ύψους 0Ό05. ίουλ. 1913.

Έν τω νυν 24 στί/ω έ'/ομεν το τέλος των ήρω-
ελεγείων, ώς μαρτυρεί ή έν τω μέσω που τής πλευ-
ράς του μαρμάρου θέσις των λειψάνων των γραμ-
μάτων τής λέξεως Αιόύχεν.

Ασφαλώς, νομίζω, άνεπλήρωσα και τά εν τοις
στίχ. 2, 16, 17, 18 καί 19 έκκεκρουμένα γράμ-
ματα. Δυσκολίαις δέ ενέχονται αί έν τοις στ. 2-3
λέξεις «τετειμένου Αιακού αύτοΟ», αίτινες συγ-
κροτουσι το μέσον και το τέλος έξαμέτρου, άνθ'ου"
τις πεντάμετρον, ώς εικός, άνέμενεν:

.......ε. .ωι(;) | τετειμένου Αΐ|ακοϋ αύτοϋ

οΰ | κτησις γαίης | Άσιήτιδος η|δ' ενι Λέσβφ |

αυτονόμου | χώρης δωδε|κάτου μέρεος, |
ού λοιπός πλοΰ|τος, χώρον δ' ε[χω εΐσον άπα[σι-

μοΰνης δέ Ι ψυχής καρ|πόν έμής ] έ'λαβον
δρησ|τεΰουσα θε|οΐς· μίγα γάρ | πραπίσιν νό[ον έ'σχον,|

εσθλά φέρω | δέ βροτοΐς | δσσ' έ'λαβον ] Διόθεν.

Τά ήρωελεγεΐα πεποιημένα είναι πιθανώτατα εις
ίέρειαν [δρηστεύουσα ϋεοΐς), καί οή ίέρειαν έν Αία-
κείω (εάν του Αίακοϋ ή μνεία έπιτρέπη τήν είκα-
σίαν ταύτην), ήτις μετά τήν τελευτήν έτιμάτο ώς
χρησμωοουσα τοις άνΟρώποις καί προφερομένη τάς
βουλάς τών Θεών, καΟ' ήν δυναμιν παρά του ΔιΌς
αυτού είχε λάβει.

ΠρΌς τήν κτήσιν καί τον πλοϋτον τοΟ τετιμη-
μένου ΑίακοΟ ή ιέρεια άντιτι'Θησιν ον νΟν αυτή εχει
γώρον, ίσον τούτον προς τον τών λοιπών νεκρών

ανθρώπων, δήλον δέ 6'τι τον τάφον. Χαριέστατα
δέ τούτοις επιφέρει δτι καρπός μόνος, όν έ'λαβεν,
είναι ο τής ψυχής, είτ ούν ό νόος.

"Αξια ζητήσεως είναι τά κατά το δωδέκατον μέ-
ρος τής αυτονόμου χώρας έν Αέσβω.— Πρωτοφανή
λέξιν ήμΐν τό έπίγραμμα χαρίζεται τό ρήμα δρη-
στεύω, παρά τό δρήστης (δρηστήρ). Προ. Όμηρ.
υμν. εις Δήμητρ. 476 « δρησμοούνην ιερών».

8.

ΚΛΕΙΣ Κλέϊς
ΒΑΚΧΙΩ Βακχίω.

Πλάξ ευρεθείσα έν τω πλησίον τής Μυτιλήνης
ύψώματι, ου όνομα το Βονναράκι, κατά τήν θεμε-
λίωσιν τής οικίας του Ινρισ^οοούΧου Άθανασιά-
δου. Άντίγραφον Ευστρατίου καί Αποστόλου Χ.
Άθανασιάδου.— 18 νοεμβρίου 1913.

Κλάϊς έκαλεΐτο ή τε μήτηρ καί ή θυγάτηρ τής
Σαπφούς (Σαπφ. άπάσπ. 85)' τοΟ ονόματος τήν
έκφοράν Κλέις [Κλείς), άμφισβητηθεΐσαν υπό τίνων,
παρέδωκεν ήμΐν Ό Σουίδας έν λ. Σαπφώ « μητρός
δέ Κλειδός» καί α θυγατέρα ... ή Κλείς ώνο-
μάσθη ».

9.

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ Αντίπατρος
ΑΝΤΙΧΑΡΜΟΥ Άντιχάρμου.

Πλάξ ευρεθείσα κατά τήν θεμελίωσιν τοΟ εργα-
στηρίου του Χ. Άθανασιάδου πέραν του υψώμα-
τος, ου όνομα το Γαϊδαρανήφορος. Αντίγραφον
Εύστο. καί 'Απ.Άθανασιάδου. — 18 ν. 1913.

Γ

Έν Αθήναις.

Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου.
loading ...