Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 226
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0258
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
226 Εις Λέσβου επιγραψάς· υπό Π. Παπαγεωργίον

7. ίο XII2 59, 3.

ΤΑΝΚΑ . Αι ι

Πιθανώτατα τάν κα[τ}α[γραφάν πρβ. στ. 9 «ή
μή φυλάξη τάν τάξιν τάς άναγραψάς ».

8. ίο χιρ 68, 3.

ταίς εϊροποιίαις [ταίς] (?) τε πρυτανείας και . . .

Ή άνάγνωσις δεν συμφωνεί προς τά μεταξύ της
λέξεως είροποάαις και της λ. τε σωζόμενα Λ.θ,
= [ά?ζ]ό;

9. 10 XII2 74, 6-8.

εν τά συμπεδίω . . . αναγράφεται . . . φΰτα.

"Ωστε «α σνμπέδιος, 80. γα», ώς παρετήρησα
έν τω Συμπληρώματι σελ. 24, ούνί (το) συμπε-
διον (Ραίοη Ιηάβχ χ ρ. 156). Επαναλαμβάνω
τήν παρατήρησαν , διότι Ό Η. ν&η ΗθΓ\νθΓάβη
ξ/τ., 1902 777 γράψας α σνμπέδιος (γα
80·) » παρέλιπε το ονοαα του ποοπαραττηρήσαντος.

10. 10 XII2 7ο \3 1.
Άνάξερμος . . . Υ£ΙΟ£

Ίσως [ΖΙίΟϊ'Ιυσίος.

21. 10 XII2 84, 3-4.

ΑΝΑΣΙΑΝΑΚ-

. ΑΣ

ΟύχΙ [Μν\ασιακτ[ί]ας ούδέ Μνασιάναξ [Ιτιά. ρ.
14ο), άλλα [Μ}νασιανακ[τ]\>ί\ας.

12. 10 χιρ 294, ρ. 73.

Είχών 1 (=Μ 1902 147). Στήλης μέρος.

Φρασισθένης Άριστίαος

Οΰτως άναγινώσκω εγώ τήν παρά τω Ρ&ίοη
έκδεδομένην έπιγραφήν

I ΡΛΣΙΣ Θ ΕΝ ΗΣ ΑΡΙΣΤΙΑΟΣ

Τά κατά τήν πολύπαθη έπιγραφήν έ'χουσιν ώδε'
ο Ρ&ίοη παρατηρεί «ρΐ'ορβ ρ&^ιιηι ΜΟΚΙΑ ϊη
βοο1θδί& & Οβονρίί, βίβία ηιατιηοτίδ αΐδί ίηίτα
ίταβία βί αβτοίβί'ϋβ οτηαία .... Ραρϊάθΐη άβηαο
ϊηβρϊοβΓθ ηοη ιηϊΐιΐ ΙϊοΐΛΪί; ϊηίθΓβ& βηίηι βιιηι 3.1)-
8ία1θΓ3ί ηβδοΐο ςμιίδ» ' ήκολούθησε δε ό εκδότης τω
Βθοίιίθΐ άναγνόντι «[Ήβα]αιαϋ'ένης Άριατί-
αος » !, ένώ πράχειρον ήτο τό γνωστόν όνομα Έρα-
οίΟ'&ένης- πάλιν, Ό ΚΓΘίδοΙιιηβΓ (ό'ρα έν άρχή' της
πραγματείας σελ. 220 α' και εκδίδων της Λέ-
σβου έπιγραφήν μετα φωτογραφικής εικόνος, ην
επαναλαμβάνω έγώ ένταϋ'Οα, παρατηρεί «8ίβΙβ
αη§ ρναηβπι Ματιποτ, οβθΐι νοη βϊηβηι ΟίβοβΙ
ψβΐινόηΐ άθ88θΐι οϋβί'βτ ΤΙιβίΙ αδ^βδνοβίιβη Ϊ8ί;
ηηίβη βοβιιίαΙΙδ αδρβδνοβίιβη .... ΡιιηάοΓί
°Άγιος Βασίλειος ϊη ΜΟΚΙΑ»" έκρινε δέ ο έκδοτης,
μεταγράψας ν Φρασιοϋ'ένης Α.ω.,αος», ώδε:
«ά&8 Ζλνβϊίθ \νοΓί ίβί δοΐίΑΥθΓ 1θ8Θγ1ϊο1ι: νίβΐ-
Ιθίοΐιί Άγωνίαος Α. Ί. 8ο1ιη άβδ Αγωνίας; άοοίι
8θ1ΐΘΪηΙ βΙΐθΓ ιν &1δ νι ά&ζυδίβΐιβη. Όβν Ν&ηιβ
Φραβιαϋ'ένης ίβΐ δοΐιοη 3.ιΐδ ΝθδΟδ .. . ΙΟΙηδ.ΙΙ
646 α 37 [=Ραΐοη ρ. 135 «Ζήνων Φρασισϋ'έ-
νειοςν] υηά αηάβΓθη Ονίοη ... βθΐθ^ί ».

Άλλ' είναι νυν, μετά τά παρατεΟειμένα, άναγ-
καΐον νά παρατηρήσω ότι εν και τό αντό μνη-
μεΐον, μία και η ανχη επιγραφή πρόκειται
ήμϊν; Έν τη είκόνι του ΚγθΙβοΙιπιθγ καΟαρώτατα
κεχαραγμένον διακρίνω έγώ το πρώτον όνομα,
συγκεχυμένον δέ πως τό δεύτερον: ΑΡΙΣΙΤΙΑΟΣ'
μεταξύ του Ρ και το Ο I φαίνεται βλάβη του μαρ-
μάρου σχήματος 3 και μεταξύ του Τ και τοΟ I
ετέρα σχήματος \, το δέ μεταξύ του Σ και του Τ,
κατά σφάλμα του '/αράξαντος, κείμενον I είναι
έμφανέστατον.

13. 10 XII 2 469, 5.

ΓΑΙΟΣΙΟΥ Γάιος Ίοΰ[λιος Νικ-

Ο Μ ΑΧΟΥ ομάχου.

Ούτως άναγινώσκω.

14. 10 XII2 481, 1-5.

Έπαφρόδειτος Έπαφροδείτου τοϋ Ήρα|κλα ΘΙΑ-
ΟυίΙΤυυΝ Λευκογείτων υπέρ [ σωτηρίας ιδίας και της
Μηνοφίλου | ευχαριστήριον άνέθηκα εύτυχοΰν[των των
εμώ ν πάντων.
loading ...